Isala ontwikkelt ICT architecten tot Enterprise Architecten

Over Isala

Isala is een topklinisch ziekenhuis met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto 'Dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgt Isala het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Isala biedt meer dan basiszorg. In de loop der jaren hebben zij steeds meer bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse. We spraken Daniel Woning, Enterprise Architect.

Klant

Isala

Logo Isala

Markt

Zorg

Thema

Weerbare & wendbare ICT

Publicatiedatum

29 augustus 2022

D&A Klantcase | Isala enterprise

De uitdaging

De uitdaging Isala heeft onder andere een ambitie om te ontwikkelen richting ‘connected care’ en ‘waardegedreven zorgketens’. Om dat te bereiken is een volwassen Enterprise Architectuur en governance noodzakelijk. Enterprise Architectuur is echter nog niet volwassen genoeg en nog onvoldoende in de besluitvorming verankerd. Daarbij was het werken onder (enterprise) architectuur nog niet tot op alle lagen in de organisatie doorgedrongen. Daarom heeft Isala D&A gevraagd te ondersteunen bij het ontwikkelen van de Enterprise architectuurfunctie bij Isala. Inhoudelijk is er al veel kennis bij het ICT-architectuurteam. De vraag aan D&A was: hoe brengen we deze kennis naar het niveau van Enterprise Architectuur en hoe richten we de processen en besluitvorming in zodat we ook daadwerkelijk volgens de principes van Enterprise Architectuur gaan werken? En dan misschien nog wel het allerbelangrijkste, hoe zorgen we voor acceptatie en borging van deze nieuwe manier van werken?

Waarom koos Isala voor D&A?
Daniel Woning: “Een ziekenhuis heeft een bepaalde dynamiek die D&A goed begrijpt en kent. De aanpak van D&A sprak ons enorm aan. De gevoeligheden die naar boven komen bij veranderen, zijn voor D&A bekend. Hun advies hoe daarmee om te gaan, is van grote waarde gebleken.” 

D&A heeft ons aan het werk gezet om op de juiste plekken verbeteringen aan te brengen. Dit was een fijne en leerzame samenwerking.’’

Daniel Woning, Enterprise Architect

Onze aanpak

D&A heeft het architectuurteam begeleid met het ontwikkelen van een gedeelde visie op Enterprise Architectuur, de processen, de governance en de veranderaanpak; alsook het versneld realiseren van een doelarchitectuur. Dit alles gekoppeld aan de strategische bedrijfsdoelen en ambities van Isala. Dat deden wij door aan de hand van een use case kort-cyclisch te werken in sprints met telkens oplevering van concrete resultaten. Wij werkten volgens het coachingsprincipe: voordoen, samen doen, zelf doen. Aan het eind van een cyclus/wave evalueerden wij de resultaten en bepaalden wij met het architectuurteam het behaalde volwassenheidsniveau en het gewenste resultaat van de volgende wave. Zo heeft het architectuurteam, onder begeleiding van D&A, op een agile wijze een ontwikkeling doorgemaakt van ICT-architecten naar enterprise architecten. Waar het architectuurteam in het verleden pas voorafgaand aan de start van een project, en vaak te laat, werd aangehaakt bij een vernieuwingsvraagstuk worden de enterprise architecten reeds vanaf de ideefase actief betrokken bij de uitwerking en oplossing van een vraagstuk. Zij zijn inmiddels een gewaardeerd gesprekspartner voor management, zorgprofessionals en de raad van bestuur.

Wat heeft de samenwerking met D&A Isala gebracht?
‘’Het belangrijkste resultaat is dat wij als team het eens zijn geworden over wat wij doen en hoe wij dat doen, en dat dit concreet handen en voeten heeft gekregen. We hebben een goed startpunt om nu verder zelf uit te werken, waarbij het volledige raamwerk waarin wij ons werk kunnen doen staat. D&A heeft ons aan het werk gezet om op de juiste plekken verbeteringen aan te brengen. Dit was een hele fijne en leerzame samenwerking.’’