HMC innoveert met de invoering van een Centraal Medisch Beeldarchief

Over HMC
Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) bestaat in deze vorm sinds 2015. Na de fusie met drie regionale ziekenhuizen bieden zij nu klinische zorg vanuit de locaties Antoniushove, Bronovo en Westeinde. HMC is een van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland en is aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

De uitdaging
Het digitaal beeldmanagement voor röntgenonderzoek en nucleaire geneeskunde was goed geregeld binnen het radiologiesysteem (PACS) van Canon. Echter het beeldmanagement van andere specialismen (d.w.z. niet-röntgenonderzoek) werd lokaal georganiseerd, waardoor verschillende specialismen hun eigen beeldopslagsysteem gebruikten of HiX Multimedia. Efficiënt en veilig beheer van al deze beelden liep in toenemende mate tegen organisatorische en technische grenzen aan.

Klant

HMC

D&A medical group | HMC

Markt

Zorg

Thema

EPD

Publicatiedatum

10 mei 2022

D&A Klantcase HMC - CMB

Daarnaast waren de beelden door andere specialismen niet eenvoudig of soms zelfs helemaal niet in te zien. Vooruitlopend op de migratie naar HiX Standaard Content heeft HMC besloten om een “Centraal Medisch Beeldarchief” (CMB) te implementeren, zodat naast het Radiologie PACS één systeem wordt gebruikt voor opslag en raadpleging van de resultaten van beeldvormend functieonderzoek (“niet-röntgen”). Het CMB maakt opslag van deze beelden simpel, veilig en efficiënt; m.a.w. een kwaliteitsimpuls voor het HMC. 

Onze aanpak
Na een periode van exact 1 jaar kwartier maken, systeemselectie en technische voorbereiding was het CMB op 1 april 2021 gereed voor operationeel gebruik. Vervolgens, binnen weer periode van exact 1 jaar werden in 4 tranches meer dan 125 apparaten en systemen aangesloten, waardoor het CMB de rol als “beelden-hub” kon invullen zoals bedoeld en ontworpen. Alle aansturing naar apparaten gaat via het CMB en het HIX-systeem krijgt, synchroon zoals bij een Radiologie PACS, alleen een notificatie van de beschikbare beelden.  

De aanpak en ook volgorde van uitrol is gebaseerd op type onderzoek en technische uitdaging. Praktisch resulteerde dit in de 4 stappen: echoapparaten, optische beelden (2D foto en video), 1-dimensionale beelden (grafieken) en tenslotte automatisch gegenereerde pdf-rapporten. Voor de tranche “optisch” was een meer innovatieve aanpak nodig om tot resultaat te komen dan voor de andere 3 genoemde. Het gedreven projectteam bestond uit D&A (projectleiding en consultants) en HMC medewerkers. 

Wat is de waarde voor het HMC?
Met de introductie van het CMB kan het HMC de resultaten van beeldvormend onderzoek centraal opslaan en voor geautoriseerde personen toegankelijk maken. Het CMB is voorzien van kwalitatief hoogstaand functioneel beheer en door de brede technische dekking (de 4 tranches) is de aansluiting van elk nieuw apparaat als het ware “meer van hetzelfde”. Het CMB is geschikt om beelden uit te wisselen met andere zorginstellingen of direct met patiënten, de invulling hiervan is een volgende stap. 

Met het CMB naast het Radiologie PACS heeft het HMC een beheersbare en veilige basis architectuur ingevuld voor beeldmanagement en integratie met het EPD van Chipsoft. 

Wilt u meer weten over wat deze innovatie betekent voor de artsen? Lees dan het interview met Peter den Hollander, CMIO van het HMC in deze editie van FMT Gezondheidszorg