De Antonius Zorggroep innoveert

Een gesprek met Rik Voermans over complexiteitsreductie, innovatie en het nemen van verantwoordelijkheid.

In de afgelopen 20 jaar heeft D&A veel zorginstellingen ondersteund in het realiseren van hun ICT-ambities. Zo ook de Antonius Zorggroep in de regio Sneek. Een algemeen ziekenhuis én een thuiszorgorganisatie ineen. Misschien qua omvang niet de grootste zorgorganisatie, maar groots in ambitie en daadkracht. We spreken met Rik Voerman, directeur financiën en ICT en gedelegeerd opdrachtgever voor een EPD-vernieuwingsproject dat we samen doorlopen.‘Wij zijn een algemeen ziekenhuis en voor een algemeen ziekenhuis horen we niet tot de grootsten. Maar als je als organisatie echt wil gaan digitaliseren en daar vol voor gaat, kan je ook als relatief kleine organisatie veel bereiken.’

Klant

Antonius zorggroep

D&A medical group | Antonius zorggroep

Markt

Zorg

Thema

EPD

Publicatiedatum

4 oktober 2021

D&A Klantcase Antonius Sneek

Over de noodzaak van complexiteitsreductie
Voor een ziekenhuis als Antonius is reductie van complexiteit van het ICT landschap erg belangrijk. Voerman: ‘We willen naar minder applicaties en naar minder onderhoud op applicaties. We weten dat we toegeven op maatwerk maar we krijgen er veel voor terug. Ik verwacht dat we straks meer tijd hebben om bijvoorbeeld processen te optimaliseren. En een optimaal ingericht proces biedt ons als algemeen ziekenhuis en thuiszorgaanbieder meer dan bijvoorbeeld een stukje maatwerk in een specialistisch dossier.’

Vanuit de gedachte van complexiteitsreductie kiest de Antonius Zorggroep voor een ICT landschap met enkele grote spelers die een breed spectrum aan functionaliteit kunnen leveren. Naast ChipSoft is Philips een belangrijke partner. Philips wordt met name ingezet om zorg op afstand te ondersteunen. Hiervoor wordt onder meer de Healthdotgebruikt: een sensor waarmee patiënten op afstand bewaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld na een opname of in een thuiszorgsituatie.

Een belangrijke stap in complexiteitsreductie is de overstap naar standaard content van de EPD-leverancier. Voerman vervolgt: ‘We zijn niet uniek, veel is al eerder bedacht. In de dingen waar we als zorginstelling niet het verschil maken, is het beter om ons te conformeren aan wat al bedacht is. Zo voeren we momenteel de standaard content omgeving van ChipSoft HiX in. We willen vol inzetten op de mogelijkheden die HiX ons biedt. De energie en tijd die vrijvalt doordat we niet alles zelf hoeven te bedenken en onderhouden, kunnen we goed gebruiken om nieuwe innovaties door te voeren voor onze patiënten mede in het kader van JZOJP. We zien de HiX-upgrade dus niet als doel maar als startpunt om daarna door te gaan en een grote digitaliseringsslag te maken.’

Complexiteitsreductie en standaardisatie binnen het ICT landschap is geen eenvoudig proces. De belangen van alle partijen moeten goed gehoord worden en meegenomen worden in de afweging. Binnen de Antonius Zorggroep heeft het benoemen van een CMIO erg geholpen om de discussies te begeleiden. Ieder scenario heeft consequenties voor nu en voor de langere termijn. Soms weegt nu zwaarder, soms de langere termijn. ‘Deuiteindelijke keuzes onderbouwen is vaak niet zo moeilijk maar een goed en evenwichtig besluitvormingsproces en goede communicatie is essentieel’.

Ze leveren geen ‘onesizefits all’ maar kijken naar mij als klant en naar de aard van het project."

Rik Voerman, directeur financiën en ICT - Antontius Zorggroep

Over de noodzaak van innovatie
‘Innovatie is noodzakelijk in de context van de Antonius Zorggroep. We willen wendbaarder worden. We zijn nu met allerlei complexe dingen bezig. De Infrastructuur zoals we die hebben ingericht en die onze complexiteit moet ondersteunen is te statisch en erg star ingericht. Door te standaardiseren komen we tot een inrichting van onze ICT waarmee we makkelijker informatie kunnen gaan delen en zelf beter toegang hebben tot informatie van derden. Dit is een belangrijke voorwaarde om de zorg voor de toekomst hanteerbaar en betaalbaar te houden.

We zijn een ziekenhuis én een thuiszorgorganisatie. We willen zorg over en weer verplaatsen maar worden daar nu in belemmerd doordat we met verschillende systemen werken die op hun eigen manier communiceren. Door een integrale aanpak en door het rationaliseren van het ICT landschap kunnen we ‘vloeibaarder’ worden. Het is niet meer van deze tijd dat iedereen op zijn eigen manier en op zijn eigen postzegel de ICT aan het regelen is. Niet alleen als je naar zorginstellingen onderling kijkt, maar ook binnen de muren van onze eigen instelling.’

Over de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemenEén van de belangrijkste uitdagingen van de Antonius Zorggroep op het gebied van zorginformatisering is het komen tot een applicatielandschap waarin systemen elkaars gegevens begrijpen en kunnen gebruiken. Voerman: ‘Hoe moeilijk is het om iets maar één keer vast te leggen en het vervolgens in alle andere applicaties te gebruiken? Waarom kan dat niet? Het is echt een terechte vraag. We hebben in veel zorgorganisaties een technologische achterstand. Er moeten keuzes worden gemaakt, er moet worden gemoderniseerd. Het is tekenend dat we een ziekenhuis nog steeds een ziekenhuis noemen. Het is geen huis meer, geen gebouw, we zijn een organisatie van medisch specialistische zorg die overal kan plaatsvinden.

We moeten de stap maken naar die digitale situatie en niet alleen de ICT binnen de muren van een gebouw op orde brengen. We moeten een virtueel ziekenhuis nastreven en om dat te bereiken moeten we voldoende digitale autonomie hebben om al onze keuzes bewust en doelgericht te maken. Daarbij is regionale afstemming essentieel. We ondersteunen het initiatief voor het RIVO, een regionaal gebruiksplatform dan ook van harte omdat we daar regionale prioriteiten kiezen en keuzes van inrichting. Dat betekent dat we niet alleen als organisatie maar ook als zorgaanbieders onderling keuzes maken en leveranciers selecteert in hun vermogen om hierin mee te gaan.

Ik zeg daarmee niet dat alle problemen bij de leveranciers liggen en door hen moeten worden opgelost. Leveranciers hebben vaak hun eigen visie en hun eigen productbeleid en het is ook goed dat ze verschillen. Maar er mag wel meer worden afgedwongen vanuit de gebruikers en de overheid. Het mag allemaal wel wat strakker. Ik ben er van overtuigd dat de leveranciers dan automatisch gaan meebewegen en uiteindelijk gaan voorsorteren op de openheid die we nodig hebben.

Over de samenwerking met D&A
D&A levert de externe projectleiding voor de implementatie van de standaard content HiX omgeving. Daarnaast leveren we expertise op onder meer dossiervoering, ordermanagement, de inrichting van het functioneel beheer en de coördinatie van de in gebruik name van de nieuwe omgeving. Voerman: ‘D&A denkt mee met wat wij in een specifieke situatie nodig hebben. Ze leveren geen ‘onesizefits all’ maar kijken naar mij als klant en naar de aard van het project. In dit geval voeren we een pragmatisch, hands on project: iets waar D&A sowieso goed in is. We volgens een concrete en strakke planning, maar er is wel souplesse om mee te bewegen met de problematiek die soms langskomt, bij ons, bij D&A en overigens ook bij ChipSoft waarmee we in dit project prima samenwerken. Ik denk dat het goed is samen te vatten door: er wordt mét ons gewerkt, niet vóór ons.’

Download

Klantcase Antonius Zorggroep - implementatie EPD