Rondetafel: hoe groen is jouw bedrijfscultuur?

Wil je als organisatie écht groen zijn, dan moet die mindset verankerd zijn in je bedrijfscultuur. Maar hoe inspireer je medewerkers? En hoe zet je goede ideeën om in concrete acties? Die vragen lagen op tafel tijdens de rondetafel ‘Vergroen je bedrijfscultuur’. Een waardevolle middag vol goede én groene energie.

25 oktober 2022   |   Nieuws   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

vergroen je bedrijfscultuur

In Eneco World in Rotterdam gingen zes organisaties met elkaar om tafel. Om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en activeren. De partijen die aanschoven: Eneco, Blue Sky Group, Sempergreen, 3X3 Unites, Hot ITem en Conclusion Consulting.

Groene rolmodellen

Voor Menno Gierman, Head of Energy Operations van Eneco, was de rondetafel “een bevestiging dat dit topic speelt op verschillende plekken, met vergelijkbare kansen en uitdagingen.” Een gedeelde conclusie was dat er een bedrijfsbrede aanpak nodig is om de bedrijfscultuur daadwerkelijk te vergroenen. Met ruimte voor persoonlijke inbreng van collega’s, inzichten in de performance en het stimuleren van een rolmodelfunctie.

Klein beginnen, grote resultaten

“We kunnen niet alles tegelijk veranderen en moeten dat ook niet willen”, zegt Angeles Toledo Rodriguez, Lead Sustainability Advisor van de Blue Sky Group. “Een gefaseerd plan met concrete, zichtbare stappen zorgt ervoor dat we klein kunnen starten.” Daar haakt Kai van Gool, Business Development Manager bij Sempergreen, op aan: “In behapbare stappen toewerken naar die stip op de horizon. Met heldere doelstellingen, maar ook in de wetenschap dat de route aan verandering onderhevig is. Praktisch starten, leren door vallen en opstaan, mensen faciliteren en in hun waarde laten.”

Laagdrempelig duurzaam

Volgens Adam Knoop, founder van Hot ITem, is het zinvol om medewerkers veel vrijheid te geven om deel te nemen aan duurzame initiatieven. “Maar daarnaast kunnen enkele dwingendere initiatieven voor versnelling zorgen”, vult hij aan. “De kracht van een heldere stip op de horizon met een stevige ambitie, geeft medewerkers meer ruimte om te bepalen hoe ze invulling aan groene initiatieven willen geven”, zegt Rutger van IJzendoorn, Head of Portfolio & Marketing van Conclusion Consulting. Zijn collega Leonie van Dinteren, Business Consultant, benadrukt dat duurzame initiatieven niet altijd om een financiële investering vragen, maar juist ook kunnen zorgen voor lagere investeringen. “Waardoor duurzaamheid laagdrempeliger wordt voor bedrijven en particulieren.”

Vooruitstrevend zijn

Dat individuele perspectief staat ook bij Raymond van Ek, CEO van Hot ITem, op het netvlies: “Hoe zoek je in je privé de juiste balans met concrete stappen zetten in je bijdrage aan duurzaamheid, waarbij all the way gaan wellicht lastig is?” Mark Schuurman, Co-founder van 3X3 Unites, zegt daarop: “Het gaat wat mij betreft om het besef dat we allemaal ons steentje bijdragen als onderdeel van een groter geheel. En dat meerdere partijen én personen hier vooruitstrevend in zijn als kartrekker.”

Follow-ups

Tijdens het nagesprek bleek het enthousiasme over de rondetafel groot. Onderling werden er al verschillende follow-ups georganiseerd. Ook komt er een vervolgsessie, gericht op de sociaal/maatschappelijke kant van duurzaamheid. Daarover later meer.

In co-creatie toewerken naar een duurzame toekomst, Conclusion Consulting zet zich er volop voor in. Ontdek wat wij doen om structureel en schaalbaar impact te maken.