HR-transformatie

Jouw HR-omgeving én mensen klaar voor morgen

Conclusion Consulting

Door de aandacht juist te verdelen tussen technologie en mens, bereiden wij HR voor op de toekomst. Dat doen we door jouw HR-processen te digitaliseren én door je personeelsbestand toekomstbestendig te maken.

Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen word je als organisatie gedwongen om te transformeren. In deze transformatie heeft HR een essentiële rol - en moet het zelf ook een transformatie ondergaan. De veranderde visie op werken, opkomst van moderne HR-technologie, behoefte aan nieuwe skills en het tekort daaraan dwingen organisaties HR opnieuw vorm te geven. De transformatie van HR is allang geen overbodige luxe meer, maar een noodzaak om in de toekomst relevant te kunnen blijven.

HR van morgen

Bij Conclusion Consulting geloven wij erin dat de wisselwerking tussen technologie en mens cruciaal is in de transitie van HR naar morgen. Met onze expertise op het vlak van digitale HR-processen en een toekomstbestendig personeelsbestand, ondersteunen wij jouw transformatie.

We helpen op verschillende vlakken:

Digital HR

Digital HR is een technologische upgrade van je HR-omgeving. We optimaliseren HR-processen met de inzet van moderne HR-technologie. We selecteren en implementeren niet alleen systemen, maar zorgen ervoor dat dit gebeurt vanuit een sterke digital HR-strategie. En met de inzet van effectief verandermanagement streven we naar maximale adoptie. Met onze vijf pijlers voor digital HR krijgt elk aspect de juiste aandacht. 

Weten hoe we dit in de praktijk toepassen?

Conclusion Consulting_succes story

Implementatie HR Service Management Systeem

Waar staat jouw organisatie momenteel in de digitale HR-transformatie? Ons unieke groeimodel voor Digital HR geeft je alvast inzicht in waar jouw HR zich bevindt in deze transformatie en helpt je om een streefniveau te bepalen.

Groeimodel Digital HR: in 5 fases excellent gedigitaliseerd

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Is mijn organisatie wel klaar voor de toekomst? Dat is een bekende vraag voor ons. We toetsen of de (nieuwe) strategie haalbaar is met het personeelsbestand. Middels een gestructureerde analyse van het personeelsbestand maken wij jouw organisatie en management klaar om de personeelsbehoefte te operationaliseren en de (HR-)speerpunten te herijken. We hebben aandacht voor de mate waarin de organisatie over voldoende kennis, capaciteit en daadkracht bezit om de SPP zelfstandig of met onze begeleiding succesvol te realiseren.

Bekijk hier ons praktijk voorbeeld

Strategische Personeelsplanning (SPP) Conclusion Consuting

Tomorrow minded people

Digitale transformatie brengt naast technologische innovatie ook veranderingen mee binnen teams. Deze veranderingen vragen om andere eisen van medewerkers in kennis, vaardigheden, opleidingen en competenties. Denk aan nieuwe functies rond data en digitaal. Daar horen nieuwe skills en een nieuwe mindset bij. Door het toepassen van duurzame interventies en bijvoorbeeld microlearnings, leren wij jouw medewerkers vandaag al de skills voor morgen.

Klaar om te transformeren?

Maak jouw HR-omgeving toekomstbestendig

Consulting

Ahmet Yuksel

Consultant
ayuksel@conclusion.nl