Onze design principes

Op basis van onze ervaring hebben we een aantal designprincipes geformuleerd. Deze vormen voor ons de basis bij het ontwikkelen van alle programma’s.  Al onze inzichten en jarenlange ervaring vind je hierin terug, ze zijn als het ware ingebakken in ons DNA.

Jasper overlegt met een collega over zijn uitgetekende design principes

Op basis van onze ervaring hebben we een aantal designprincipes geformuleerd. Deze vormen voor ons de basis bij het ontwikkelen van alle programma’s.

De eindgebruiker centraal

De eindgebruiker staat voor ons altijd centraal en dat komt terug in al onze principes. Allereerst in de inhoud van een programma, die aan moet sluiten op de behoeftes en de (dagelijkse) praktijk van de eindgebruiker. Maar daarnaast ook in de vorm en structuur van het programma, die passen bij diens (leer)voorkeuren en zo de juiste gebruikerservaring creëren.

Het is heel belangrijk om altijd goed in te zoomen op de vraag en het probleem dat daaraan ten grondslag ligt. Want vaak wordt te makkelijk uitgegaan van aannames.

Aaron en Tim tekenen op een whiteboard tijdens een visual thinking sessie

Inhoud en vorm gaan hand in hand…

  • Behalve praktisch en herkenbaar moet inhoud van een programma ook ‘just in time’ zijn zodat een gebruiker de opgedane kennis of ervaring zo snel mogelijk kan toepassen.
  • ‘Make me think.’ Laat de gebruiker eerst zelf nadenken over het onderwerp. Door bijvoorbeeld vragen te stellen of door storytelling en daarmee te zorgen voor herkenning en betrokkenheid.
  • Microleren, korte ‘modules’ zodat inhoud makkelijker wordt onthouden of snel als naslagwerk kan worden geraadpleegd.
  • Afwisselend, zowel qua media (zintuigrijk) als in de verschillende werk- of interactievormen.

… om zo de meeste ‘waarde’ te creëren voor de gebruiker.

Uitgangspunt voor ieder programma dat we ontwerpen is het realiseren van concreet effect. Dat kan variëren van nieuwe kennis tot nieuw of aangepast gedrag. In de praktijk blijkt dat dat gewenste effect zelden te bereiken is met één programma of interventie. Daarom kijken we ook altijd naar hoe deze zou kunnen passen in een samenhangend geheel met bijvoorbeeld ondersteunende communicatie, inzet van ambassadeurs of sponsors of performance support voor borging.

De ontwikkeling doen we daarom bij voorkeur in iteraties waardoor we -waar nodig- kunnen bijsturen voor het grootst mogelijke effect.

Collage van learning consultants tijdens een ideationsessie

Up-to-date

Al onze ontwerpen doen we op basis van
recente onderzoeken, inzichten en trends
op het gebied van didactiek en design.