Safety is hot! Wat zijn de drijvende krachten?

Kan je veiligheid trainen? Voor een goede fysieke en sociale veiligheidscultuur zijn leren en gedrag dé drijvende krachten.

30 april 2020   |   Nieuws   |   Door: Bright Alley I Conclusion

Deel

Portretfoto van Dorien

Veiligheid is een actueel thema in veel branches. Onze Bright Alley learningconsultant Dorien van Montfort schreef er een artikel over waarin ze kijkt naar achtergronden én de toepassingen: 

Safety - Meer dan fysieke veiligheid

Heb jij een familielid of een vriend die gevaarlijk werk doet? Bij wie je steeds weer blij bent dat hij of zij gezond thuiskomt? Bij het thema ‘safety’ denk ik direct aan bouwvakkers, politie en brandweer. Met andere woorden: beroepen met verhoogde fysieke veiligheidsrisico’s. Als je er langer bij stilstaat, dan zie je dat safety voor veel meer staat. Denk aan bredere sociale veiligheidsthema’s zoals psychosociale-arbeidsbelasting, weerbaarheid, criminaliteit of zelfs mensenhandel. Wanneer je met deze bril naar het thema safety kijkt, dan zie je dat het iedere organisatie raakt. In meer of mindere mate.

Trainen van veiligheid 

Maar hoe dragen leren en opleiden bij aan de verschillende aspecten van safety in organisaties? Wat zegt de theorie? En wat zien wij, Bright Alley, in de praktijk? Voor mij als nieuwe medewerker van Bright Alley een mooi vraagstuk om met een nog volledig open vizier tegemoet te treden.

“the e-learning mode is positively associated with the learning effectiveness of construction safety education training. High learning effectiveness promotes safe behavior during construction operations.” *


In de onderzoeksliteratuur ligt de focus op het trainen van safety op bouwlocaties. Het trainen van fysieke veiligheid met een e-learningmodule heeft in deze sector een positief effect op leereffectiviteit*. Dit positieve effect bestaat uit een toename in operatieveiligheid, het verbeteren van de balans tussen tijd en geld, en een hoge tevredenheid van de lerende over de e-learning.

Effectieve e-learning

Dit effect komt door de werking van het online platform en een inhoudelijk ontwerp (de blueprint van de e-learningmodule) dat nauw aansluit bij de doelgroep. Bij de werking van het online platform gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop de gebruiker het platform kan bedienen en de user interface. Bij het inhoudelijk ontwerp gaat het voornamelijk om het gebruik van passende animaties, cases en simulaties. Sommige onderzoeken gaan nog een stap verder. Met immersive learning sluiten de onderzoekers nog sterker aan bij de doelgroep en verhogen zij hun betrokkenheid. De lerenden worden ‘ondergedompeld’ in een VR-omgeving, zodat zij cases en simulaties nog authentieker ervaren **. De genoemde onderzoeken keken daarentegen niet naar sociale veiligheidsthema’s. Sterke casevorming lijkt mij juist bij deze moeilijk grijpbare thema’s essentieel.

Een positieve veiligheidscultuur

“Safety Culture is seen as a way of ensuring high levels of safety performance in organisations, in contrast to the systematic engineered management of hazards and effects.” ***

Een tweede focus in safety onderzoek is het zorgen voor een positieve veiligheidscultuur ****. De veiligheidscultuur is de som van alle heersende aannames en gestelde normen, waar de meerderheid van de organisatie achterstaat. In een positieve veiligheidscultuur zorgt iedereen persoonlijk voor een veilige werkomgeving.

De ontwikkeling van een positieve veiligheidscultuur verloopt via drie vaste ontwikkelfases.

  1. Ten eerste, de pathologische fase waarin er geen tot weinig aandacht is voor safety.
  2. Ten tweede, de berekenende fase waarin men blind regelgeving volgt
  3. Ten derde, de generatieve fase waarin iedereen proactief meedenkt over veiligheid. Bevindt jouw organisatie zich in de generatieve fase? Dan minimaliseert de heersende veiligheidscultuur het aantal veiligheidsongevallen.

Zie de figuur hieronder voor een schematische weergave van de relatie tussen de drie ontwikkelfases, de veiligheidscultuur en het aantal veiligheidsongevallen.

GrafiekV3 Large 111941426767
Hoe is dit alles terug te zien in onze cases?

Bright Alley heeft in al haar cases naast aandacht voor kennis, oog voor het aanleren van gedrag en het bijbrengen van een bijbehorende houding. De leeroplossingen dragen daardoor bij aan het vormen van een positieve veiligheidscultuur; een cultuur waarin iedereen proactief meedenkt over veiligheid. We ontwikkelen maatwerk leeroplossingen voor zowel medewerkers als leidinggevenden.

Maatwerk werkt!

Op maat gemaakte cases, animaties en/of simulaties, zorgen voor de nodige betrokkenheid en aansluiting. Een methode die volgens de bovengenoemde onderzoeken effectief is. De leeroplossingen zijn gevarieerd en integraal. We bieden microlearning aan in de PowerApp. We maken e-learningmodules, waarin we filmopnames en 360-graden video’s integreren. We ontwikkelen volledige VR-omgevingen om je als werknemer helemaal in onder te dompelen. Ook  realiseren we blended oplossingen, waarin online en offline leren is gecombineerd.

De drijvende kracht achter al deze oplossingen zijn de onderwijsconcepten die eronder liggen. Concepten die met de nodige creativiteit, moeilijk tastbare aspecten zoals ‘het voelt hier niet pluis’ vangen. Concepten die aanslaan op de veiligheidscultuur van organisaties.   

BA safetygroot 111941435562
Safety in jouw organisatie

Hoe staat jouw organisatie ervoor op het gebied van safety? Vergelijk bovenstaande bevindingen eens met jullie situatie. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat speelt er op het vlak van fysieke veiligheid? En sociale veiligheid?
  • Wat is bij jullie de heersende veiligheidscultuur? Waarin zie je dit terug?
  • Hoe is leren en opleiden rondom safety op dit moment ingericht? Zie je genoemde aspecten uit onderzoek terug of juist niet? Wat kan er nog beter?
  • Welke veiligheidsvraagstukken verdienen (opnieuw) aandacht? En wat wil je hiermee bereiken?

 We denken graag met je mee om jouw veiligheidscultuur onder de loep te nemen en te verbeteren. Nieuwsgierig geworden naar de maatwerkoplossingen die Bright Alley realiseert en wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Lees dan meer onder het thema ‘Safety’.

 

Bronnen:

* Ho, C. L., & Dzeng, R. J. (2010). Construction safety training via e-Learning: Learning effectiveness and user satisfaction. Computers & Education55(2), 858-867.

**Fokides, E., & Tsolakidis, C. (2008). Virtual reality in education: A theoretical approach for road safety training to students. European Journal of Open, Distance and E-learning11(2).

**Sacks, R., Perlman, A., & Barak, R. (2013). Construction safety training using immersive virtual reality. Construction Management and Economics31(9), 1005-1017.

***Hudson, P. (2001). Safety culture-theory and practice. Leiden university, Netherlands, Centre for safety science.

****Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M., & Vázquez-Ordás, C. J. (2007). Safety culture: Analysis of the causal relationships between its key dimensions. Journal of safety research38(6), 627-641.

Keep safe!

Meer weten? Neem even contact op.

Portretfoto van Sjoerd

Sjoerd Bohnen

Business Developer