WNF | E-learning: van tijgerteller naar financieel expert

Het Wereld Natuur Fonds, IUCN-NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn een partnerschap aangegaan: Shared Resources Joint Solutions. Doel is om samen met maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid in 16 lage- en middeninkomenslanden veilig te stellen.

Klant

WWF

Logo World Wildlife Fund

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Vakkennis

Publicatiedatum

15 april 2020

tijger rust uit op een plank

Bright Alley heeft in co-creatie een e-learningmodule ontwikkeld die maatschappelijke organisaties en hun medewerkers de kennis en vaardigheden geeft om ze als shareholder mee te nemen in het landschapsbeheer. Concreet betekent dit versterken van vaardigheden en gedrag. 

De lokale gemeenschap en natuurbeschermers, vertegenwoordigd in maatschappelijke organisaties, worden vaak nauwelijks betrokken bij de besluitvorming. Terwijl juist bij die groep veel kennis is, en zij de eerste zijn die te maken hebben met eventuele negatieve gevolgen. Daarom worden lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties geholpen meer zeggenschap te krijgen in multi-stakeholder partnerschappen met overheden en bedrijven. Daarvoor is het ook nodig dat hun capaciteit wordt versterkt om zo succesvol te kunnen pleiten voor duurzame oplossingen.

E-learning module voor structurele oplossing

De e-learning vormt de basis van het voorbereiden van het gesprek met financiële instellingen, de investeerders achter de stakeholders (bedrijven) die bij landschapsbeheer betrokken zijn. In de module volgen de deelnemers Sofia. Sofia is een projectmanager gespecialiseerd in biodiversiteit en ecosystemen. Welke weg legt ze af en welke keuzes moet ze maken? Aan de hand van vragen wordt het proces doorgenomen. Zo wordt de basis gelegd. De e-learningmodule is één van de drie onderdelen die deelnemers doorlopen ter voorbereiding op de gesprekken, naast een online case traject en een sustainable finance workshop.

WNF module in een mockup

Onze rol

Bright Alley is in co-creatie met deze werkgroep verantwoordelijk voor de realisatie van de e-learning-module. Naast de technische realisatie zijn onze learning consultants nauw betrokken bij de inrichting van de module. Van het bepalen van de juiste leerdoelen, het bedenken van het concept, het adviseren van het schrijven van het script, tot het invoeren van de content in de tool. Om elke deelnemer toegang te geven tot de content van de e-learning en de bijbehorende extra resources hebben we een Learning Management System geïmplementeerd.


Met de module worden vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke organisaties voorbereid op het gesprek met een financiële instelling, om zo hun expertise te vergroten en de ‘taal te leren spreken’ van financiële instellingen en samen tot duurzaam landschapsbeheer te komen.

Meer weten over het trainen van gedrag en vaardigheden.

Neem even contact op

Close up Eefje Albers

Eefje Albers

Directeur Bright Alley
eefje.albers@brightalley.nl