Schiphol | Sustaining Your World

Royal Schiphol Group wil de meest duurzame luchthavens ter wereld exploiteren en ervoor zorgen dat, in een wereld waarin de vraag naar connectiviteit blijft groeien, de luchtvaart zich verantwoord ontwikkelt. Vanuit deze missie gaat Royal Schiphol Group voor zero-emissie en zero-waste voor de eigen operatie in 2030. Het verduurzamen van de luchthavens is een gedeelde verantwoordelijkheid; medewerkers zijn hierbij een belangrijke sleutel tot succes. Maar hoe krijg je medewerkers in beweging rondom het belangrijke maar ook complexe onderwerp duurzaamheid? Wij gingen met deze vraag voor Schiphol aan de slag.

Klant

Royal Schiphol Group

Het logo van Royal Schiphol Group

Markt

Reizigersvervoer

Thema

Adoptie en implementatie

Publicatiedatum

23 april 2024

Een vliegtuigvleugel boven de wolken met in de lucht de tekst duurzame luchtvaart

Sustaining your world

Duurzaam gedrag begint bij bewustwording. Bewustwording van de strategie van Schiphol, de doelstellingen en welke bijdrage jij als medewerker kan leveren. Het startpunt van de duurzame beweging ‘Sustaining your world’ is dan ook het herkennen van kansen binnen de eigen werkpraktijk. Welke duurzame oplossingen kunnen medewerkers benutten om bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel?

Programma met impact

We ontwikkelden een digitaal programma met als doel organisatiebreed de betrokkenheid te vergroten bij het thema duurzaamheid. In 6 modules komt een breed scala aan onderwerpen aan bod: Van CO2-reductie tot het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen en zelfs hoe de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt kan worden. Tot slot is er een module met een roadmap dat de medewerker als handvat kan gebruiken om gezamenlijk de doelstelling te behalen.

De afbeelding is een grafische weergave van vijf verschillende thema’s met betrekking tot duurzaamheid en gemeenschapswelzijn

Mini-modules en animaties

Om de belangrijkste pijlers te behandelen, hebben we de informatie verspreid over meerdere leerinterventies. Door de leerstof over zes interactieve en visueel aantrekkelijke mini-modules te verdelen is deze behapbaar gehouden.

In de modules hebben we verschillende interactieve werkvormen ingezet, zoals drag-and-dropvragen, sliders en ‘collega-vragen’. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van casussen, om de acties te betrekken op de dagelijkse praktijk van de medewerkers.

Om het duurzaamheidsthema nog meer te laten leven onder medewerkers, zijn er naast de modules ook animaties ontworpen. Deze animaties zijn onderdeel van de modules, en worden ook als losse interventies ingezet.

Met de campagnematige aanpak zorgen we voor een laagdrempelige oplossing met slagkracht om veranderingen op het gebied van duurzaamheid door te voeren.

De feedback van medewerkers van Schiphol laat zien dat deze aanpak aanslaat:

“Goed dat Schiphol een duurzaamheids e‐learning heeft gepubliceerd. Dit is met name goed om ook dit aspect vanuit de medewerker meer naar buiten te dragen!”

"Het sterkste hieraan vind ik de bewustwording over duurzaamheid, hoe dit op Schiphol aangepakt wordt en hoe iedereen hier zijn steentje aan bij moet/kan dragen.”

Meer weten hoe we je kunnen helpen om medewerkers in beweging te krijgen?

Neem even contact op

Close up van Jeanne-Marie

Jeanne-Marie Baarends

Business Developer
Jeanne-Marie.Baarends@brightalley.nl