RADIO |Open, tenzij | Open-sourcewerken stimuleren met online leren

In 2020 heeft onze overheid een nieuwe beleidslijn geïntroduceerd voor overheidssoftware: open, tenzij. Software die de overheid ontwikkelt of laat ontwikkelen moet toegankelijk zijn voor iedereen; software moet open source zijn. Maar wat is dat precies? De Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) heeft als doel om de kennis van ambtenaren te vergroten op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, ICT en innovatie. Zij kwamen bij ons met de vraag: Hoe kan het ministerie van BZK ambtenaren kennis bijbrengen over opensourcewerken en zo toepassing van open source stimuleren? 

Klant

RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid

Logo Rijksacademie voor digitalisering en informatisering Overheid

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Publicatiedatum

14 december 2023

Een schermafbeelding uit de e-learning wordt getoond op een laptop

Wat houdt open source in?

Opdrachtgevers en ontwikkelaars van software werken nu nog vaak op een gesloten manier; de broncode is alleen voor hen inzichtelijk. Broncode is de leesbare tekst die een softwareontwikkelaar in programmeertaal schrijft. Bij open source software kan iedereen de broncode van de software bekijken, kopiëren, aanpassen en hergebruiken. Gebruik van open source software is daardoor een veilige, transparantere en duurzamere manier van werken.

Brainstorm

Om een passende interventie te ontwikkelen voor RADIO zijn wij samen met een aantal inhoudsexperts gaan brainstormen. Zo kwamen we erachter dat één leeroplossing niet zou voldoen omdat de doelgroep heel breed was. We wilden zorgen dat iedereen de basis kent van Open Source om hen vervolgens extra kennis te geven over hoe ze open source in hun werk kunnen implementeren.

Een medewerker ziet een scherm uit de e-learning op haar beeldscherm

Open, tenzij

Dankzij alle inzichten zijn we begonnen met het ontwikkelen van twee leeroplossingen. Eén algemene module waarin de ambtenaar de basis leert over open source via vragen, video's en praktijkvoorbeelden. En een interactieve website met verdiepende informatie. In de algemene module verzamelen de medewerkers door het beantwoorden van vragen open-sourcebroncode om een rijksmonumenten-app te bouwen. De vragen hebben altijd een koppeling met praktische voorbeelden. Zo hebben we een complex en abstract onderwerp toch op een laagdrempelige en aansprekende manier aangeboden.

Een medewerker ziet een scherm uit de e-learning op zijn laptop

De verdiepende website biedt de mogelijkheid om veel informatie op één plek weer te geven en koppelingen te maken met stukken die het Ministerie al gepubliceerd heeft. Op die manier hebben we veel informatie over opensourcewerken gebundeld in één overzichtelijke leeroplossing.

 Mooi dat we met onze oplossing bijdragen aan een overheid die veiliger, transparanter en duurzamer werkt.

Meer weten over de kracht van een totaaloplossing?

Neem contact op!

Close up Eefje Albers

Eefje Albers

Directeur Bright Alley
eefje.albers@brightalley.nl