ProRail |Uitdagende situaties oefenen in ‘Een veilig Verenigd Spoorrijk’

De ProRail’ers van Verkeersmanagement komen continu uitdagingen tegen in hun werk. In welke situaties wijk je af van een vooropgestelde versperringsmaatregel? Wat doe je als een trein met gevaarlijke stoffen vertraging oploopt? Wanneer schakel je de hulpdiensten in? Wat doe je wanneer de dienstregeling door vertraging in de knoei komt met geplande werkzaamheden?

Klant

ProRail

ProRail logo: klanten Implementation

Markt

Reizigersvervoer

Publicatiedatum

15 juni 2022

Een trein rijdt over  een traject met veel wissels en bovenleidingen

Leervorm voor een breed assortiment aan vragen

De antwoorden op deze vragen verschillen per situatie en bevinden zich regelmatig in het grijze gebied. Bijvoorbeeld, er kan besloten worden om een vertraagde trein op te heffen als het rustig is, terwijl deze vertraagde trein door blijft rijden als het druk is, om de mate van hinder en onveilige situaties voor reizigers te beperken. Toch moeten medewerkers altijd snel en adequaat kunnen handelen en besluiten nemen. Om medewerkers handvatten te geven is er de werkwijze Verkeersmanagement. Deze werkwijze bevat veel informatie over hoe procedures uitgevoerd moeten worden. Maar sommige situaties passen niet in het standaard plaatje, deze vragen om een maatwerk aanpak. Vandaar dat ProRail met de vraag kwam:

Bright Alley, hoe zorgen we ervoor dat ProRail’ers van Verkeersmanagement de werkwijze goed blijven beheersen en deze kennis kunnen vertalen en inzetten in complexe situaties?

Met deze vraag als uitgangspunt zijn we in gesprek gegaan over de meest passende leervorm. Al snel bleek dat het voor ProRail van belang was dat binnen de leervorm een breed assortiment aan informatie kon worden aangeboden. Hiernaast was het ook cruciaal dat het leren op elke locatie mogelijk was, dat de content sterk aansloot bij de werkpraktijk en dat het een diverse groep medewerkers aansprak. Aansluitend bij deze wensen hebben we de PowerApp gekozen als manier om medewerkers te stimuleren en te ontwikkelen. Deze app biedt informatie in kleine stukjes aan, maakt leren op elke locatie mogelijk en kan eenvoudig up-to-date gehouden worden.

Een scherm van de PowerApp getoond op een mobiel

Een wereld vol uitdaging: het Verenigd Spoorrijk

Voor een continu leerproces is het van belang om medewerkers te blijven enthousiasmeren en betrekken bij de PowerApp. Daarom hebben we een overkoepelend generiek concept en praktijksituaties gebruikt, waaraan we de inhoud hebben opgehangen. Dit bevordert ook het leerrendement en de transfer naar de dagelijkse werkpraktijk van de medewerker. Het overkoepelende concept heeft geleid tot de oprichting van Het Verenigd Spoorrijk. Een fictieve wereld waarin verschillende treintrajecten liggen. Tijdens het doorlopen van de PowerApp komt de medewerker op elk traject verschillende uitdagingen tegen, die hij op moet lossen. Door de juiste keuzes te maken en goed te handelen houdt de medewerker alles op de rails.

Poster van  het Verenigd Spoorrijk in een reklamezuil

ProRail’ers zelf zijn de rijkste bron van ervaring

We hebben het product ontwikkeld met een enthousiaste groep inhoudsexperts van ProRail. Dit zijn ProRail’ers uit verschillende hoeken van Verkeersmanagement. Tijdens verschillende sessies hebben we doelen geformuleerd, praktijksituaties besproken en deze vertaald naar leerinhoud. Door de diverse functies in de doelgroep, hebben we ons in verschillende rollen verplaatst. Gedurende het ontwikkelproces lag de focus op het schrijven van items die aansloten bij de dagelijkse werkpraktijk van medewerkers. Op deze manier leert de medewerker niet alleen meer over zijn eigen werk, maar ook over dat van zijn collega’s. Dit stimuleert het ketenbesef en een betere samenwerking onderling. Elementen die direct bijdragen aan een beter verkeersmanagement op het spoor.

Een slim team is op zijn risico’s voorbereid.

Janny Hovenkamp - Adviseur organisatie ontwikkeling ProRail

Benieuwd wat er mogelijk is met de PowerApp?

Neem contact op.

Close up van Jeanne-Marie

Jeanne-Marie Baarends

Business Developer
Jeanne-Marie.Baarends@brightalley.nl