Kustwacht | Aircraft Coordinator & Wind op Zee

‘Losgeslagen schip geeft schade aan windpark Vattenfall’, ‘Het is wachten op een ramp’ en ‘Schade aan windpark Hollandse Kust Zuid na aanvaring door een vrachtschip.

Zomaar een paar koppen uit de kranten begin februari 2022. Een vrachtschip raakte op drift en veroorzaakte daarbij schade aan een van de windturbines van een windpark op de Noordzee. Een gebeurtenis waarin de Kustwacht een grote rol speelde, zowel in de evacuatie van de bemanning als het bergen van het schip. Cruciale situaties waar de Kustwacht-medewerkers voor opgeleid zijn, maar die ze niet dagelijks tegenkomen. Hoe zorg je ervoor dat je op deze cruciale momenten gelijk de juiste kennis paraat hebt? En hoe kan je in de toekomst eventueel op deze risico’s anticiperen? Twee vraagstukken waar wij ons in vast mochten bijten.

Klant

Kustwacht

Logo Kustwacht

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Vakkennis oplossingen: Voor medewerkers

Publicatiedatum

22 februari 2023

Een vliegtuig van de kustwacht vliegt boven een windpark op zee

De ‘luchtverkeersleider’ bij reddingsacties

Bij de evacuatie van het vrachtschip werden meerdere reddingshelikopters ingezet om de 18 bemanningsleden van boord te halen. Dit vereist afstemming tussen de helikopters om te zorgen voor vliegveiligheid en een efficiënte evacuatie. Om dit te bereiken wijst de Kustwacht één vliegtuig aan om de rol van Aircraft Coördinator (ACO) op zich te nemen. De ACO begeleidt als een soort luchtverkeersleider de betrokken vliegtuigen en helikopters bij de reddingactie. Typisch zo’n rol die niet dágelijks voorkomt, maar waarbij je wel gelijk accuraat moet handelen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers hier goed op voorbereid zijn, zet de Kustwacht verschillende interventies in. Eén daarvan  mochten wij ontwikkelen; een ‘opfrismodule’ over de ACO waarmee medewerkers jaarlijks hun kennis op peil kunnen houden. Een prikkelende uitdaging:

Jaarlijks dezelfde e-learning over een onderwerp dat je niet dagelijks tegenkomt in je werk… Hoe houd je dat interessant en relevant?

Met deze vragen in ons achterhoofd ontstond het idee voor een module met twee fases; opfrissen en toepassen.

Inspelen op voorkennis

De medewerker start de module met tien opfrisvragen over de ACO-rol. Weet hij nog precies wat de rol inhoudt en maakt hij daarom meer dan vijf vragen goed? Dan kan hij gelijk door naar de missies. Wat extra oefening nodig? Geen probleem, bij minder dan vijf vragen goed, krijg je gelijk nog tien nieuwe vragen voorgeschoteld. Zo belonen we voorkennis en krijgt de medewerker met minder voorkennis net dat beetje extra om ook goed van start te kunnen gaan. Met als bijkomend voordeel dat de techniek iedere keer dat je de module start random tien nieuwe vragen selecteert. Zo houden we het ook bij de vierde keer herhaling nog boeiend!

Leren via reversed engineering

Door naar de missies! Deze zijn opgebouwd volgens het principe van reversed engineering. De medewerker leest over twee realistische reddingsacties uit het verleden. Hij kiest een van de twee missies en kan de andere missie voor een volgende herhaling bewaren.

Door personen, radiozenders en rapporten uit het verleden te raadplegen ontrafelt hij wat er tijdens de missie is gebeurd.  De focus ligt op wie of welke bron je nodigt hebt om je antwoord te achterhalen in plaats van het opdreunen van de juiste regels. Net als in de praktijk; weet je het even niet, wie vraag je dan om hulp of waar kun je je antwoord vinden? De kans is groter dat je na een jaar nog weet wie of waar je om hulp kunt vragen, dan dat je nog precies weet wat de regels zijn.

Schermafbeelding van een rapportage in de module

Van reactief naar proactief

De aanvaring van het vrachtschip met het windpark benadrukte voor de Kustwacht nogmaals een andere belangrijke ontwikkeling: de gevolgen van de toename aan windparken op zee. In 2030 zal ruim 20% van de Noordzee bebouwd zijn met windparken en neemt de kans op aanvaringen daardoor met 50% toe…

Een toename die zal zorgen voor een grote verschuiving in de werkzaamheden van de Kustwacht. Zaak dus dat de medewerkers hier niet alleen effectief op reageren, maar ook op anticiperen om zo de kans incidenten te verminderen. Opnieuw een uitdagend vraagstuk waar wij hen mee mochten helpen: hoe activeer je medewerkers om nu al stil te staan bij een situatie in de verre toekomst en verander je hun mindset van reactief naar proactief?

Een tijdreis van 2007 tot 2030

Om de grote veranderingen inzichtelijk en ‘levend’ te maken creëerden we een interactieve kaart. Deze kaart visualiseert de verschillen tussen vroeger, nu en de toekomst. Terwijl de jaren oplopen ziet de medewerker het letterlijk drukker worden op de kaart; nieuwe windparken worden gebouwd, vele schepen opereren op en rondom de parken en verschillende incidenten vinden plaats. Bij de ‘belangrijke’ jaartallen staat de kaart even stil en ontvangt hij een vraag van een betrokken partij. Deze persoon neemt hem vervolgens mee in een aantal belangrijke thema’s.

De module is opgedeeld in twee tijdsvlakken, van 2007 tot het heden (2022) en vanaf het heden tot aan 2030. Het eerste gedeelte focust zich op de basis. Voordat je proactief kunt reageren moet je eerst goed weten waar het over gaat en welke verwachtingen er zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoe een windpark op zee eruit ziet en welke schepen zijn betrokken bij de totstandkoming ervan. Nadat de medewerker deze module heeft doorlopen start hij in 2022 met de verdieping. Pas dan wordt hij aangemoedigd om proactief te reageren en leert hij meer over de mogelijke incidenten rondom windparken op zee.

Afbeelding van het hoofdmenu uit de e-learning

‘Een goed handvat om het gesprek met elkaar aan te gaan’

De beide modules zijn voor de medewerkers van de Kustwacht ook goed handvatten om de discussie met elkaar aan te gaan. Vragen als:

‘Zou jij bij de missie ook voor dat zoekpatroon hebben gekozen? Of had je het wellicht anders gedaan?’

De geleerde kennis gaat hierdoor leven.

Wij zijn er trots op, dat wij met deze modules de Kustwachtmedewerkers mogen helpen trainen zodat zij op cruciale momenten bewuste keuzes kunnen maken bij incidenten op de overvolle Noordzee.

Belangrijke kennis altijd paraat hebben?

We vertellen je er graag meer over

Jeanne-Marie staat bij haar voordeur en steekt haar duim op

Jeanne-Marie Baarends

Business Developer
Jeanne-Marie.Baarends@brightalley.nl