Floriade 2022 | Growing Green Cities

Op 14 april startte de 10-jaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Dit jaar is het thema Growing Green Cities. Tijdens de Floriade laten innovators uit binnen- en buitenland groene oplossingen zien die onze steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken.

Klant

Floriade 2022

Logo Floriade 2022

Markt

Retail, Voedsel & Agri

Thema

Adoptie en implementatie

Publicatiedatum

4 april 2022

Luchtfoto van het Floriade-terrein

Internationale samenwerking

Het is belangrijk om groene innovatie te versnellen en een belangrijke sleutel hiertoe is kennisdeling. Daarom benaderde Floriade ons vorig jaar met de vraag, om hen te helpen met een blijvend kennisplatform waar deelnemers aan Floriade, wetenschappers en studenten met elkaar kunnen communiceren en kennis uitwisselen. De onderwerpen die hierop besproken worden raken een flink aantal Sustainable Development Goals (SDG’s). Een mooi voorbeeld van social learning. Tijdens, maar zeker ook ná Floriade.

Persoon bekijkt een scherm van Nector op de laptop
Inlogscherm van Floriade Nectar getoond op een laptop
voorbeeld van een scherm op een mobiele telefoon

Platform voor samenwerking

Als motor voor de samenwerking hebben wij een platform ingericht: Nectar Exchange. Een ‘bijenkorf’ waar kennis – de nectar – wordt verzameld en uitgewisseld. Het platform bestaat uit verschillende onderdelen. Best practices, wetenschappelijk onderzoek, cursussen en discussies hebben een plek op het platform. Voor de realisatie hebben we gebruik gemaakt van het LMS Moodle.

Nectar

Geïnteresseerd in wat er gebeurt op het gebied van Growing Green Cities? Neem zelf een kijkje op de online community van Foriade's  Nectar.

Bijtjes verzamelen nectar op een bloem

Meer weten over het inzetten van een (kennis)platform?

Neem even contact op.

Close up van Jeanne-Marie

Jeanne-Marie Baarends

Business Developer