Versnellingsplan | Digitalisering versnellen met de juiste competenties

Kan een agrariër sensordata uit verschillende systemen combineren om zo een optimale aanpak te kiezen? En weet een verpleegkundige om te gaan met het elektronische dossier van de patiënt? De vraag naar digitale competenties neemt in vrijwel alle beroepen toe. Voor het onderwijs is het een constante uitdaging om ervoor te zorgen dat studenten voorbereid en digitaal bekwaam het werkveld instromen. In opdracht van het ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’ ontwikkelden wij de Digitale CompetentiePeiler: een tool om aandacht te besteden aan het integreren van digitale competenties in competentieprofielen – in zowel opleidingsprofielen in het onderwijs als functieprofielen in het werkveld.

Klant

Versnellingsplan

Het logo van Versnellingsplan

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Adoptie en implementatie

Publicatiedatum

10 april 2024

Man achter een computer kijkt naar een scherm met daarop de digitale competentiepeiler

Digitale competenties zijn nog nooit zo belangrijk geweest

De vraag naar digitale competenties in vrijwel alle beroepen neemt toe, ongeacht de sector. Ook de Europese Unie benadrukt het belang van digitale competenties. Het wetenschappelijk bureau van de Europese Unie onderzocht wat de kenniseconomie en globalisering betekent voor haar burgers. De conclusie is dat digitale competenties 1 van de 8 belangrijkste kerngebieden is. Het Digital Competence Framework van de EU is een hulpmiddel voor het begrijpen en ontwikkelen van deze digitale competenties.

Een efficiënte en overzichtelijke tool

Om opleidingsontwikkelaars te helpen de vereiste digitale competenties makkelijker te integreren in hun opleidingsprofielen, hebben we de Digitale CompetentiePeiler ontwikkeld. Met de Digitale CompetentiePeiler ‘matcht’ een gebruiker zijn opleidings- of werkprofiel met de 21 digitale competenties uit het Digital Competence Framework. Zo krijgt hij snel overzicht in de digitale competenties die al in het profiel aan bod komen, maar is ook meteen zichtbaar welke competenties nog missen.

Startscherm van de digitale competentiepeiler

We ontwikkelden de Digitale CompetentiePeiler in opdracht van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, een programma waarin hogescholen, universiteiten en SURF de krachten bundelden om in te spelen op de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs. Een van de doelen van dit programma was ervoor te zorgen dat de opleidingsprofielen actueel zijn en alle digitale competenties bevatten die aansluiten op de behoefte in het werkveld.

Agile ontwikkeling

Om te komen tot het meest passende concept voor de vraag die het Versnellingsplan ons stelde, zijn we gestart met onze unieke creative-thinkingaanpak. Aan de hand van deze aanpak zijn we samen met diverse stakeholders in een aantal gedefinieerde stappen tot een proof of concept gekomen, passend bij de uitdaging, de cultuur en de doelgroep. Het proof of concept hebben we vervolgens in sprints verder uitgewerkt. Op deze manier zijn we samen met het Versnellingsplan en de doelgroep tot de Digitale CompetentiePeiler gekomen.

 We zijn er trots op dat wij met deze oplossing eraan bijdragen dat studenten voorbereid en digitaal bekwaam het werkveld instromen!

 Meer weten over de Digitale CompetentiePeiler? Of hem zelf inzetten? Hier vind je meer informatie en de tool: https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/digitale-competentiepeiler/

Beeldscherm met een afbeelding uit de competentiepeiler

Weten hoe wij je kunnen helpen bij een competentievraagstuk?

Neem even contact op.

Close up van Jeanne-Marie

Jeanne-Marie Baarends

Business Developer