Bespaar kosten door inzicht in verzuim

-

24 april 2020   |   Nieuws   |   Door: Conclusion AFAS Solutions

Deel

 Bespaar kosten door inzicht in verzuim AFAS software HR tips

Bespaar kosten door inzicht in verzuim

Op dit moment krijgt de Nederlandse economie een flinke dreun. Bedrijven doen er alles aan om de eindjes aan elkaar te knopen en door te blijven draaien. Hoe kunnen we onze omzet blijven houden? En waar kunnen we besparen? Bedrijven die inzicht hebben in het verzuim onder hun personeel, spelen beter in op de situatie binnen hun bedrijf. Dit inzicht kan een flinke kostenbesparing opleveren.

Ziek melden is makkelijker

Op het moment loopt het verzuim bij sommige bedrijven snel op. Consultant Kim van den Bosch vertelt: “Ik hoor van bedrijven in de zorgsector dat ze momenteel op 40% meer verzuim zitten dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar zijn een aantal redenen voor te bedenken. Tegen het personeel dat bijvoorbeeld op de vloer werkt, wordt gezegd dat ze thuis moeten blijven als ze symptomen van verkoudheid krijgen. Eerder zou iemand met een snotneus gewoon blijven werken. Nu moet die medewerker zich ziek melden. In veel gevallen wordt dan de druk op collega’s vergroot omdat het werk wel uitgevoerd moet worden.”

Kim vervolgt: “Daarnaast is er bij de thuiswerkers sprake van veel stress omdat zij bijvoorbeeld hun kinderen thuis hebben en het moeilijk vinden om hun werk en de zorg voor de kinderen te combineren. En zij hebben meer tijd om na te denken over vragen als ‘Zit ik wel op de juiste plek? en ‘Doe ik wel wat ik leuk vind?’” De hele situatie geeft een hoop onzekerheid voor sommige medewerkers. Zij vragen zich af of ze wel kunnen blijven werken en wat de financiële gevolgen zijn. Het is dus niet gek dat mensen nu sneller uitvallen.

Geen face-to-face contact meer

Daarbij komt dat thuiswerkers vaak meer afstand naar hun werkgever ervaren doordat er geen direct contact meer is. Het is voor sommige werkgevers een uitdaging om de binding met hun medewerkers te behouden. Het praatje bij de koffie-automaat, de vrijdagmiddagborrel en andere gezellige momenten zijn verdwenen of hebben een totaal andere invulling gekregen. Doordat er geen face-to-face contact meer is, wordt de drempel om zich ziek te melden lager.

Teamleiders en directeuren hebben het vaak zo druk met het bedrijf op de rails te houden, dat een stukje persoonlijke aandacht naar de medewerker er nu niet of nauwelijks in zit. Waardoor het kan voorkomen dat deze mensen ongemerkt lange tijd ziek thuis zitten.

Inzicht in verzuim

Bedrijven kunnen hierop inspringen door meer inzicht te krijgen in hun verzuimpercentages. Wat zijn de percentages kort verzuim, middellang verzuim en langdurig verzuim momenteel? Zijn er verschillen te zien tussen teams, functies of afdelingen? Is er een bepaalde dag dat een medewerker zich altijd ziek meldt?

Door antwoord te vinden op deze vragen, is er een duidelijk inzicht in het verzuim mogelijk. En inzicht leidt tot betere sturing. Kim: “Sommige managers ervaren juist nu veel druk om de business op orde te houden. Wanneer je weet wat de cijfers en de achterliggende oorzaken zijn, kun je beter sturen. Je weet wat je moet doen om samen met een medewerker te werken aan herstel en je kunt ook voorzorgsmaatregelen nemen om medewerkers uit het verzuim te houden.”

Verzuimdashboard 2.0

Het nieuwe Verzuimdashboard 2.0 van Conclusion AFAS Solutions is ontwikkeld op verzoek van klanten. “Zij wilden graag meer en actueler inzicht in het verzuim. Bij de meeste bedrijven melden medewerkers zich in de ochtend ziek. Dan is het prettig als je diezelfde ochtend nog rapportages kunt draaien om inzicht te krijgen hoe de situatie op die dag is.

Het is van belang om als bedrijf direct te weten of verzuimpercentages stijgen of juist dalen. En waar dat dan precies in zit. En dat is precies wat de Verzuimdashboard 2.0 laat zien.” legt Kim uit. “Op basis van de rapportages kan direct actie worden ondernomen. Samen met de medewerker kan een plan voor herstel worden opgesteld. En wellicht kunnen werkomstandigheden verbeterd worden, zodat voorkomen wordt dat medewerkers van hetzelfde team zich ook ziek melden.”

Verzuimdashboard 2.0 kan volledig online worden ingeregeld. Kim: “In 2 dagen tijd richten we de standaard analyses in. Deze zijn vervolgens direct beschikbaar voor bijvoorbeeld de HR-medewerkers en directie van het bedrijf. Alles wordt digitaal geïnstalleerd, dus we hoeven niet bij het bedrijf op de werkvloer te komen. Het is mogelijk om, in overleg, maatwerk te leveren.

Wij richten het dashboard zodanig in dat het bedrijf precies de gewenste informatie eruit kan halen.” Gedetailleerde en actuele informatie betekent meer inzicht en meer inzicht betekent betere sturing. Dat leidt vervolgens tot minder verzuim en dat betekent een kostenbesparing.

Meer weten over het Verzuimdashboard 2.0? Lees hier verder..

Meer weten?

Over onsOnze casesOnze vacaturesNieuws & blogs

Is jouw organisatie klaar voor meer profijt met Profit?

Laten we samen kijken hoe we jouw doelstellingen kunnen realiseren.

Jeannette van Delft

Jeannette van Delft

Sales manager