AFAS klaar voor nieuwe WIEG-regeling

Per 1 juli 2020 gaat de nieuwe WIEG-regeling in. Dit is een vorm van aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd. De uitvoering van deze regeling zal grotendeels worden geautomatiseerd, zodat dit zo weinig mogelijk extra werk voor HR-afdelingen oplevert.

29 mei 2020   |   Nieuws   |   Door: Conclusion AFAS Solutions

Deel

wieg wetgeving

Wat is de wieg-regeling en hoe werkt het voor bedrijven?

Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe WIEG-regeling in. Dit is een vorm van aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd. De uitvoering van deze regeling wordt in grote mate geautomatiseerd, zodat dit zo weinig mogelijk extra werk voor HR-afdelingen oplevert. Voor bedrijven die al gebruik maken van de applicaties van AFAS wordt deze nieuwe functionaliteit automatisch toegevoegd met de update van Profit 15. Vervolgens moet deze wel nog ingericht worden. Applicatie consultant Kim van den Bosch vertelt over deze nieuwe regeling en de toepassing ervan voor bedrijven.

WIEG aanvullend geboorteverlof

Kim legt uit wat de nieuwe regel precies inhoudt: “Wettelijk gezien heeft de partner recht op een week verlof na geboorte van de kleine. De werkgever dient het salaris van de partner volledig door te betalen. Nu komt daar nog vijf weken verlof bij. Deze weken krijgt de partner 70% van het salaris betaald*. En die vijf weken moet de partner binnen zes maanden na de geboorte van het kindje opnemen, dat hoeft dus niet direct na de geboorte te zijn.”

Met dit nieuwe aanvullende geboorteverlof wil de overheid de partner tegemoet komen bij de geboorte van een kindje. Zodat zij wat meer tijd kunnen doorbrengen met de baby. Uiteraard is het de bedoeling dat de bepaling van deze vijf weken in onderling overleg gebeurt tussen de aanvrager en de werkgever. Het verlof mag alleen in volle weken worden aangevraagd, maar mag wel gespreid worden opgenomen. Bijvoorbeeld 1 dag per week over meerdere weken verspreid. Bij zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang mag de werkgever het verlof wijzigen.

Verantwoordelijkheid UWV

Op dit moment worden zaken als zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof en dergelijke zaken allemaal in AFAS geregeld. Nu komt daar dus dit aanvullend geboorteverlof bij. De werkgever betaalt 70% van het salaris door en ontvangt daarvoor een uitkering van het UWV. Kim verduidelijkt: “Deze regeling kost de werkgever dus geen salaris. Daar is het UWV verantwoordelijk voor. In de update van Profit 15 wordt hiervoor ook een CAO-update meegeleverd om dit soepel te laten verlopen in de salarisverwerking. De werkgever heeft er dus ook baat bij dat dit zo snel en makkelijk mogelijk geregeld wordt.”

Kim is zelf zwanger: “Ik werd op deze nieuwe regeling gewezen door mijn verloskundige. En ik kan me voorstellen dat veel werkgevers er nog helemaal niet veel van weten. Ze zijn wel verplicht om het verlof toe te kennen. Daarom is het wel zo handig als alles automatisch ingeregeld wordt. Ook vanwege de dossiervorming. Dan is het heel makkelijk terug te vinden wie wat wanneer heeft aangevraagd. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Alles is duidelijk inzichtelijk. Ook wanneer de medewerker bijvoorbeeld het verlof van de WIEG-regeling over die zes maanden uitspreidt, is makkelijk te zien wat het openstaande saldo is.”

Inrichting van functionaliteit

De WIEG-regeling is een onderdeel van het ouderportaal in Profit. Bedrijven die al gebruik maken van Profit, hoeven weinig te doen. Kim: “Het toevoegen van de WIEG-regeling gebeurt automatisch met de update van Profit 15. Wij kunnen vervolgens regelen dat alles ingericht wordt in de omgeving van de klant zodat die er gebruik van kan maken. Bij een aanvraag wordt vervolgens een automatische berekening van het aantal uren waar de medewerker recht op heeft, opgeboekt. Dit is gekoppeld met het rooster van de medewerker, vanwege het opnemen van verlof. Hierdoor ontstaat dus een duidelijk overzicht van verlofsaldi en beschikbaarheid.”

Wie vragen heeft, kan bij Kim en haar collega’s terecht: “Uiteraard staan we klaar voor bedrijven met vragen over de update van Profit of alles rondom het ouderportaal!”

*Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).

Meer weten?

Over onsOnze casesOnze vacaturesNieuws & blogs

Is jouw organisatie klaar voor meer profijt met Profit?

Laten we samen kijken hoe we jouw doelstellingen kunnen realiseren.

Jeannette van Delft

Jeannette van Delft

Sales manager
Jeannette van Delft