PSD2: van ‘kunnen’ naar ‘doen’

Met onze focus op het verbeteren van het financiële leven van de consument hielden we bij Yellowtail de ontwikkelingen rondom PSD2 vanaf het allereerste begin sterk in de gaten. Dat inzicht in betaalgegevens mogelijkheden voor innovatie creëert, was ons snel duidelijk. In die hoedanigheid heeft Yellowtail BEYOND geïntroduceerd met een heldere missie voor ogen: het creëren van financiële gelijkwaardigheid. Daarbij preek ik veel van onze klanten over waar wij met BEYOND mee bezig zijn en het blijkt een ‘hot topic’ te zijn. En wat me vooral opvalt: dankzij PSD2 staan veel interessante deuren op het punt van opengaan.

24 februari 2021   |   Blog   |   Door: Yellowtail Conclusion

Deel

Yellowtail

Hoog op de agenda

Al lang voordat de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht werd, gonsde onder banken en Fintechbedrijven de vraag: als rekeninghouders ook andere partijen dan hun bank toegang kunnen geven tot hun betaalgegevens, wat kunnen we daar dan mee doen, welke kansen biedt dat om bepaalde klantgroepen te helpen, zoals duurhuurders, ondernemers, of klanten met een betalingsachterstand? Ook nu merk ik dat PSD2 bij veel van onze klanten onafgebroken hoog op de agenda staat en dat er veel gebrainstormd wordt op de innovatie-afdelingen. En terecht, want PSD2 opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Wat mij opvalt in de gesprekken met onze klanten over PSD2, is dat vaak dezelfde vraag opkomt. Namelijk: hoe maak je het een succes? Die voorbeelden zijn er – en die hebben allemaal één ding met elkaar gemeen.

 Innovatie draait op volle toeren

Vanuit verschillende hoeken dienen zich mooie initiatieven aan. Huishoudboekje-app Dyme is hier een goed voorbeeld van. Deze app geeft consumenten inzicht in hun inkomsten en uitgaven én het biedt aanbiedingen als een abonnement (zoals je telefoon) goedkoper kan. Ook Peaks, de app waarmee je je wisselgeld kunt beleggen, bewijst wat mij betreft het nut van het delen van je transactiegegevens. En zo zijn er nog veel meer gave, innovatieve cases. Wat deze voorbeelden gemeen hebben met elkaar is dat ze focus hebben. Ze lossen één specifiek en urgent (voor maatschappij én financial) probleem op - en dat doen ze heel erg goed. Dus: vergeet ‘PSD2 wat kan ik ermee’, maar durf een keuze te maken voor een use case waar je vol voor wilt gaan - liefst een waar lekker veel druk op zit.

 Inzicht maakt het verschil

Om de use cases met echte focus te kunnen versnellen, hebben we BEYOND ontwikkeld. BEYOND genereert met een slimme analyse van de betaalgegevens een geavanceerd consumentenprofiel wat wij het ‘netto financieel gedrag’ noemen. Dit gedragsprofiel geeft inzicht in aspecten zoals een inkomsten en lastenoverzicht, netto besteedbaar inkomen, verantwoorde maandlast, betaalcapaciteit, uitgavenpatronen en risicofactoren. Delen consumenten dit inzicht met financieel dienstverleners, dan kan dit voor beide partijen nuttig zijn. Hierdoor kunnen financials op een verantwoorde en transparante manier kredietbeslissingen nemen, tijdens aanvraag of beheer. Neem bijvoorbeeld de duurhuurders. Zij komen vaak niet in aanmerking voor een hypotheek op basis van hun bruto profiel. Terwijl ze de lasten en risico’s van een eigen woning misschien wel kunnen dragen als de hypotheekverstrekker zou kijken naar deze verrijkende data, ofwel naar hun netto financieel gedrag.

Focus op die ene use case

Er is bereidheid binnen de sector en de techniek is er klaar voor. Kortom, de mogelijkheden zijn er. Ga gewoon aan de slag! Welke klantgroep kan wel een zetje gebruiken? Welk probleem wil je oplossen? Focus je daar vervolgens op, dan vind je altijd de passende technologie. Je doet waarschijnlijk ook nog eens iets wat niemand anders heeft gedaan. Dat voelt spannend. Maar doe het! Probeer uit, begin klein en leer. Op die manier kom je er.

Wat is nodig voor een use case voor financiële gelijkwaardigheid?

Als je jouw use case gekozen hebt, hoe maak je werken met PSD2 gegevens dan tot een succes? Er zijn meerdere aspecten die je hierbij mee moet nemen:

  • Het design en de front-end: het is voor klanten een spannende stap om hun gegevens op te halen. Een helder design helpt klanten te tonen wat er gebeurt met hun gegevens en hoe ze geholpen worden.

  • Kennis van wetgeving, marktpartijen en huidige processen: huidige processen worden nu sterk bepaald door wetgeving en prominente marktpartijen zoals NIBUD, NHG en AFM. De eerste stappen die gezet worden moeten goed passen bij de ontwikkelingen hierin en kunnen de katalysator zijn voor verdere ontwikkeling in standaarden in de Nederlandse markt.

  • De techniek van het ophalen, categoriseren en het bij elkaar brengen van extra bronnen die mogelijk nodig zijn voor jouw use case (denk aan NIBUD of overheidsdata). Dit betekent niet alleen koppelingen maken met meerdere partijen, maar ook het kunnen faciliteren van een integraal klantbeeld.

  • De data science die nodig is voor het creëren van inzichten uit data: het ophalen en bij elkaar brengen van de gegevens is de eerste stap, hierna is vaak nog veel werk nodig om al die gegevens terug te brengen tot een relevant beeld dat de klant helpt. Een duurhuurder wil weten hoe veel hij kan lenen, een klant in speciaal beheer wil een realistische en prettige manier om zijn betalingsachterstand in te halen.

  • Een sterk gevoel voor ethische omgang met al deze erg gevoelige gegevens: het omgaan met financieel gevoelige gegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om de klant zo zorgvuldig mogelijk te helpen.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat er nog een wereld te halen is. Ik kijk dan ook vol verwachting uit naar de initiatieven die gaan komen.

Ben je geinteresseerd in BEYOND en wil je op de hoogte blijven? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief. Neem contact op met Koen Mol voor meer informatie via kmol@yellowtail.nl

Blog geschreven door Koen Mol, Senior Consultant bij Yellowtail

Ben je geinteresseerd in BEYOND en wil je op de hoogte blijven? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief.

Neem contact op

Koen Mol

Koen Mol

Senior Consultant