Pak de kansen die het pensioenakkoord biedt

Het pensioenakkoord kent nieuwe afspraken die het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker moeten maken. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om heldere en transparante communicatie op individueel niveau. Hoe ga je hier als pensioenuitvoerder en/of pensioenfonds mee om?

4 maart 2021   |   Blog   |   Door: Yellowtail Conclusion

Deel

Yellowtail

Regie over je eigen pensioen

Blog door: Robin Bouman, Managing Director bij Yellowtail.

Meer regie over je eigen pensioen. Dat is een mooi doel. Maar wanneer kun je goede keuzes maken, als het gaat over zo’n complex onderwerp als je pensioen? Simpelweg weten hoeveel pensioen je uitgekeerd krijgt op je pensioengerechtigde leeftijd, is niet voldoende. Om goede keuzes te maken moet je minstens weten:

  • hoeveel je nu per maand overhoudt en hoeveel dat is als je met pensioen bent
  • hoe het totaalplaatje van jouw (gezins-)situatie eruitziet: heb je een partner met een inkomen en/of pensioen? Hoeveel bouw je op via je aanvullende oudedagsvoorzieningen en/of vermogen bij verzekeraars en banken?
  • wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes die je in je leven maakt: bijvoorbeeld, ga je minder werken om voor een kind te zorgen? Minder werken betekent ook minder pensioenopbouw. Maak je gebruik van de optie om eenmalig een bedrag in 1 keer uit te laten betalen (lumpsum)? Realiseer je dan dat dat gevolgen kan hebben voor je huurtoeslag of andere toeslagen.

Om financieel goede beslissingen te maken, moet je bovenstaande wel kunnen begrijpen en doorgronden. Aan pensioenuitvoerders de taak om dit op individueel niveau uit te leggen – en dat is niet gemakkelijk. Zeker niet als je je realiseert dat ongeveer de helft van de Nederlanders helemaal geen zin heeft om zich bezig te houden met pensioen. Hoe zorg je er dan voor dat je deze mensen bereikt en in beweging krijgt? Bij Yellowtail is het onze missie om de kwaliteit van het financiële leven de consument te verbeteren en daarom helpen wij pensioenuitvoerders dan ook graag met dit vraagstuk.  

Rol de rode loper uit

Met alleen communiceren over pensioenproducten ga je de wedstrijd niet winnen. Om mensen te activeren zul je er dingen omheen moeten organiseren die hun aandacht trekken. Belangrijk hierbij is om de communicatie specifiek te maken voor bepaalde doelgroepen en te segmenteren op wat voor hen relevant is. Zo zijn dertigers vaak bezig met de aankoop van hun eerste huis, het krijgen van kinderen en minder werken als gevolg van de gezinsuitbreiding. Mensen tussen de 45 en 55 jaar beginnen na te denken over eerder stoppen met werken. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden van leeftijdsspecifieke thema’s. Met andere woorden: weet wat je doelgroep bezighoudt, haak daar op aan en rol op die momenten de rode loper voor ze uit. Benader deelnemers ook op wat voor hen individueel relevant is. Wil iemand gebruik maken van de lumpsum-mogelijkheid? Maak dan ook inzichtelijk wat de gevolgen hiervan zijn. Zo help je als pensioenuitvoerder mensen om financieel goede keuzes te maken.

Maak van een verplichting een kans

Pensioenuitvoerders moeten hun deelnemers en hun werkgevers informeren over de wijzigingen in het pensioenstelsel, over wat dit betekent in iemands persoonlijke situatie (met realistische verwachtingen en risicobewustzijn) en over de keuzes die iemand heeft rond zijn pensioen. Die communicatieverplichting wordt steeds nadrukkelijker – en dat baart menig pensioenfondsbestuurder zorgen. Het goede nieuws is dat hier ook mooie kansen liggen. Volledigere en persoonlijk relevante communicatie biedt pensioenuitvoerders namelijk de kans om vaker in contact te zijn met hun deelnemers én met hun werkgevers. Een betere relatie met werkgevers heeft als voordeel dat daar veel informatie te halen is: werkgevers zijn immers vaak eerder op de hoogte van ‘life changing events’ bij hun werknemers dan de gemiddelde pensioenuitvoerder. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het pensioen van een werknemer. Hier ligt een kans voor de pensioenuitvoerder om hierop te anticiperen en zo op het juiste moment persoonlijk relevant te zijn.

Alles is er al

Dan hoor ik bestuurders denken: ja, dat begrijp ik allemaal, maar hoe gaan we dit praktisch inrichten? Gelukkig is er nog meer goed nieuws. Want de technologie om dit te doen is er al. Technologie die de complexe vraagstukken terugbrengt tot een eenvoudig stappenplan dat pensioendeelnemers een volledig overzicht biedt, inclusief inzicht in hun financiële totaalplaatje en een concreet handelingsperspectief. Technologie waarmee pensioenuitvoerders ook meteen voldoen aan de kwalitatieve normen die de pensioenwet kent ten aanzien van de informatieverstrekking aan de deelnemer (begrijpelijkheid/duidelijkheid, tijdigheid, juistheid en volledigheid). Technologie, vertaald in integrale pensioenomgevingen, die ook nog eens laagdrempelig, betaalbaar en schaalbaar is. Het bestaat én het werkt. Dat weten we, want bij Yellowtail hebben we deze tools namelijk al. Eenvoudig, toegankelijk en makkelijk in het gebruik.

Meer weten? Ik vertel je er graag over.

Neem gerust contact met mij op

Robin Bouman

Robin Bouman

Managing Director
rbouman@yellowtail.nl