Hybride online hypotheekomgeving

Vandaag de dag krijgen consumenten steeds meer online middelen aangereikt om hun hypotheek te regelen, al dan niet samen met de hypotheekadviseur. Jammer genoeg is het voor onafhankelijke advieskantoren niet makkelijk om dergelijke investeringen te maken om mee te gaan met de snelle ontwikkelingen in de branche.

In de geest van collectief ondernemerschap heeft DAK aan Yellowtail gevraagd een hybride online hypotheekomgeving te ontwikkelen waar financieel adviseurs gezamenlijk met hun klanten aan een hypotheekaanvraag werken.

Klant

DAK Intermediairscollectief

DAK logo

Markt

Financiële dienstverlening

Thema

Leading digital change

Publicatiedatum

30 november 2019

Yellowtail

Doel project

Het doel van het project was vanaf het begin duidelijk: de markt laten zien dat de onafhankelijke intermediair ook mee kan in het digitale tijdperk. De hypotheekomgeving zou generieke functionaliteit moeten bieden, doch aanpasbaar zijn naar de eigen look & feel van de intermediair. Daarnaast moest de inregeling van de hypotheekomgeving zo simpel zijn, dat het tijdens een telefoontje met DAK geregeld kan worden.

Een zo effectief mogelijke klantenreis inrichten

De uitdaging van het project was om een zo effectief mogelijke klantenreis in te richten, die de verschillende bedrijfsprocessen van zowel de advieskantoren, DAK en de aangesloten geldverstrekkers faciliteert. Voor de implementatie van de online hypotheekomgeving is daarom uitvoerig onderzoek gedaan naar zowel de wensen van de consument, als naar de wensen van de hypotheekadviseur. Ook is er nauw samen gewerkt met de leverancier van het Mid-Officepakket van DAK (Unitrust), om aan te sluiten op het berichtenverkeer van HDN. Voor de gehele oplossing is ons data-aggregatieplatform CORD Finance gebruikt als fundament voor de onderliggende business logica, dataopslag en -transformatie en de integratie met het DAK CRM systeem, Ockto, Adviesbox, en MyView.

Mijn Hypotheekdossier

Klanten kunnen nu middels dit online portaal zich vrijblijvend oriënteren en hun adviesgesprek voorbereiden door hun financiële situatie in te vullen met behulp van Ockto. Ook is het portaal het medium waarmee de klant zijn persoonlijke gegevens en benodigde documenten veilig kan delen met de adviseur en de voortgang van zijn hypotheek kan volgen. Daarnaast is er een aparte omgeving gebouwd voor de adviseur om de persoonlijke data en documenten binnen een beveiligd netwerk te ontvangen en door te sturen naar de service provider. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor persoonlijk advies door papieren rompslomp te elimineren en heeft de consument meer houvast en inzicht in de hypotheekaanvraag.