duurzame toekomst

De toekomst is duurzaam en digitaal. Wij nemen verantwoordelijkheid om de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen. Duurzaamheid is van iedereen, dus ook van jou. 

Virtual Sciences Conclusion

Conclusion ziet een toekomst waarin IT een duurzaam bestaan van mens en omgeving ondersteunt én een belangrijke rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door focus te leggen op de relatie tussen IT en duurzaamheid, versterken we betrokkenheid bij onze medewerkers, klanten en partners. Zo versnellen we de transitie. Hierbij nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor de nadelige impact van IT op de wereld, en maken IT-gerelateerde ethische kwesties bespreekbaar.

Sustainable Development Goals Virtual Sciences Conclusion

Sustainable Development Goals

Als organisatie kan Virtual Sciences Conclusion structureel en schaalbaar positieve impact maken. Onze Integratiebazen zijn ondernemend ingesteld en persoonlijk gedreven om bij te dragen aan een betere wereld. Dat doen we met een focus op de Sustainable Development Goals (SDG’s) 3, 9 en 13 van de Verenigde Naties. Universele, breed gedragen doelen.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Een gezondee en eerlijke toekomst voor iedereen. Dat is waar Sustainable Development Goal 3 (SDG 3) om draait. Een gezond leven is ‘essentieel voor duurzame ontwikkeling’, vinden wij. Gezonde mensen zijn de basis voor gezonde economieën. Bij Virtual Sciences Conclusion staat de mens centraal, iedereen krijgt gelijke kansen, dan leidt dat tot meer diversiteit op de werkvloer. En daar steven wij naar. Intern betekent dat voor ons een (extra) scherpe blik op inclusiviteit binnen Virtual Sciences Conclusion en ons ecosysteem.

De mens centraal

In onze gedigitaliseerde wereld is het cruciaal dat organisaties niet alleen technologische vooruitgang omarmen, maar zich ook fucussen op inclusiviteit en gelijke kansen. Bij Virtual Sciences Conclusion staat de mens centraal. Wij geloven in het actief wegnemen van barrières en het scheppen van gelijke kansen voor elk individu.

Duurzame samenwerkingen

Conclusion Cares | Sustainability report

Duurzaamheidsverslag

Conclusion heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Maar wat betekent dat nu eigenlijk concreet? Hoe pakken we het aan, wat zijn de thema’s en verschillende initiatieven? En wat is de rode draad van het geheel? Je leest het in het Conclusion duurzaamheidsverslag.

Conclusion impact bos

Conclusion Impact Bos

We zijn ons ervan bewust dat wij ook afval en emissies veroorzaken. En we vinden het dan ook uiterst belangrijk om hier wat voor terug te doen. Dit doen we onder andere door de aanplant van het Conclusion Impact Bos.

CO2-Prestatieladder

Al meerdere jaren op rij ontving Conclusion het hoogst haalbare certificaat van de CO2-Prestatieladder. Het niveau 5-certificaat is afgegeven door de SKAO en geldt voor het hele ecosysteem van expertbedrijven, waar Virtual Sciences Conclusion deel van uitmaakt.

Meer weten over onze duurzaamheidsaanpak?

Neem contact op met Chris.

Chris Geertsma Virtual Sciences Conclusion

Chris Geertsma

Manager operations