Smart Industry

Smart Industry of Industry 4.0 maakt wat men noemt een 'smart factory.' Binnen deze slimme fabrieken, worden machines gekoppeld en uitgelezen, zodat er een goed inzicht kan worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en de processen sneller kunnen worden geoptimaliseerd. Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de waardeketen, doordat doorlooptijden verkort kunnen worden en efficiënter gewerkt kan worden. Men zal proberen te vermijden om informatie over te typen van het ene softwaresysteem naar het andere softwaresysteem. Ook op het gebied van service ontstaan er systemen die onderhoudswerkzaamheden gaan voorspellen. Bij het invoeren van dergelijke systemen wordt er onderscheid gemaakt in horizontale en verticale integratie. Horizontale integratie betreft het digitaliseren van orderprocessen, zoals aanvragen, offertes, orders, inzicht in productievoortgang en facturering. Verticale integratie betreft de integratie van informatiestromen van de werkvloer tot aan het directiekantoor, ondersteund door  MES- of MOM-systemen en veelal op basis van de ISA-95 en ISA-88 standaard.

Wat is het?

In verschillende sectoren hebben fabrikanten hun machines al met sensoren uitgerust. Denk aan complexe fabricage units of installaties. Deze units produceren data die gebruik wordt voor het monitoren van de conditie van het productieproces, het continu meten van de kwaliteit van het eindproduct en het voorspellen van onderhoud en productiviteit. Hierdoor voorkomen we ongeplande uitval, kunnen we onderhoud beter plannen en coördineren en wordt de operationele productiviteit van de machine hoger (OEE). Ook levert het delen van deze data meer toegevoegde waarde in de keten op het gebied van beter planning, compliance en vraagstukken rondom certificering/traceerbaarheid. 

 

Wat is het potentieel?
Het sturen op data vanuit het machines levert een hogere betrouwbaarheid van het proces en een hogere productiviteit. Ook verbetert de kwaliteit van de output en ontstaat de mogelijkheid om de hele supply chain verder te optimaliseren. 

 

Een voorbeeld uit de industrie:

Door gebruik te maken van data vanuit de productie van machines en te meten wat het daadwerkelijke gebruik is kan een leverancier van productiemachines zijn klanten adviseren in het gebruik van best practices om de productiviteit te verhogen. Ook kan feedback uit het daadwerkelijke gebruik van de machines teruggevoerd worden naar de R&D afdeling waar het gebruikt wordt voor aanpassingen in het design. Dit levert een hogere productiviteit, effectievere productontwerpen en kortere time to market. Lees hier hoe wij een klant hebben geholpen.

Verticale en horizontale integratie

 

Wat is het?
Horizontale integratie betekent dat er netwerken tussen individuele machines, apparaten of productiesystemen worden gemaakt. Verticale integratie betekent het verkrijgen van controle over verschillende onderdelen van de gehele keten, van toeleverancier tot aan de klant met als doel om zoveel mogelijk waarde voor uw bedrijf en uw klanten te leveren.

 

Wat is het potentieel?
Een hele organisatie wordt intern verbonden en bedrijven onderling zullen met elkaar verbonden worden. Bij Industrie 4.0 zullen bedrijven, afdelingen, functies en mogelijkheden veel meer samenhangend worden en het bedrijfsniveau overstijgen. Er zullen universele gegevensnetwerken worden ontwikkeld en echt geautomatiseerde waardeketens ontstaan.

Het gevolg is dat bedrijven sneller nieuwe producten op de markt kunnen zetten, sneller (dan de concurrentie) en kwalitatief betere producten en/of digitale producten en diensten kunnen leveren aan hun klanten. Verder wordt het mogelijk interne kosten significant te reduceren door een verbeterde stabiliteit en verlaagde productiekosten per productie-eenheid.

 

Een voorbeeld uit de industrie:
Het bieden van een samenwerkingsplatform voor ontwerp en fabricage over een keten heen. Het platform, ingericht als private cloud omgeving, maakt vroegtijdig en iteratief uitwisselen van designs met de fabricagepartij. Het ondersteunt iteratieve productontwikkeling. Ook beheert het platform de complexe taak van het uitwisselen van product- en productiegegevens tussen meerdere partners. Het resultaat is :  meer first time right ontwerpen, minder vragen tijdens de fabricage en snellere time to market. 

 

Wat doen wij om u te helpen?

Conclusion helpt om uw supply value chain in kaart te brengen en te optimaliseren door middel van Lean Six Sigma. Dit doen wij op basis van bestaande standaarden als ISA-95 en ISA-88 . Ook helpen wij u om uw IT/OT landschap te analyseren en de knelpunten als gevolg van legacy systemen in kaart te brengen. Vervolgens leveren we een strategie en roadmap om uw landschap verder te moderniseren en gereed te maken om de vruchten te plukken van bestaande digitale mogelijkheden.  Hierbij kunt u ook denken aan een migratie naar de cloud! Wij helpen u met technologieselectie en projectmanagement indien gewenst. 

Manufacturing Execution System 

 

Wat is het?
Een Manufacturing Execution System (MES) is een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen met voornamelijk een continu karakter, bijvoorbeeld in energieproductie en transport, metaalindustrie, chemie of voedingsmiddelenindustrie

 

Potentieel?

Hogere bezetting en betere benutting van de beschikbare productiecapaciteit door betere planning, constraint based scheduling en data gebaseerd onderhoud. Beter voorraadbeheer en lagere investering in werkkapitaal door slimmere inkoop en onderhoud. Nauwkeurige productiekosten calculaties waardoor productprijzen en margecalculaties verbeteren.  Verbeterde productkwaliteit door het verminderen van ongewenste variatie in het productieproces door het (geautomatiseerd) en continue sturen op de belangrijke parameters. 

 

Een voorbeeld uit de industrie:
Ieder uur ongepland uitval van productiesystemen heeft direct een negatief effect op het rendement van de organisatie. Ook heeft dit in veel gevallen effect op de kwaliteit van dienstverlening van de levering van deze producten aan klanten. Het centraal verkrijgen van inzicht in de data vanuit MES-systemen geeft meer informatie uit de status van het productieproces. Zo kan op basis van historische data indicatoren geïdentificeerd worden die uitval identificeren. Door hier binnen de reguliere onderhoudswindows op te acteren is er geen sprake van ongeplande uitval en extra kosten door spoedklussen. Ook verhoogt dit de de betrouwbaarheid van de productie. Dit kan op korte termijn al snel 10% meer productiviteit en dus ook marge opleveren. Klik hier om naar een succes story te gaan.

Hogere productiviteit met behulp van data

 

Wat is het?
Naast het sturen en verbeteren van de prestatie van de fabriek op basis van een goed opgezet datamodel (ook wel KPI tree genoemd) eventueel aangevuld met IIoT gegevens, is het steeds eenvoudiger geworden om grote hoeveelheden fabrieksdata te analyseren op patronen om prangende vragen vanuit het productiemanagementteam te beantwoorden, bijvoorbeeld wat veroorzaakt mijn off-spec product, waar zit de bottleneck, wat is de invloed van variatie in mijn grondstofkwaliteit op mijn productieproces, etc.  

 

Wat is het potentieel?
Er zijn nog steeds enorme hoeveelheden onbenutte gegevens in de industriële wereld. Analyse ervan zal leiden tot: optimalisering van de productiekwaliteit, energiebesparing, betere diensten, realtime besluitvorming en bijdrage aan doelstellingen op het gebied van CO2 reductie. 

Een voorbeeld uit de industrie:
Een fabrikant van halfgeleiders, heeft het aantal productfouten kunnen verminderen door een verband te leggen tussen single-chip gegevens die tijdens de testfase aan het einde van het productieproces werden verzameld en procesgegevens die al eerder werden verzameld. Hierdoor kan het bedrijf patronen identificeren die helpen om defecte chips eerder in het productieproces af te voeren en de kwaliteit van de productie te verbeteren.

 

Wat doen wij om u te helpen?

Vanuit uw bedrijfsstrategie en uitdagingen vanuit de fabrieken, ontwikkelen wij voor u een datastrategie om uw strategische doelen te realiseren en een uitgewerkt plan om de huidige issues te verhelpen. Een team van data analisten en wetenschappers staat voor u klaar om u te helpen met de modellering, analyse en optimalisering van uw productieproces. Verder helpen wij u met het inrichten van een architectuur om belangrijke data samen te brengen voor continu procesverbetering. Lees hier een succes story.

IoT als middel voor verhoging van efficiëntie 

 

Wat is het?
Een manier om machines, geavanceerde analyses en mensen op het werk samen te brengen. Het is het netwerk van een groot aantal apparaten verbonden door middel van communicatietechnologieën. Dit resulteert in systemen die kunnen toezicht houden, verzamelen, uitwisselen, analyseren en waardevolle nieuwe inzichten kunnen leveren.

 

Wat is het potentieel?
Meer apparaten – soms zelfs onafgewerkte producten – worden verrijkt met geïntegreerde computers. Hierdoor kunnen apparaten ‘in the field’ met elkaar communiceren en met meer gecentraliseerde controllers. Dit geeft in de praktijk een verbeterde connectiviteit, verbeterde efficiëntie, tijdsbesparing, geldbesparing dankzij voorspelbaar onderhoud, verbeterde veiligheid en andere operationele efficiëntie en realtime reacties

 

Een voorbeeld uit de industrie:
Een leverancier van aandrijf- en controlesystemen, voorzag een productiefaciliteit voor kleppen van een halfautomatisch, gedecentraliseerd productieproces. Producten worden geïdentificeerd door radiofrequentie-identificatiecodes (RFID) en werkstations 'weten' welke productiestappen voor elk product moeten worden uitgevoerd, waarna ze zich kunnen aanpassen om die specifieke bewerking uit te voeren. Lees hier wat IoT voor uw organisatie kan betekenen. 

Lean manufacturing  / Lean proces verbetering

 

Lean manufacturing of lean production, beter bekend als lean, is een managementfilosofie in het vakgebied van operations management die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Door verspillingen te elimineren gaan de operationele kosten omlaag, wat in het algemeen leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Lean manufacturing kan gezien worden als een verzameling gereedschappen of technieken, maar anderen zien het als een filosofie waarin de weg naar het elimineren van verspilling en het verkrijgen van flow, een soepele doorstroming in de productie, centraal staat.

 

Als voorbeeld noemen we een productiesysteem dat gebaseerd is op het elimineren van drie nadelige gevolgen die in een proces kunnen optreden, namelijk: overbelasting, werk zonder toegevoegde waarde en inconsistenties, waardoor knelpunten en problemen in het proces duidelijk worden. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden om het verminderen ervan als doel na te streven.

 

Wat doen wij om u te helpen?

Conclusion beschikt over een Lean House met daarin een groot aantal ervaren Lean Six Sigma black belts and master black belts die u helpen om ‘waste’ in uw productieproces in kaart te brengen en te reduceren of elimineren.

André van Dalen
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel André van Dalen +31 (0)6 46 32 41 00