IT essentieel puzzelstuk duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is sinds 2021 een strategische besturingsprioriteit bij Conclusion. Waarom? Dat vertelt onze Director Sustainability Maaike Maranus - van de Vrande in dit artikel. 

31 januari 2024   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Maaike Maranus - van de Vrande

We leven in een tijd waarin alles lijkt te veranderen. Grote maatschappelijke transformaties raken iedere sector, ieder bedrijf en iedere consument. Digitalisering is hier een sprekend voorbeeld van. Ook voor duurzaamheid is een transformatie in gang gezet. Dit gaat eenzelfde kant op: niet iedereen krijgt een duurzaamheidsrol, maar de meeste functies komen ermee in aanraking. Duurzaamheid is van iedereen. 

Twee kanten van dezelfde medaille 

De duurzaamheidstransformatie kun je vergelijken met de digitale transformatie. “IT is hierbij een fantastische aanjager”, stelt Maaike. “Het kan wachttijden in de zorg verkorten, reisbewegingen van vrachtwagens verminderen of via slimmer ontworpen applicaties energie besparen.” Maar hoe effectief IT-oplossingen ook zijn, het heeft zijn eigen impact op mens en omgeving. Denk aan de productie van IT-hardware en het energieverbruik van het digitale landschap. “Deze duale positie van de digitale wereld mogen we absoluut niet onderschatten. Dat brengt voor de IT-sector een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als IT-dienstverlener gaan we deze verantwoordelijkheid daarom niet uit de weg. Integendeel; de dualiteit van de oplossende én belastende kant van de digitale wereld brengen we bij Conclusion proactief in balans. En we maken IT-gerelateerde ethische kwesties bespreekbaar. Alleen op deze manier gaat een duurzame en digitale wereld hand in hand.” 

IT als belangrijk puzzelstuk 

Dat we de oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk juist ook bij IT moeten zoeken, staat volgens Maaike buiten kijf. “Technische innovaties leveren ongekende mogelijkheden op, ook op het gebied van duurzaamheid. Met IT zijn we in staat een positieve bijdrage te leveren aan het vraagstuk, bijvoorbeeld door met IT andere organisaties te helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.” Daar heeft Conclusion al mooie voorbeelden van. “We begeleiden klanten van on premise naar de cloud met groene datacenters, laten met IoT in de energiesector windmolens op het juiste moment draaien en we zetten in op responsible AI. Met andere woorden, we zetten de diensten, kennis en innovatiekracht van ons ecosysteem proactief in om zelf én andere organisaties verantwoorde keuzes te (laten) maken. Hiermee help je klanten niet alleen met verduurzaming, maar ook met het veroorzaken van een duurzame ketenreactie.” 

Krachtenbundeling 

Zo’n ketenreactie is nodig, want voor duurzame digitalisering is samenwerking een sleutelbegrip. Maaike: “Niemand kan de kansen en uitdagingen van de duurzame en digitale wereld alleen benutten of oplossen. Het vraagt om cross-sectorale samenwerkingsvormen zonder financiële prikkel, waarbij meer drijvende krachten nodig zijn om echte verandering te bereiken. Niet alleen de IT-sector of het bedrijfsleven, ook de wetenschap en politiek hebben hun aandeel hierin.” Samenwerking in gang zetten, aan de gang houden en tot resultaat brengen vraagt daarom om ‘verbinders’. Een rol die Conclusion op het lijf geschreven is. “We zijn een ecosysteem van zelfstandige bedrijven die samen één zijn”, vertelt Maaike. “Dit positioneert ons goed om bij te dragen aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. De faciliterende rol pakken we dan ook graag. Want vanuit een collectieve visie samenwerken met partners, is dé sleutel om de reis naar digitale verduurzaming te versnellen.” 

Business as usual 

De duurzaamheidstransformatie is complex en vraagt om verantwoorde keuzes. In de reis naar een digitale én duurzame toekomst, moet het daarom niet draaien om mooie woorden, maar om mooie daden. “Het is belangrijk om als IT-sector de moeilijke gesprekken over de negatieve impact van IT én wat we daar als sector aan kunnen doen, te voeren en ons steentje bij te dragen. Zodat verduurzaming straks – net als digitalisering – zover in de maatschappij is doorgevoerd, dat het ook business as usual is geworden. Let’s bring IT and sustainability in symbiosis!” 

Conclusion Cares

Conclusion Cares

Conclusion geeft met het Cares-programma richting aan de manier waarop we duurzaam ondernemen: in onze bedrijfsvoering, dienstverlening en samenwerkingen. Zo werken we aan maatschappelijke welvaart en een duurzame toekomst voor onze kinderen.

Wil je doorpraten over de samenhang tussen IT en duurzaamheid?

Maaike Maranus - van de Vrande

Maaike Maranus - van de Vrande

Director Sustainability
mvdvrande@conclusion.nl