HvA, UAF en Conclusion gaan statushouders omscholen tot IT’ers met baangarantie

Naast arbeidscontract ook bijscholing in Nederlandse taal

IT-dienstverlener Conclusion, de Hogeschool van Amsterdam en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF kondigen vandaag, op Wereldvluchtelingendag, een nieuw leer-werktraject aan voor statushouders, die omgeschoold worden tot IT’er mét baangarantie. Het project, genaamd World cITizens @ Work, onderscheidt zich doordat statushouders voorafgaand aan het leer-werktraject al een arbeidscontract aangeboden krijgen bij Conclusion. Aansluitend volgen ze gedurende één jaar een op maat gemaakt leer-werktraject aan de Hogeschool van Amsterdam, zowel op taal- als IT-gebied.

20 juni 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

Conclusion gaat statushouders omscholen tot IT’ers met baangarantie

Op een duurzame manier aan het werk

Met het World cITizens @ Work project willen de drie partners eraan bijdragen dat statushouders op een duurzaam inzetbare manier aan het werk komen en blijven. Daarnaast levert het nieuwe traject een bijdrage aan het grote tekort aan arbeidskrachten in de IT. Conclusion, de HvA en het UAF zijn de overeenkomst aangegaan voor drie jaar. De eerste groep zal in november van dit jaar starten met de opleiding bij de HvA en naar verwachting in september 2024 in dienst treden bij Conclusion. Deze cyclus zal minimaal nog twee keer plaatsvinden.

Iedereen een eerlijke kans

De werving en voorselectie vindt momenteel plaats en wordt gedaan door het UAF. Om iedereen een gelijke kans te bieden, hoeven kandidaten niet over verplichte vooropleidingen of IT-kennis te beschikken. Wel worden ze via een assessment door de HvA gescreend op het benodigde hbo werk- en denkniveau. Vervolgens start een sollicitatie-matching procedure zodat kandidaten terechtkomen bij een Conclusion-bedrijf dat aansluit bij hun ambities. Gedurende dit voortraject ondersteunt het UAF de kandidaten met een sollicitatietraining en volgen ze kennissessies. Daarnaast volgen zowel de kandidaten als de medewerkers van Conclusion een training interculturele communicatie op de werkvloer, gegeven door het UAF. 

Taal en IT

Om het Nederlandse taalniveau van statushouders naar een hoger niveau te tillen, start het werkleertraject met een taaltraject op maat van Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam. Hierna volgt het programma Make IT Work, een intensief omscholingstraject afgestemd op de casuïstiek van Conclusion. Vervolgens treden de kandidaten in dienst bij Conclusion. Om de juiste begeleiding en een zachte landing te garanderen, zorgt Conclusion voor een buddy op de werkvloer. Zowel de buddy als de kandidaat wordt begeleid door het UAF.

Pim van Asch, Sustainability Manager bij Conclusion: “Wij geloven in de kracht van samenwerken op maatschappelijke thema's. ‘Building sustainable ecosystems’ noemen we dat. Wij zijn dan ook enorm trots om dit project samen met de HvA en het UAF op te starten. Bij Conclusion zijn we ervan overtuigd dat verschillen ons verbinden én versterken. We vinden het van groot belang om deze mensen een plek te geven in onze organisatie en daarmee bij te dragen aan hun integratie in de samenleving. We kiezen hierbij niet de makkelijkste, maar de duurzaamste manier. Vastigheid is hier volgens ons een belangrijk onderdeel van en dat is precies de reden waarom we deze groep aan de voorkant van het traject al een arbeidsovereenkomst aanbieden.”

Marike van der Tol, Business Developer bij het UAF: “Als kennispartner op het gebied van leerwerktrajecten is het ons doel om dit soort trajecten succesvol op te zetten en te begeleiden, zodat ze verankerd worden binnen organisaties. Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe het onderwijs, het bedrijfsleven en wij als stichting elkaar versterken. Ik ben ervan overtuigd dat een goede voorbereiding en de juiste begeleiding dé weg is om statushouders aan een duurzame toekomst te helpen. De manier waarop Conclusion in deze groep investeert, onderstreept dat zij dit erkennen en laat zien dat ze zich inzetten om statushouders echt in hun kracht te zetten. Zo kunnen ze bijdragen aan de maatschappij en krijgt Conclusion er trouwe en gemotiveerde werknemers voor terug. Ik hoop dan ook dat andere organisaties zich geïnspireerd voelen om het voorbeeld van Conclusion te volgen.” 

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur van de HvA: “Met dit initiatief kunnen we statushouders de kans bieden om hun talent in te zetten en dit duurzaam te ontplooien op de werkvloer; het is daarom een voorbeeld van hoe we als kennisinstelling kunnen bijdragen aan diversiteit, digitalisering en duurzaamheid. Tegelijk komen we zo tegemoet aan de vraag om hoogopgeleide ICT'ers; iets waar we ons als HvA ook voor inzetten. Het mooie aan deze samenwerking is dat we samen de perfecte mix kunnen bieden, vanwege de jarenlange ervaring vanuit ons Taalschakeltraject, de succesvolle opzet van Make IT Work, de expertise en bemiddeling van UAF en de bijzondere rol die Conclusion hier als werkgever kan en wil spelen. We kijken ernaar uit om in november de eerste kandidaten te verwelkomen."

World cITizens @ Work project

Over Conclusion

Conclusion is een IT-dienstverlener die opereert als bruggenbouwer tussen strategie, business en technologie. Het bedrijf onderscheidt zich door het ecosysteem van ruim 25 Nederlandse expertbedrijven op het vlak van business transformatie en IT-services. Ieder van deze bedrijven is een autoriteit op het eigen vakgebied. Gezamenlijk begeleiden zij middelgrote tot grote bedrijven en overheden op hun digitale reis naar morgen. Conclusion neemt verantwoordelijkheid voor missie- en maatschappijkritische bedrijfsprocessen en systemen, in het hart van de Nederlandse samenleving. 

Over het UAF

Het UAF zet zich in voor de belangen van gevluchte studenten en professionals in Nederland. Samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten creëert het kansen op het gebied van studie en werk. Het UAF deelt actief kennis en ervaring, stimuleert regionale samenwerking en ontwikkelt nieuwe, slimme routes naar de arbeidsmarkt in sectoren waar baankansen liggen, zoals in de zorg, de techniek en het onderwijs. Voor gevluchte studenten en professionals biedt het UAF modulaire begeleiding en financiële steun aan. Deze is aanvullend op bestaande voorzieningen. Zo biedt de organisatie precies de ondersteuning aan waar behoefte aan is.

Over het Taalschakeltraject en Make IT work

In het Taalschakeltraject van de HvA kunnen aspirant-studenten hun Nederlands ontwikkelen naar taalniveau B2+. Het traject wordt op maat gemaakt voor de deelnemers aan cITizens @ Work. 
Make IT Work is een succesvol omscholingsprogramma dat hoogopgeleiden omschoolt tot ICT’ers, opgezet vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De Europese Commissie heeft Make IT Work bestempeld als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden.