Eefje Albers: “mens en techniek maken samen de muziek”

Digitale transformaties zijn pas succesvol als je ook de mensen in je organisatie mee hebt. Staan ze open voor verandering? Begrijpen ze het belang van de verandering? Want je kunt wel een mooi stuk techniek neerzetten, maar als het niet of niet optimaal gebruikt wordt, dan heb je er weinig aan. Vergeet je de menskant, dan is de kans groot dat je als organisatie niet vooruitkomt. Hoe je digitale vooruitgang beheersbaar maakt door het meenemen van de menskant van IT, dat vertel ik je graag in dit blog.  

26 oktober 2023   |   Blog   |   Door: Conclusion

Deel

Eefje Albers

Iedereen kent de voorbeelden van peperdure IT-projecten die flopten. Technologie blijft op de plank liggen of landt niet goed bij de medewerkers, omdat er geen aandacht voor adoptie is. Doodzonde van effort en geld. Mensen zijn geen enen en nullen. Bij het ontwikkelen van tools voor adoptie en gedragsverandering maken we daarom gebruik van veel verschillende expertises: van onderwijskundigen tot gedragspsychologen, en van UX/UI-designers tot specialisten in gamification. In co-creatie met techniek creëren we een aanpak en concrete oplossingen die het verschil maken. Dat is voor mij de kunst van het digitaal transformeren.  

Start vroeg met de adoptie 

Timing is alles. Ik geloof dat je parallel aan het ontwikkelen van techniek je mensen moet meenemen. Want medewerkers pas enthousiast maken als de techniek al klaar is, is vragen om problemen. Begin zodra je weet dat er een verandering aankomt. Dat is het perfecte moment om te starten je mensen mee te krijgen. Betrek ze in het proces, creëer bewustwording, zet mensen in beweging.  

“Ik geloof dat je parallel aan het ontwikkelen van techniek je mensen moet meenemen”

Eefje Albers

Maatwerk voor wendbaarheid 

Adoptie kent vaak geen ‘one size fits all’-oplossing. Het is belangrijk de medewerker (gebruiker) en reis centraal te stellen in de context van de verandering. Dit doen wij vanuit de principes van Design Thinking. Een manier van denken en werken waarbij we niet vanuit aannames maar juist vanuit de behoefte van de medewerker tot innovatieve oplossingen komen. We hebben daarbij een gereedschapskist met een breed scala aan oplossingen. Oplossingen lopen daarin uiteen van bijvoorbeeld coaching tot workshops, en van serious games tot learning apps. We zetten in wat er voor die doelgroep, op dat moment, nodig is. Just in time, just in place. De oplossingen toetsen we tussentijds ook telkens met stakeholders en de doelgroep. Zodat we tijdig bij kunnen sturen en zo wendbaar blijven.  

 
Monitoren en bijsturen  

Het is belangrijk dat je ook na de implementatie van techniek mensen blijft ondersteunen. Niet alleen om terugval naar oud gedrag te voorkomen, maar ook bij doorontwikkeling van technologische mogelijkheden nieuw gedrag te stimuleren. Gelukkig is bij de ontwikkeling van techniek steeds meer aandacht voor gebruiksvriendelijkheid. Techniek wordt zo self explaining, ook bij wijzigingen. Het is daarbij wel belangrijk om de mate van adoptie te blijven monitoren. Zo kun je vroegtijdig bijsturen en waar nodig aanvullende interventies inzetten.  

“Adoptie kent vaak geen ‘one size fits all’-oplossing”

Eefje Albers

Toekomstbestendige medewerkers 

Adoptie gaat in mijn ogen verder dan implementaties van IT-systemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als informatiebeveiliging en datageletterdheid van je medewerkers. Krijg je nog wel iedereen mee, of ontstaat er een (generatie)kloof in je organisatie? Want als je niet meer met elkaar kunt communiceren, dan heb je ook een uitdaging. AI is een goed voorbeeld. Gaat AI banen vervangen, of banen veranderen? Maak medewerkers bewust van de kansen en risico’s en zet ze zo in beweging. Zo stoom je medewerkers klaar voor de toekomst. 

Technologie is de muziek, de mens bepaalt de maat

Tomorrow minded people

IT is mensenwerk. Bij Conclusion begeleiden we organisaties in de transitie naar morgen, met oog voor de wisselwerking tussen technologie en personeel. Want versneld transformeren lukt alleen als de menselijke factor in IT wordt meegenomen.