ConclusiON! eventverslag: in gesprek over duurzaam ondernemen met 350 relaties

In de wereld van duurzaamheid speelt IT een dubbelrol. Waar technologische oplossingen enerzijds verduurzaming van bedrijfsprocessen aanjagen, is de impact van de digitale wereld op het milieu niet te onderschatten. Deze dualiteit moet zowel omarmd als aangepakt worden, als je het aan Conclusion vraagt. En daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor IT-bedrijven. Maar hoe breng je partijen samen? Als ecosysteem in hart en nieren pakt Conclusion hier graag de verbindende rol in. En hoe kan dat beter dan door 350 klanten en partners letterlijk samen te brengen. Daarom vond 8 juni op een zonovergoten donderdagmiddag het relatie-event ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems plaats in de Tinfabriek in Naarden. Een inspirerende middag met ruim achttien verschillende sprekers over duurzaam ondernemen en in die context: het bouwen van ecosystemen en de rol van IT-oplossingen.   

28 juni 2023   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems

Dialoog over duurzaam ondernemen 

CEO Engbert Verkoren trapte de dag af met een welkomstwoord. Vervolgens nam Maaike Maranus, director sustainability & support services bij Conclusion, het stokje over. Zij nam de aanwezigen mee in de duurzaamheidsstrategie van Conclusion, aan de hand van het Conclusion Cares Sustainability model. Binnen dit drielagenmodel hebben we het over het beperken van negatieve impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu. Dat willen we zó goed doen, dat onze bedrijfsvoering geen negatieve impact meer heeft maar enkel een positieve. Met onze dienstverlening focussen we heel gericht op de bijdrage die we kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Direct of indirect via onze klanten”, vertelde Maaike. IT kan een ongelooflijke belangrijke rol spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen. We moeten met elkaar in gesprek over hoe we tot duurzame oplossingen komen voor grote en complexe vraagstukken van maatschappelijke orde of op kleinere schaal.” Als laatste vertelde Maaike over de focus op ecosystemische samenwerking. Niemand kan de maatschappelijke vraagstukken alleen oplossen; samenwerking is elementair. Daarom heeft het initiëren van en participeren in allerhande vormen van samenwerking een prominente rol in de duurzaamheidstrategie van Conclusion.” Engbert sloot af: “Samenwerken is dan ook de rode draad van dit event; Building Sustainable Ecosystems! 

Engbert Verkoren ConclusiON! 2023
ConclusiON! Programma
ConclusiON! inspiratiesessie
ConclusiON! Boerschappen

De illusie van machteloosheid

De eerste keynote van universitair hoogleraar Jan Rotmans ging hierop door. “We leven niet in tijden van verandering, maar in verandering van tijden”, opende hij de sessie. “De chaos die daarmee gepaard gaat, zien mensen vaak als negatief. In werkelijkheid gaat het om een afkeer voor het gebrek aan inzicht dat chaos met zich meebrengt. Maar juist die chaos is een blessing in disguise: tijdens crises en chaos leren we en gaan we op zoek naar radicale oplossingen. En dat hebben we nu ook nodig.” Volgens de hoogleraar leven we in een illusie van machteloosheid als het gaat om de klimaatcrisis. Oftewel, we denken dat we niet veel kunnen bijdragen. “Onzin”, stelde Jan. “We zijn ‘interviduen’; als jij besluit iets te veranderen, beïnvloed je de mensen om je heen en zij beïnvloeden weer hun omgeving en uiteindelijk de massa. Sociale normen zijn ontzettend belangrijk én daarmee breng je iets teweeg.” Hij besloot zijn lezing dan ook met de oproep om jezelf niet klein te (laten) maken. “Leer omgaan met de onzekerheden, omarm de chaos. Want de diepste oorzaak van de klimaatcrisis zijn wijzelf en het is aan ons, aan jullie, aan bedrijven om er wat aan te doen.”

Leren als hefboom voor transformaties 

ABN AMRO is een voorbeeld van een bedrijf dat zich ervan bewust is dat intern verandering nodig is voor duurzaam ondernemen. “Leren is een hefboom voor transformaties”, vertelden Jazz Rampen en Myrthe Wessels, beide onderdeel van het learning en development team van ABN AMRO. 

Binnen ABN is er een speciaal intern leerprogramma rondom duurzaamheid. Myrthe: “We hebben een mooie duurzaamheidsmissie en -ambitie. Maar met ambities alleen kom je er niet. We moeten onze mensen mobiliseren om dit uit te dragen naar klanten.” “Daarom leren medewerkers in het leerprogramma om onze duurzaamheidsstrategie te vertalen naar hun eigen werk”, legde Jazz uit. “Dat vraagt namelijk om andere klantgesprekken.” Myrthe: “Duurzaamheid verandert continu, waardoor je in klantgesprekken niet kunt bouwen op jarenlange expertise en kennis. Dat is spannend, maar dit leerproces is nodig om tot transformatie te komen.” Het devies bij ABN is daarom, in lijn met de hoogleraar, om onwetendheid te omarmen en de gesprekken met klanten over duurzaamheid aan te gaan.

Jazz Rampen en Myrthe Wessels ABN AMRO | ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems
Jazz Rampen en Myrthe Wessels ABN AMRO | ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems

Een duurzaamheidsomslag

Ook de sessie van Diane Zandee, consultant connecting sustainability & finance en docent/onderzoeker bij Nyenrode Business Universiteit en Tara Vester, consultant bij Pentascope, ging in op wat je als bedrijf kunt doen voor een duurzaamheidsomslag. Zij namen aanwezigen met zeven principes mee in hoe je als organisatie stappen zet naar een circulaire economie. Met als belangrijkste boodschap: “Een kleine stap is beter dan geen stap.” Onder de principes vielen onder andere samenwerking opzoeken met ketenpartners, vanuit een niet-financiële waarde samenwerken, je duurzaamheidsvisie onderbouwen door het meetbaar en zichtbaar te maken en uiteraard (technische) innovaties realiseren. “Koester dat innovaties vanuit allerlei hoeken en lagen in de organisatie komen en geef dat ruimte”, aldus Diane.

IT voor duurzaamheidstransparantie 

IT speelt een belangrijke rol in die innovaties en dient als hulpmiddel om duurzaamheidsambities of -acties binnen organisaties helder te maken. Dat bleek wel uit de kennissessies van Triodos Bank. De bank heeft als missie om het geld van haar klanten in te zetten voor een betere wereld; inclusiever, meer ruimte voor natuur, een ander voedselsysteem en een eerlijke en sociale woningmarkt.

Jeroen Pels Triodos Bank | ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems
Jeroen Pels Triodos Bank | ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems

“In 2020 besloten we om consumenten minder hypotheek te verstrekken voor energie-onzuinige woningen”, vertelde Jeroen Pels, group director commercial. “Juist om de consument vóór de woningaankoop de kans te bieden in te stappen in de energie- en verduurzamingstransitie en ze aan te sporen om van intentie naar echte verduurzaming te gaan. Deze missie moet je duidelijk maken aan de consument en ze vervolgens meenemen in hoe energielabels gekoppeld zijn aan maandelijkse lasten.” Samen met Yellowtail Conclusion integreerden ze daarom de (financiële) effecten van een beter energielabel door verduurzaming in de volledige klantreis op de Triodoswebsite. “Want daar begint het”, aldus Jeroen. “Woningzoekers zien nu direct in hun hypotheekberekening wat een beter energielabel door verduurzaming betekent voor hun hypotheekrente en maandlasten. Duurzaamheid is hierdoor onderdeel geworden van de financiëringsafweging voor een woning. Precies wat we willen stimuleren om de woningmarkt te verduurzamen.”

IT voor praktische klimaatdoelstellingen 

Dat het voor bedrijven niet makkelijk is om duurzaamheidsacties in de praktijk te brengen, onderschreven ook Raymond van Ek, CEO en Sander van Gelderen, ESG-consultant bij Hot ITem Conclusion. Zij gaven een sessie over hoe je met data invulling geeft aan duurzaamheidsdoelstellingen. “Organisaties beschikken vaak al over allerlei Excelbestanden met duurzaamheidsinformatie, maar zitten in hun maag met het inrichten van een datafundament”, aldus Raymond. Als voorbeeld bespraken ze de Nederlandse Waterschapsbank (NBW), die hier al vrij ver in is. “De NWB financiert vooral vastgoed, wat onderhevig is aan klimaatrisico’s”, vertelde Sander. “Om die risico’s en het effect ervan in kaart te brengen, hebben we allerlei data – eigen data, openbare data, klimaatkaarten, gemeentelijke data – samengebracht in een dataplatform”, legde Sander uit. “Hiermee kan de bank klimaatrisico’s doorrekenen naar hun portefeuilles, wat ze meer gereedschap geeft in klantgesprekken. Een mooi voorbeeld van hoe je met gecombineerde data inzicht krijgt in je duurzaamheidsdoelstellingen in de praktijk.”

Het tweesnijdende digitale zwaard 

Ondanks alle mooie oplossingen, kunnen we de dualiteit van IT niet negeren, vertelde Hans van Grieken, keynote spreker en boardroom advisor, die de middag afsloot. Inhakend op waar het event mee begon, nam hij aanwezigen aan de hand van het boek ‘Sustainable IT Playbook for Technology Leaders’ mee in wat hij het tweesnijdende digitale zwaard noemde. “Ik geloof dat IT en tech ons kunnen helpen bij het oplossen van de problemen waarmee we geconfronteerd worden. Maar dit digitale verhaal is een tweezijdig zwaard: de middelen die we inzetten hebben bij elkaar opgeteld een enorme belasting op het milieu. Een belasting die ondertussen niet onderdoet voor die van de luchtvaartindustrie.” Daarom riep hij de zaal op om na te denken over waar we als techwereld staan én wat we gaan doen.

Hans van Grieken | ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems
Hans van Grieken | ConclusiON! Building Sustainable Ecosystems

Hans noemde een vijftal voorbeelden van de ontegenzeggelijk positieve en duurzaamheid bevorderende digitale projecten en initiatieven, gerealiseerd door diverse Conclusion bedrijven: het dasboard Spoedzorg voor het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (Furore Conclusion), windmolens in vaanstand om vogelsterfte te voorkomen (Amis Conclusion), proactief bemalen om een duurzamer niveau van de grondwaterstand mogelijk te maken (Amis Conclusion), cultuurverandering met betrekking tot duurzaamheid voor de Schiphol Group (Bright Alley Conclusion) en dataplatform CSRD/ESRS reporting (Hot Item Conclusion).

Van Grieken introduceerde het recent verschenen boek Sustainable IT Playbook for Technology Leaders als een praktische gids om de problematiek in kaart te brengen, verbeterdoelstellingen te definiëren en die meetbaar te maken. Hans koppelde de “to-do list” van deze Sustainbility in IT analyse tenslotte aan het Conclusion TWO-model (Technologie, Werkwijze, Organiatie). Volgens Hans is het belangrijk om duurzaamheidsinitiatieven op te nemen en te integreren in je bestaande digitale transformatie roadmap. “Het IT Playbook stelt je in staat om je belangrijkste Sustainable IT initiatieven te identificeren. Het TWO-model van Conclusion zal vervolgens helpen om een sustainable digital DNA te ontwikkelen - nieuwe manieren van software bouwen en onderhouden die Sustainable by Design zijn. Ik hoop dat dit de manier wordt waarop we allemaal gaan werken. We hebben in de techsector een eigen verantwoordelijkheid, dus laten we die nemen.”

Met deze boodschap werd het programma afgesloten en de borrel geopend. We kijken terug op een leerzame en inspirerende middag en hopen de aanwezigen aan het denken te hebben gezet over hun eigen bijdrage aan het bouwen van sustainable ecosystems!

Binnenkort verschijnt het tweede deel van het ConclusiON! eventverslag, waar we verder ingaan op ecosystemisch denken en hoe je verduurzaming in kan bouwen in de bestaande business transformatie. 

Benieuwd wat je zelf kunt doen om te bouwen aan sustainable ecosystems? Laat je inspireren door onze klantcases.

Meer weten over het bouwen van sustainable ecosystems?

We nodigen je graag uit voor een mooi gesprek

Conclusion pand in Utrecht

Conclusion