Evaluatie Co2-emissies Conclusion 2017 & voortgang 2018

Duurzaamheid is één van de speerpunten van het Conclusion Cares beleid; Conclusion streeft ernaar haar milieu-impact waar mogelijk te beperken. Aangezien de grootste milieu-impact van Conclusion bestaat uit CO2-emissies, wordt er jaarlijks een uitgebreide analyse uitgevoerd op de door ons geëmitteerde Co2.

5 december 2018   |   Nieuws   |   Door: Conclusion

Deel

CO2 111985585213

Duurzaamheid is één van de speerpunten van het Conclusion Cares beleid; Conclusion streeft ernaar haar milieu-impact waar mogelijk te beperken. Aangezien de grootste milieu-impact van Conclusion bestaat uit Co2-emissies, wordt er jaarlijks een uitgebreide analyse uitgevoerd op de door ons geëmitteerde Co2. De resultaten worden gerapporteerd in een Co2 footprint rapport: de Emissie Inventaris. De Emissie Inventaris over 2017 is gereed en geverifieerd door een onafhankelijke auditor. Onze Co2- emissie doelstellingen over 2017 zijn behaald. Compliment aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen onder andere door zuiniger te rijden. De resultaten zijn inmiddels in- en extern gecommuniceerd. Daarnaast is ons milieumanagement systeem weer goed door de ISO 14001 keuring gekomen.

Uit de Emissie Inventaris blijkt dat de reductiedoelstellingen in 2017 zijn behaald. Zowel scope 1 als scope 2 laat een daling zien. Dit is te verklaren doordat het percentage medewerkers wat een leaseauto tot hun beschikking heeft substantieel is gedaald t.o.v. 2016. Daarnaast is het aantal fte in 2017 gestegen t.o.v. 2016, ook de zakelijke kilometers van de privérijders en het aantal zakelijke vliegkilometers zijn substantieel gedaald. De Co2-uitstoot ten behoeve van warmte, is in 2017 met 48,2 % gedaald.
De doelstelling voor het verhogen van de alternatieve brandstof helaas niet behaald.

Wanneer de Co2 emissie van 2017 wordt vergeleken met de (her berekende) Co2-emissie van de afgelopen doelstellingperiode (2014-2017) ontstaat er de volgende grafiek:

Compliance as a service

Per 1 oktober heeft Conclusion Implementation de verantwoordelijkheid overgenomen voor het behouden van de huidige certificeringen die op Conclusion niveau aanwezig zijn. Conclusion Implementation voert alle operationele activiteiten uit rondom het beheer en onderhoud van deze certificaten en managementsystemen. De managementsystemen zijn het kwaliteitsmanagementsysteem en het milieumanagementsysteem.

Wat waren onze Co2 emissiedoelstellingen voor 2017?

Voor 2017 had Conclusion de volgende Co2-reductiedoelstellingen opgesteld:

  • Doelstelling ten aanzien van de direct door ons veroorzaakte uitstoot van Co2 (waaronder energieverbruik van onze panden)

2,1 % Co2-reductie in 2017 ten opzichte van 2016 uitgedrukt in Co2-uitstoot per FTE.

  • Doelstelling ten aanzien van de door ons indirect veroorzaakte uitstoot van Co2 (waaronder mobiliteit)

0,3% Co2-reductie in 2017 ten opzichte van 2016 uitgedrukt in Co2-uitstoot per FTE.

  • Gecombineerde (scope 1& 2) doelstelling

1,9% Co2-reductie in 2017 ten opzichte van 2016 uitgedrukt in Co2-uitstoot per FTE.

  • Afname gebruik fossiele brandstoffen.

Uit de Emissie Inventaris blijkt dat de reductiedoelstellingen in 2017 zijn behaald. Zowel scope 1 als scope 2 laat een daling zien. Dit is te verklaren doordat het percentage medewerkers wat een leaseauto tot hun beschikking heeft substantieel is gedaald t.o.v. 2016. Daarnaast is het aantal fte in 2017 gestegen t.o.v. 2016, ook de zakelijke kilometers van de privérijders en het aantal zakelijke vliegkilometers zijn substantieel gedaald. De Co2-uitstoot ten behoeve van warmte, is in 2017 met 48,2 % gedaald.
De doelstelling voor het verhogen van de alternatieve brandstof helaas niet behaald.

Wanneer de Co2 emissie van 2017 wordt vergeleken met de (her berekende) Co2-emissie van de afgelopen doelstellingperiode (2014-2017) ontstaat er de volgende grafiek:

1 111985585717

Ontwikkeling Co2 Emissie (ton) per fte 2014-2017

Reductiedoelstellingen 2018 & voortgang

Ook voor 2018 heeft Conclusion Co2-reductiedoelstellingen opgesteld:

  • Doelstelling ten aanzien van de direct door ons veroorzaakte uitstoot van Co2 (waaronder energieverbruik van onze panden)

2,1% Co2 reductie in 2018 ten opzichte van 2017, gerelateerd aan

het aantal FTE’s.

  • Doelstelling ten aanzien van de door ons indirect veroorzaakte uitstoot van Co2 (waaronder mobiliteit)

0,3% Co2 reductie in 2018 ten opzichte van 2017, gerelateerd aan het aantal FTE’s.

  • Gecombineerde (scope 1& 2) doelstelling

1,9% Co2 reductie in 2018 ten opzichte van 2017, gerelateerd aan het aantal FTE’s.

  • Alternatieve brandstof

In 2018 groeit het aandeel kWh t.o.v. het totale brandstofverbruik van het holding wagenpark met 50% t.o.v. 2017.

Omdat de meeste data omtrent de Co2 Footprint pas na afronding van een volledig jaar kan worden verzameld, is niet exact aan te geven wat de voortgang is van deze doelstellingen. Wel zijn cijfers over de gemiddelde Co2-emissies van het wagenpark beschikbaar. Deze cijfers betreffen het wagenpark van Conclusion. In de onderstaande grafiek is te zien hoe de gemiddelde Co2-uitstoot per tankpas per maand varieert.

2 111985585424

Er is een kleine daling te zien in de gemiddelde Co2-emissie per maand per tankpas. Om deze trend nog meer te laten dalen heeft Conclusion Cares pilots opgezet, o.a. de pilot met ridesharing app Toogethr. 

Conclusion Cares

We voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving, het milieu en de maatschappij. Onder de noemer Conclusion Cares pakken we deze verantwoordelijkheid, realiseren we onze Cares-ambities en bouwen we deze verder uit. Klik hier voor meer informatie over Conclusion Cares.