Succesvolle wifi-optimalisatie Royal FloraHolland veilinglocaties

Om bloemen en planten nog sneller en betrouwbaarder te kunnen leveren, besloot Royal FloraHolland tot een grote en complexe transformatie van haar logistieke processen waarvoor hun wifi-netwerk aangepast moest worden voor een optimale dekking. In 2019 werd de hulp van Conclusion Mission Critical ingeroepen om het wifi-netwerk te vernieuwen en optimaliseren. Projectmanager Bernadette Hoogendoorn neemt je mee in het project en vertelt hoe dit verlopen is.  

9 december 2021   |   Blog   |   Door: Bernadette Hoogendoorn

Deel

Bloemen scannen op de veiling

Wifi-netwerk zonder onderbrekingen

Het vernieuwen van het wifi-netwerk op de veilinglocaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg van Royal FloraHolland: vanuit mijn rol als projectmanager word je blij van dit soort vraagstukken van opdrachtgevers. Natuurlijk beschikte Royal FloraHolland al over een wifi-netwerk op haar veilinglocaties maar dit wifi-netwerk bood niet voldoende ondersteuning voor de werkprocessen op de veilingvloer.

Een belangrijke eis vanaf de start van dit project was dat er geen of minimale onderbrekingen in de beschikbaarheid van het wifi-netwerk mochten plaatsvinden. Deze eis gold zowel voor het huidige als het vernieuwde wifi-netwerk. Een onderbreking in het wifi-netwerk betekent een onderbreking in het logistieke proces van Royal FloraHolland, waaronder voor de dagelijkse bloemen-en plantenveiling.

Hoe pak je dit project aan met geen of minimale onderbrekingen als uitgangspunt? En hoe realiseer je een uitrol mechanisme van nieuwe wifi access points over een oppervlakte van totaal 1,3 miljoen m2, zonder dat dit impact heeft op de gaande operatie?

Pilot fase Naaldwijk

Conclusion Mission Critical is dit project gestart met het uitvoeren van een pilot in een koelcel in Naaldwijk; deze koelcel werd op dat moment niet actief gebruikt in het logistieke proces. Royal FloraHolland leverancier Vink heeft de koelcel voorzien van nieuwe bekabeling en heeft de access points op grote hoogte gemonteerd. Conclusion Mission Critical heeft vervolgens de bijbehorende netwerkcomponenten in het datacenter van Royal FloraHolland geplaatst en voorzien van de juiste configuratie. En dan komt het belangrijkste moment: werkt het vernieuwde wifi-netwerk in de koelcel conform het ontwerp? En is het mogelijk om zonder onderbreking van het wifi signaal het logistieke proces op de werkvloer uit te voeren?

Samen met vertegenwoordigers van Royal FloraHolland Logistiek zijn de benodigde testen van het wifi-netwerk uitgevoerd. Natuurlijk hebben we een aantal issues gehad (daar is het een pilot voor); nadat deze waren opgelost, konden we de aangepaste wifi dekking in de pilot vrijgeven voor gebruik door de eindgebruikers op de werkvloer.

Bloemenveiling Royal Flora Holland

In 6 maanden 1000 wifi access points op 3 locaties

En dan gaat het plotseling snel: de opdracht wordt gegeven om in een half jaar minimaal 1000 wifi access points op 3 locaties te plaatsen. Nu is het plaatsen van wifi access points niet de grootste uitdaging; het realiseren van de benodigde aanpassingen aan de fysieke installaties kan voor elke ruimte anders zijn.

Royal FloraHolland is in de afgelopen jaren ontstaan door samenvoegingen van diverse bedrijven en dus ook van uiteenlopende fysieke installaties door de jaren heen. Door op elke locatie een projectteam samen te stellen bestaande uit montage medewerkers van Royal FloraHolland leverancier Vink, netwerk specialisten van Conclusion Mission Critical en vertegenwoordigers van het logistieke proces van Royal FloraHolland maakt dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. Natuurlijk is het in het begin even wennen aan elkaar: je spreekt niet altijd dezelfde vaktaal maar door te werken aan een gezamenlijk doel kun je snel met elkaar schakelen op de werkvloer en worden eventuele issues direct opgepakt en opgelost.

Wifi uitmeten veiling royal floraholland

Projectaanpak in 3 stappen

Daarnaast is er in de projectaanpak gebruik gemaakt van 3 stappen:

  • Voorbereiding
  • Realisatie
  • Nazorg

Voorbereiding
In de stap voorbereiding geven de vertegenwoordigers van het logistieke proces van Royal FloraHolland aan welke set aan ruimtes voorzien moet worden van vernieuwde wifi dekking. In deze ruimtes wordt het werkproces gesimuleerd om de bijbehorende wifi dekking te ontwerpen. De benodigde aanpassingen aan de fysieke installatie voor de vernieuwde wifi dekking worden in kaart gebracht.

Realisatie
In de stap realisatie worden de aanpassingen aan zowel de fysieke installatie als het wifi ontwerp gerealiseerd en getest.

Nazorg
In de stap nazorg worden eventuele verbeterpunten van de voorgaande stappen vertaald naar de volgende uitrol van nog te implementeren ruimtes.

Continu uitrolmechanisme

De stappen voorbereiding, realisatie en nazorg zijn voor de hand liggende stappen maar door deze voor elke set aan ruimtes op de 3 locaties te blijven herhalen, ontstaat een continu uitrolmechanisme. Het project is inmiddels (binnen de geldende corona maatregelen) afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met alle uitvoerende medewerkers. Het blijft bijzonder om aan het einde van zo’n grote uitrol samen terug te kijken en mooie momenten en anekdotes met elkaar te delen!

Beheer wifi-netwerk

Nu is het aan de beheerorganisatie van Conclusion Mission Critical om het vernieuwde wifi-netwerk operationeel en up-to-date te houden. Het wifi-netwerk is geen statisch geheel de komende jaren; de complexiteit van de fysieke omstandigheden in de koelcellen (denk hierbij aan metalen karren met hierop fusten met bloemen in water) blijven het wifi signaal beïnvloeden. Bij elke wijziging van een werkproces of een fysieke wijziging in een ruimte (bijvoorbeeld een nieuwe airco installatie) volgt weer de stap voorbereiding, realisatie en nazorg.

Meer weten?

Onze expertisesOnze casesIT voor OTIT voor Business Applications

Wil je meer weten of ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen?

Yvo van Put

Yvo van Put

Business Development Manager
yvo.van.put@conclusion.nl