Nachtrust as a Service: de transitie van Eneco Energy Trade

We hebben als Conclusion Mission Critical (CMC) een heel mooi en uitdagend project mogen uitvoeren: de transitie van het technische beheer van de Eneco Energy Trade omgeving van de latende leverancier naar Conclusion Mission Critical. Eneco heeft ervoor gekozen om deze mission critical omgeving onder te brengen bij ons en natuurlijk vinden wij het een enorme eer en heel erg gaaf om dit te mogen gaan doen!

Zo’n groot project vraagt om een goede voorbereiding en samenwerking. In deze blog neem ik je in een aantal stappen mee van de aanleiding tot aan de live gang.

16 mei 2022   |   Blog   |   Door: Guido Vries

Deel

Guido Vries quote Eneco Energy Trade

De Eneco Energy Trade omgeving

Eneco Energy Trade (EET) is de internationale handelsafdeling van Eneco. EET beheert het volledige energie portfolio voor Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk en heeft daarnaast een volledig geïntegreerde handelsvloer. Daarnaast levert EET ook energiediensten voor derde partijen gericht op hernieuwbare energie, voornamelijk in Nederland en België.

EET wil een leidende speler zijn in de energietransitie, heeft internationale posities in de duurzame energieketen en voert innovatieve cross-commodity & cross-technologie sourcing- en handelsstrategieën uit. Daarmee zijn ze de matchmaker tussen vraag en aanbod in de transitie naar hernieuwbare energie. Het streven van EET is 100% hernieuwbare en schone fossiele energiebronnen en is een groene stimulans voor een breed scala aan duurzame gedecentraliseerde oplossingen.

Waarom kiest Eneco voor een transitie van het beheer van de EET omgeving?

Eneco wil haar (technische) EET-landschap moderniseren en naar een nieuw en toekomstvast IT-landschap migreren om zodoende innovatie te kunnen accelereren om daarmee de energietransitie te kunnen versnellen. Belangrijkste voordelen van deze transitie zijn:

  • Terugbrengen van de benodigde time-to-market door inzet van standaard bouwblokken, verhogen van de flexibiliteit, vereenvoudiging van het IT-landschap en optimaliseren van efficiency in het change & delivery proces.
  • Creëren van een toekomstvast IT-landschap met mogelijkheden voor digitale transformatie, gebruik van innovatieve technologieën en cloud migratie (naar een toekomstvast ‘hybride cloud’ IT-landschap).
  • Strategische partnering in alle mission critical omgevingen van Eneco en het terugbrengen van het aantal leveranciers doordat CMC sinds 2018 ook al het beheer van de Eneco OT-omgeving voor haar rekening neemt.

Projectaanpak

Een mooie doelstelling dus, maar hoe hebben we dit aangepakt? Met Eneco hebben we de afspraak gemaakt dat we eerst het bestaande landschap ‘as-is’ migreren vanuit de huidige omgeving naar CMC en vanuit daar de transformatie naar het nieuwe toekomstvaste landschap gaan starten. Hiermee voorkomen we dat transitie en transformatie door elkaar heen gaan lopen en reduceren we complexiteit voor de transitie en minimaliseren we de business risico’s voor Eneco. Uiteraard nemen we wel verbeteringen mee die we tijdens de transitie tegenkomen en die we zonder extra moeite kunnen implementeren.

De transitie – onderverdeling in 3 stromen

Om de transitie in goede banen te leiden is er een programma opgestart waar EET, de latende partij en CMC allemaal sterk in vertegenwoordigd zijn om in nauwe samenwerking de transitie uit te kunnen voeren. De start van het programma zelf hebben we gezamenlijk gedaan in een ‘Accelerated Solution Environment’ evenement waarin we het programma hebben geïntroduceerd aan alle stakeholders en waarin we input en advies vanuit deze betrokkenen hebben meegenomen in de aanscherping van het programma en de aanpak.

Het programma is vervolgens onderverdeeld in verschillende hoofdstromen:

  • Technische migratie: de daadwerkelijke migratie van het IT-landschap naar CMC.
  • Diensten & organisatie: het inregelen van het beheer van het IT-landschap.
  • Kennis & samenwerking: het overdragen van relevante kennis van het IT-landschap van EET en de latende partij naar CMC, en er zorg voor dragen dat er een goede samenwerking ontstaat tussen alle betrokken partijen.

Technische migratie

De eerste stap van de technische migratie was de analyse van het bestaande landschap om vandaar uit het basis-platform van de nieuwe omgeving te kunnen opbouwen (de ‘fundering’ waarop het landschap wordt opgebouwd). Vervolgens hebben we gezamenlijk met de latende partij en externe leveranciers het platform bij CMC ‘green field’ opgebouwd. Dit hebben we gedaan in de nieuwe Test-omgeving waarbij we met behulp van capturing software de benodigde installatie en configuratiestappen van alle applicaties hebben vastgelegd om deze vervolgens in de Acceptatie- en Productie-omgeving nog een keer te installeren. Op deze wijze is er goede kennisopbouw van het landschap bij CMC ontstaan. Nadat we de Productieomgeving hebben opgebouwd hebben we als het ware een kopie van de bestaande omgeving gemaakt waarna we de migratie van de applicaties relatief eenvoudig hebben kunnen uitvoeren. Voordat we de daadwerkelijke migratie hebben uitgevoerd is de nieuwe omgeving uiteraard heel goed getest waarbij EET-medewerkers een uitermate belangrijk rol hebben gespeeld bij het uitvoeren van de testen.

Migratie interfaces

Naast de opbouw van het landschap zelf is er een analyse gemaakt van alle benodigde connectiviteit om zodoende alle interne en vooral externe interfaces te kunnen migreren van het bestaande landschap naar het nieuwe landschap. Deze migratie van interfaces is losgekoppeld van de migratie van de applicaties door het bestaande en nieuwe landschap technisch aan elkaar te koppelen met behulp van migratielijnen. Met de migratie van de interfaces is al in een vroeg stadium gestart omdat er veel verschillende externe partijen bij betrokken waren en dit een lange doorlooptijd kende.

Fysieke werkplek vervanging

Onderdeel van de transitie is ook vervanging van de werkplekken op het hoofdkantoor van Eneco en de uitwijk werkplekken. Dit omhelst het fysiek vervangen van de werkplekken voor de EET-operators en -traders. Een groot deel van de EET -medewerkers maakt gebruik van een scherm set-up met zes aan elkaar gekoppelde schermen. Voordat we de schermen hebben besteld en geïnstalleerd, hebben we eerst een pilot uitgevoerd waarin we verschillende opstellingen hebben neergezet zodat Eneco de keuze heeft in de verschillende set-ups. Hierbij is ook gekeken naar nieuwe professionele ultrawide-screens om te onderzoeken of deze goed bij de benodigde werkzaamheden van de EET-medewerkers passen.

Het resultaat

Na een intensieve periode van voorbereiding vond de daadwerkelijke migratie plaats. Aan de hand van een gedetailleerd draaiboek zijn in zeer nauwe samenwerking tussen medewerkers van EET, de latende partij en CMC de verschillende migratiestappen uitgevoerd. Voorafgaand aan de migratie is er een dry-run uitgevoerd waarbij alle stappen van het draaiboek zijn gesimuleerd tot aan het openzetten van de externe connectiviteit vanuit het nieuwe landschap. Deze laatste stap was tijdens de daadwerkelijke migratie dan ook een spannend moment aangezien dit niet vooraf gesimuleerd kon worden. Uiteraard zijn we tegen een aantal issues aangelopen maar de migratie is erg soepel gegaan en ook na het openzetten van de externe connectiviteit en weer openzetten van de omgeving voor de EET-medewerkers was het meteen business as usual voor EET. Een groter compliment konden we als geheel projectteam niet krijgen!

Vlak na de migratie hebben we gezorgd voor verhoogde dijkbewaking om ervoor te kunnen zorgen dat optredende incidenten snel weggewerkt konden worden. Deze verhoogde dijkbewaking werd al vrij snel afgeschaald naar meer regulier beheer zodat de focus nu gelegd kan worden op de volgende stap: de transformatie. Leuk om dit nu te kunnen oppakken!

Benieuwd hoe Eneco de migratie ervaren heeft? 

Meer weten?

Nieuws & blogsOnze expertisesOnze casesOver ons

Wil je meer weten over dit project?

Of ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Guido Vries

Guido Vries

Programma Manager