De kracht van de Sprint Retrospective

De Sprint Retrospective is een standaard onderdeel van het Scrum Framework. Het is de afsluiter van een Sprint waarbij het Scrum Team terugblikt op wat er goed ging, welke obstakels ze tegenkwamen en hoe deze obstakels zijn aangepakt. Wat gaat er al goed en wat is er voor verbetering vatbaar. In de praktijk zien we vaak dat de Sprint Retrospective wat ondergeschikt wordt gemaakt aan de rest van het Scrum Framework. Gechargeerd: Developers willen het liefst verder met ontwikkelen, de Product Owner wil graag dat er meer functionaliteiten worden opgepakt en de Retrospective lijkt weinig bij te dragen aan het resultaat. Maar niets is minder waar, de Retrospective is een hele belangrijke stap die juist bijdraagt aan het resultaat.

10 januari 2023   |   Blog   |   Door: Koen van Wijk

Deel

Vrouw bij whiteboard voor feedback sessie

De kracht van de Sprint Retrospective is dat je uitzoomt en kijkt naar het teamproces, de werkwijze van het team en de manier waarop het team functioneert. Als team werk je samen aan het bereiken van een doel. En dat doel bereik je alleen als je samenwerkt. 

Helaas gaat samenwerken niet vanzelf. Niemand verwacht van een voetbalteam dat ze zonder training en oefenwedstrijden gelijk wereldkampioen worden. Je kunt individueel nog zo goed zijn, als team heb je nog niet met elkaar gewerkt en dat moet je leren. Bij een Scrum team werkt dat niet anders. Zeker in de eerste sprints in een nieuw team is samenwerken echt een werkwoord. Reflecteren op de samenwerking zorgt ervoor dat een groep individuen transformeren tot een team.

Hoe haal je dan het meest uit de Sprint Retrospective?
Drie tips:

Tip 1: Afwisseling bij de start.

Veel teams hanteren een vaste vorm en beantwoorden een aantal vragen: wat ging er goed, wat kunnen we verbeteren, aan welke verbeteringen committeren we ons voor de komende sprint?

Na verloop van tijd kent iedereen deze vragen en is de Retrospective een verplicht nummer. Onze tip is dan ook om te zorgen voor een afwisselende Retrospective. Varieer om te beginnen eens met de start. De startactiviteit peilt het gevoel van het team. Het helpt om het gevoel te bespreken om weerstand aan de kant te zetten en daarmee een betere focus op de retrospective te krijgen.

Een voorbeeld uit onze praktijk: Leg de focus op het energielevel. Volle, halfvolle, lege batterij. Hebben de teamleden veel zin en energie voor de Retrospective? Met post-its geeft ieder teamlid het energielevel aan. Vanuit daar komt het gesprek op gang.

Tip 2: Kies het belangrijkste.

De goede Retrospectives leiden tot veel verbeterpunten. Laat je hierdoor niet ontmoedigen want het opsommen van verbeterpunten in de samenwerking is het doel van de Retrospective. Zonder fouten word je nooit beter.
Leren van fouten en verbeteren als team is nodig om een beter en efficiënter team te worden. Stimuleer het idee dat je als team alleen groeit door te leren van wat er nog niet zo goed gaat. Zorg ervoor dat je als team aan het einde de belangrijkste verbeterpunten markeert en daarmee focus aanbrengt voor de volgende Sprint.

Een manier om gezamenlijk te komen tot de belangrijkste verbeterpunten is bijvoorbeeld door elk teamlid drie stickers te geven en iedereen zijn of haar top 3 te laten stickeren. De verbeterpunten met de meeste stickers worden meegenomen in de nieuwe Sprint. 

Tip 3: Vier de successen.

Deze tip is wat ons betreft erg belangrijk en wordt in de druk van alledag vaak vergeten. Om het positief te houden is het goed om ook eens de focus te leggen op wat er al allemaal is geleerd en verbeterd. Bijvoorbeeld: Merk je dat er verbeterpunten vanuit de vorige Sprint Retrospective worden beloond met een oprecht compliment? Noteer het. Bij 3 succesvolle verbeterpunten is het tijd voor een door het team gekozen beloning. Taart of een borrel met bitterballen doen het bij ons altijd goed.   Zonder het identificeren en benoemen van je fouten als team word je nooit beter. En dat is waar je bij stil staat in een Retrospective, beter worden als team.

Lees je dit artikel en werk je in een Scrum Team? Experimenteer dan eens door met de ogen van een voetbaltrainer bezig te zijn met de Sprint Retrospective: hoe kan dit team beter samenwerken? Wij weten zeker dat dit een positief effect op het team en daarmee op het doel gaat hebben. Dat is de kracht van de Sprint Retrospective. 

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash