NWB Bank: compliant zijn vanuit eigen Business Value

Hot ITem Conclusion heeft de Nederlandse Waterschapsbank geholpen om snel over betrouwbare, actuele en kwalitatief hoogwaardige managementinformatie te beschikken.

Klant

NWB Bank

NWB Bank

Markt

Financiële dienstverlening

Thema

Factbased improvement

Publicatiedatum

31 januari 2022

Compliant zijn vanuit eigen Business Value

Business Issue

Voor banken en verzekeraars is het belangrijk om snel over betrouwbare, actuele en kwalitatief hoogwaardige managementinformatie te kunnen beschikken. Niet alleen voor de financiële verantwoording maar ook om eigen managementdoelstellingen te behalen. Dit stelt eisen aan de snelheid, transparantie en efficiëntie van interne processen. Zo ook bij de Nederlandse Waterschapsbank. De data is geaggregeerd waardoor het maar in beperkte mate mogelijk is om in te zoomen op onderliggende detailinformatie. Dit wordt ook wel data-lineage genoemd. Het proces om tot de detailinformatie te komen wordt grotendeels handmatig uitgevoerd.

De bank zou graag minder afhankelijkheid willen en meer flexibiliteit. Stakeholders willen op ieder moment inzicht in de risico’s binnen hun portefeuille of gegarandeerde leningen. Vragen op detailniveau moeten sneller beantwoord kunnen worden. De bank is zich bewust van het verbeterpotentieel en vraagt zich af: ‘’Hoe krijgen wij onze managementinformatie toegankelijk, actueel en betrouwbaar, om daarmee een efficiënte en betrouwbare bank te kunnen zijn en blijven voor onze stakeholders?’’

Aanpak en oplossing

Hot ITem Conclusion heeft een scan uitgevoerd op de bestaande architectuur en het financiële proces. Hierdoor werd duidelijk wat de huidige doorlooptijden en risico’s waren. Vervolgens heeft Hot ITem Conclusion samen met de bank een nieuwe architectuur opgesteld. In co-creatie met alle stakeholders van de bank is een objectenmodel geconstrueerd. Dit model brengt eenvoudig en eenduidig structuur aan zodat de stap naar een datawarehouse (DWH) op granulair dataniveau mogelijk wordt. Daarbij hebben we rollen en verantwoordelijkheden belegd en verschillende definities opgesteld. Dit is geborgd in Data Governance. De incrementele aanpak en de implementatie van het objectenmodel hebben binnen de organisatie voor draagvlak en versnelling gezorgd. Door reconciliaties, datakwaliteit-checks en verschillenverklaringen te automatiseren is er tijd teruggewonnen.

Baten

Er is nu sprake van inzicht op granulair niveau. Door inzicht in de details op het allerlaagste niveau is de voorspelbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid van rapportages sterk verbeterd. Ad-hoc-vragen van interne en externe stakeholders kunnen snel worden beantwoord. Zo is de gemiddelde duur voor het vergaren van data teruggebracht van 2 dagen naar slechts een paar seconden.

Alle afdelingen maken gebruik van hetzelfde DWH waardoor er nu sprake is van één versie van de waarheid. Er zijn weinig correcties nodig omdat er vaker automatische checks plaatsvinden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de juistheid van wijzigingen en is het controleren van de datakwaliteit nu geborgd in automatische controles. De doorlooptijd van maandelijkse verantwoording is zelfs teruggebracht van 21 dagen naar 1 dag. Hierbij is sprake van volledig geautomatiseerde rapportages die iedere dag om acht uur ’s morgens klaarstaan.

Door deze efficiencyslag heeft de bank geen separate rapportageafdeling nodig. Wel is er nu veel meer tijd beschikbaar voor het uitvoeren van analyses en het toevoegen van waarde en wordt de compliancy-druk niet langer als zodanig ervaren. Door de vernieuwde inzichten die het DWH mogelijk maakt, kan de bank klanten meer inzicht in hun portefeuille geven. Ook kunnen garant staande partijen op elk moment inzicht krijgen in de door hun gegarandeerde leningen. De bank kan haar organisatie nog beter besturen, nu zij dagelijks beschikt over actuele, kwalitatief hoogwaardige managementinformatie. Toezichthouders, accountants en klanten geven de Nederlandse Waterschapsbank complimenten voor deze verbeteringen.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor het inrichten van een duurzame en wendbare dataomgeving binnen jouw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Lidwin van Velden - Directievoorzitter NWB bank

“Het is voor de NWB Bank van groot belang dat onze managementinformatie toegankelijk, actueel en betrouwbaar is. Dit is essentieel om zowel een zeer efficiënte als betrouwbare bank te kunnen blijven voor onze klanten, aandeelhouders en investeerders. In samenwerking met Hot ITem Conclusion heeft de bank een kwalitatief hoogwaardig management-informatiesysteem kunnen realiseren.”
Gesprek tussen Conclusion en klant over digitale transformatie binnen de financiële sector

Conclusion in de financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening is één van de markten waar we met het Conclusion ecosysteem écht impact maken. Ben je benieuwd naar onze gezamenlijke dienstverlening in de financiële dienstverlening?