• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Meer over de producten waarmee we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Over Furore, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Furore

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Furore

St. Antonius Ziekenhuis zet grote stappen in digitalisering Cardiologie met Epic Cupid

Cardiologie is binnen het St. Antonius Ziekenhuis een van de drie speerpunten (naast Oncologie en Longgeneeskunde). Recent rondde het ziekenhuis de implementatie van Epic Cupid af. Na het OLVG in Amsterdam is dit het tweede Nederlandse ziekenhuis dat Cupid implementeert. Cupid is specifiek ontwikkeld voor Cardiologie en ondersteunt data-invoer, planning, proceduredocumentatie en gestructureerde rapportage voor dit specialisme. Cardioloog en elektrofysioloog Jippe Balt: “Met Cupid hebben we een innovatieve sprong gemaakt.”

Klant

St. Antonius

Markt

Zorg

De specialisten van Cardiologie en HartLongchirurgie hebben in het St. Antonius Ziekenhuis hun expertise gebundeld. Zij werken als één team samen in het Hartcentrum. In dit centrum worden vrijwel alle vormen van hartklachten en -aandoeningen behandeld. Voorheen werd gebruikgemaakt van de Refertus-module. Balt, die deel uitmaakte van het Cupid-implementatieteam: “In deze module logden we bijvoorbeeld hartteambesprekingen en konden bepaalde verwijzers zelf de complete verwijzing doen. Ook de beschikbaarheid van chirurgen stond in Refertus. Het systeem stond los van Epic, maar het was een wens om de Refertus-functies te integreren in Epic.” Hans Römers, Hoofd Cardiomeettechniek en lid van het EPD Connect Team Cupid, vult aan: “Deze wens was mede ingegeven door de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, die registratie aan de bron heeft genoemd als een van de voorwaarden.”

Gedigitaliseerd

De ingebruikname van Cupid maakt een einde aan de papieren workflow binnen Cardiologie. Balt: “Neem ECG’s. Voorheen printten we deze, scanden we ze in en werden ze vervolgens aan het EPD toegevoegd. Dit is nu allemaal gedigitaliseerd.” Dit proces ging niet zonder slag of stoot. Römers: “Er moest veel gebeuren om te kunnen digitaliseren: bijvoorbeeld werkprocessen, maar ook de manier waarop we aanvragen verwerken, onderzoeken verslaan, beelden tonen, et cetera. De implementatie van het Cupid, het ECG-managementsysteem en de benodigde upgrade van onze imagingworkflow hadden aardig wat voeten in de aarde.”

Structured Reporting

Cupid biedt structured reporting, en dat is met name een groot voordeel voor het Catheterisatielab. “Specialisten profiteren met structured reporting van één tekstgenerator voor meerdere formulieren”, zegt Balt. “Dit maakt het mogelijk om in procedurelogs allerlei parameters discreet vast te leggen. Denk hierbij aan gewicht, leeftijd en medicatie.” Römers: “Deze verslaglegging is niet alleen belangrijk voor de ingreep, maar ook essentieel voor het aanleveren van gegevens voor bijvoorbeeld de IGZ en NHR. Structured reporting vereenvoudigt het vastleggen van deze data. Een van de doelen van de implementatie van Cupid was dan ook om het aanleveren van data voor vele (verplichte) registries te vereenvoudigen. Ook het analyseren van data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en outcome-measure projecten wordt eenvoudiger, en dat helpt ons bij het verder verbeteren van de zorgkwaliteit.” 

Uitdaging was dat we tijdens de trainingsfase nog doorbouwden aan Cupid.

Jippe Balt, Cardioloog en elektrofysioloog St. Antonius Ziekenhuis

Goede training essentieel

Furore was binnen het project onder andere betrokken bij het opstellen van een Cupid trainingsprogramma. Zo heeft Furore - in de personen van Alexander Ruber en Anne-Sophie Bronzwaer - opleidingsprogramma’s geschreven voor de technici van het Catheterisatielab, de Hartfunctie- en de Planningsafdeling. Römers: “We hebben Furore gevraagd voor dit project omdat zij ook betrokken waren bij de Cupid-implementatie in het OLVG. Alexander fungeerde dan ook als
vraagbaak over Cupid.” Een goede training is volgens Römers en Balt essentieel. Balt: “Cupid heeft een grote impact op de Cardiologie-afdeling en is een relatief complexe module. Niet voor niets zijn medewerkers - in totaal 70 cardiologen, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten en ongeveer 30 CMT-technici en 20 cathererisatie-labmedewerkers - per persoon 18 uur getraind. Uitdaging was dat we tijdens de trainingsfase nog doorbouwden aan Cupid. Furore heeft dit proces in goede banen geleid. Overigens hebben we een nieuwe trainingsaanpak gehanteerd, waarin de specialist de gebruikers traint.”

Dubbel werk voorkomen

Cupid is sinds half oktober 2017 live. Het St. Antonius Ziekenhuis bevindt zich momenteel in een tussenfase, waarin data discreet worden vastgelegd. Een volgende fase is het automatisch inlezen van patiëntgegevens, bijvoorbeeld voor de TAVI-procedure. “Een logische stap”, aldus Balt. “Veel gegevens zijn tenslotte al bekend. Door deze automatisch te tonen, voorkomen we veel dubbel werk. We werken dus continu door aan het finetunen van Cupid.”

Tips voor andere ziekenhuizen

Hebben Römers en Balt nog tips voor ziekenhuizen die Cupid willen implementeren? Balt: “Zorg er ten eerste voor dat je zoveel mogelijk kennis overbrengt aan de partij die Epic implementeert. Hoe meer deze partner weet van processen, wensen en eisen, hoe beter de inrichting.” Römer vult aan: “Verder is het belangrijk dat de projectgroep de juiste specialismen omvat. Van een klinische blik en kennis van de organisatiestructuur tot databasekennis; al deze elementen zijn van belang. O ja, en reken erop dat hoe verder je in het project komt hoe meer werk er op je af komt. Mensen bewust vrijmaken om de Cupid-implementatie te begeleiden voorkomt een hoop stress en frustratie.” Feit is dat het St. Antonius Ziekenhuis met Cupid een belangrijke stap heeft gezet in het verbeteren van de zorgkwaliteit. Het einde is nog niet bereikt. “In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om data, bijvoorbeeld over PVI-procedures, te combineren met andere Epic-ziekenhuizen”, zegt Römers. “We kunnen dan bepalen of en welke behandeling in bepaalde gevallen het meest effectief is. Dan
geven we de zorgkwaliteit een nog grotere impuls.”

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security