Security Services

De juiste balans tussen veiligheid, flexibiliteit en gebruikersgemak.

Een moderne werkplek is vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. Medewerkers hebben op elke plek, op elk moment en via elk gewenst apparaat toegang tot applicaties op het cloudplatform. Deze flexibiliteit heeft ook een keerzijde: hackers spelen maar al te graag in op de securityrisico’s van moderne technologie. Wij beschermen de organisatie tegen de nieuwste vormen van cybercriminaliteit. Want een waterdichte securityaanpak is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Wij zorgen voor de juiste balans tussen veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak van de moderne werkplek en de achterliggende IT-infrastructuur in Azure.

Vandaag én morgen veilig werken in de cloud 

Onze Future Security (FuSe) dienstverlening is ingericht op het beveiligen van cloudomgevingen en onze Conclusion 365 Workspace. Het is een dienstverlening die voldoet aan hoge standaarden. En aangezien cybercriminelen niet stilzitten, passen we onze manier van beveiligen continu aan. Met FuSe ben je zeker van:

Optimale security met behoud van medewerkerstevredenheid 

We leveren security van het hoogste niveau. Daarbij verliezen we de tevredenheid van medewerkers niet uit het oog. De maatregelen die we nemen, vormen geen belemmering voor het gebruiksgemak binnen de werkomgeving. Zo is van continu opnieuw moeten inloggen bijvoorbeeld dus geen sprake.

Continue monitoring en verbetering 

Gedegen security is geen eenmalige inrichting; het vergt continue effort. Daarom monitoren wij 24/7 op kwetsbaarheden binnen de IT-infrastructuur. We adviseren niet alleen over nieuwe maatregelen, maar implementeren deze ook, zodat ze direct in je voordeel werken. Doet zich een incident voor? Dan grijpen we direct in, zonder dat de organisatie hier omkijken naar heeft.

Proactiviteit en ketenregie 

Security en proactief zijn, gaan hand in hand. Informeren over potentiële dreigingen doen we altijd proactief. Ook werken we nauw samen met de security-afdeling voor het afstemmen van nieuw beleid en de bijbehorende maatregelen. En aangezien security deel uitmaakt van een integrale keten, voeren we daarnaast ketenregie over andere partners in de keten.

Wendbaarheid en weerbaarheid ineen 

Klop je bij ons aan voor een modern cloudplatform in de zoektocht naar wendbaarheid? Dan regelen we weerbaarheid daar zonder problemen bij. Met FuSe bieden we een vergaande securityoplossing boven op onze cloud-dienstverlening. We werken hiervoor met de beste producten, zoals Microsoft Defender, Azure Sentinel en FortiGate. Onze securitydiensten kun je afnemen in meerdere varianten. Zo sluit het altijd aan op de wensen en behoeften van de organisatie. Je kunt kiezen uit de volgende componenten:

  • Cloud SOC/SIEM: we monitoren 24/7 op verdachte events en analyseren en verhelpen incidenten. We dragen zorg voor ketenregie over alle partners in de keten.
  • FuSe for Identities: we bewaken alle inlog- en authenticatiepogingen in jouw landschap, detecteren vroegtijdig en lossen risicovolle users en inlogpogingen op.
  • FuSe for Devices: bescherming van de fysieke devices en het OS en de data hierop (bijvoorbeeld downloads).
  • FuSe for Mail & Data: bescherming van data.
  • FuSe for Servers: bescherming van de achterliggende serveromgeving.
  • Fuse for Containers: bescherming van containers in Azure.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

Sander Rosenhart

Sander Rosenhart

Sales & Business development
srosenhart@conclusion.nl