• Expertises

Vier ziekenhuizen regio Rotterdam gezamenlijk actief in één EPD

Over ZiZo

Begin oktober 2017 zijn vier zelfstandige ziekenhuizen in de regio Rotterdam live gegaan met één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD), een unieke samenwerking in Nederland. Deze vier ziekenhuizen zijn het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis. Het gekozen EPD is HiX van leverancier ChipSoft. De applicatie wordt beheerd door een team van experts samenwerkend binnen de ZiZo beheerorganisatie. De afkorting ZiZo staat voor Zorginformatiesysteem op de Zuidoever.

Klant

Maasstad

Logo Maasstad

Markt

Zorg

Thema

EPD

Publicatiedatum

26 februari 2018

D&A Klantcase | ZiZO

De uitdaging

Vier ziekenhuizen die samenwerken in één EPD was niet eerder gedaan in Nederland. De Coöperatie Zorg op Zuid had de overtuiging dat de gedeelde zorg voor patiënten in de regio gebaat was met een betere beschikbaarheid van medische data tussen de ziekenhuizen. Zo konden de ziekenhuizen makkelijker patiënten overnemen waarbij het dossier meereist met de patiënt. Dat scheelt veel tijd voor de zorgprofessionals en is veiliger voor de patiënten.

Om te kunnen werken in één EPD moesten de ziekenhuizen hun werkprocessen op elkaar afstemmen en harmoniseren. Er moest een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur worden gerealiseerd en een gezamenlijke beheerorganisatie. Ook voor de leverancier ChipSoft was dit een uniek project.

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis en voorzitter van de regionale stuurgroep: “Het invoeren van het nieuwe systeem is een omvangrijk project geweest. Ruim 1,5 jaar is er door meer dan 400 bevlogen medewerkers uit de vier ziekenhuizen hard gewerkt om de technische infrastructuur neer te zetten en het systeem in te richten. Een enorme klus want het systeem telt momenteel bijvoorbeeld bijna 30 miljoen afspraken met patiënten, 113 miljoen laboratoriumafspraken, 1,2 miljoen pathologie onderzoeken, circa 2,5 miljoen opnames en ruim 8 miljoen radiologie verslagen. Daarnaast zijn er circa 200 koppelingen gerealiseerd met diverse deelsystemen. Om goed te kunnen werken met het nieuwe systeem hebben de medewerkers van de vier ziekenhuizen een intensieve opleiding gevolgd.”

D&A adviseur en implementatiepartner

D&A heeft de Coöperatie begeleid en geadviseerd bij het selectietraject en de besprekingen met ChipSoft. Om de implementatie goed te laten verlopen is een centrale organisatie onder de leiding van een intern programmamanager en een externe programmamanager van D&A.

Samen met het team ZiZo heeft de programmamanager van D&A deze omvangrijke implementatie in goede banen geleid. Daarnaast was D&A verantwoordelijk voor de datamigratie van vier verschillende ZIS/EPD systemen naar het gezamenlijke nieuwe EPD HiX. Een complexe technische klus die succesvol is uitgevoerd.

Dit uitdagende en innovatieve project is beloond met de Computable nominatie “partnerproject van het jaar”.

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies