• Expertises

Realisatie van een multi-locatie laboratorium informatie systeem

Over OLVG Lab
De ziekenhuislaboratoria van OLVG werken sinds het begin van deze eeuw ook voor externe partijen. Het ging hierbij vooral om andere ziekenhuizen, zoals het Flevoziekenhuis in Almere, en Reade en het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. Dit was de aanleiding om over verzelfstandiging na te denken. Al snel groeide het laboratorium uit tot een professioneel netwerk voor klinische chemie, medische microbiologie en pathologie. 

Op 1 januari 2018 gingen deze drie laboratoriumdisciplines van OLVG verder in een aparte BV onder de naam OLVG Lab BV. Hierdoor kunnen de laboratoria sneller en slagvaardiger handelen en is verdergaande specialisatie mogelijk. 

De uitdaging 
Om efficiënt haar diensten te kunnen verlenen aan meerdere zorgorganisaties in de regio had OLVG Lab de behoefte om één geïntegreerd multi-locatie Laboratorium Informatie Systeem (LIS) te realiseren met verbindingen naar de verschillende EPD ’s van de ziekenhuizen die van de laboratoriumdiensten gebruik maken. Een uitdagende opdracht die vraagt om visie en gedegen projectmanagement. We spreken Jan Kees Dielhof, projectmanager bij D&A.  

D&A een ervaren implementatiepartner
“Onze samenwerking met OLVG Lab is eigenlijk begonnen gedurende de implementatie van het nieuwe EPD Epic voor het OLVG. Ik was in dit project o.a. verantwoordelijk voor de elektronische ordercommunicatie tussen EPIC en GLIMS voor het Klinisch Chemisch Laboratorium en het Medisch Microbiologisch Laboratorium. 

De samenwerking beviel erg goed en zo werd ik gevraagd om na de oplevering van het EPD het project bij OLVG Lab voor de realisatie van één LIS (GLIMS van de leverancier MIPS) te leiden.  

De implementatie van één LIS kent een sterke veranderkundige component. De implementatie van één uniforme werkwijze vereist het implementeren van nieuwe werkprocessen. Hierbij is het van groot belang om de medewerkers goed mee te nemen en optimaal te informeren. Ook een juiste timing en kwalitatief goede opleidingen leveren een belangrijke bijdrage aan de acceptatie van het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze. 

Naast de menselijke en procesmatige kanten van het project en het organiseren van een goede samenwerking met de leverancier, is er vanzelfsprekend ook een stevige technische exercitie te volbrengen. Een correcte en veilige gegevensuitwisseling tussen het EPD van de klanten en het LIS vraagt om veel aandacht voor de diverse koppelingen. 

Daarnaast moeten ook de data vanuit het oude LIS foutloos over naar het nieuwe GLIMS. En zowel functionaliteiten als techniek moeten uitgebreid getest worden voordat het nieuwe systeem op meerdere locaties in gebruik kan worden genomen. Belangrijk hierbij zijn de vastlegging en rapportages van de verschillende testen, welke bij de ISO-accreditatie beschikbaar moeten zijn. 

Het was een uitdagend project waarbij ik met veel plezier heb samengewerkt met de medewerkers van OLVG Lab en met de laboratorium en ICT-specialisten van de klanten van OLVG Lab. Ik ben trots dat we met vereende krachten een goed functionerend LIS-netwerk hebben gecreëerd tussen alle deelnemende organisaties.” 

Klant

OLVG Lab

Markt

Zorg

Thema

Laboratoria

Publicatiedatum

27 augustus 2018

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies