• Expertises

GGZE kan gemotiveerd aan de slag met data en analytics

Over GGzE
GGzE biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten. GGzE is een grote speler in de psychiatrie. Ongeveer 2.300 medewerkers zetten zich, samen met vrijwilligers en stagiairs,  in om zo'n 12.500 cliënten op jaarbasis de hulp te bieden die zij nodig hebben. Wij spraken Mark van Geffen, ICT manager.

Klant

GGZe

Markt

Zorg

Thema

Datagedreven werken

Publicatiedatum

29 augustus 2020

De uitdaging 

GGzE heeft de ambitie om in het zorgproces steeds meer gebruik te maken van inzichten verkregen uit de analyse van data. Om deze ambitie waar te maken, is het hebben en ontwikkelen van de juiste technische, inhoudelijke en personele capaciteiten rondom data en analytics cruciaal. GGzE wenst een onafhankelijk en objectief onderzoek te laten doen om te bepalen of deze capaciteiten voldoende en toekomstvast aanwezig zijn in de organisatie en heeft D&A gevraagd om een scan uit te voeren.

Waarom GGzE koos voor D&A
De D&A data & analytics maturity scan creëert een baseline en laat zien op welke gebieden GGzE kan groeien in haar data & analytics volwassenheid. De scan is gebaseerd op het HIMSS Adoption Model for Analytics Maturity, dit is een internationaal gevalideerd model dat  een organisatie beschouwt vanuit verschillende perspectieven.

“In de komende jaren gaan we door met de ontwikkelingen op het gebied van ehealth, mogelijkheden om informatie te delen in het netwerk en zorg op afstand op maat inzetten aan de hand van voorspellende factoren uit onder andere geavanceerde data-analyses.”

De D&A data & analytics maturity scan heeft ons een helder inzicht gegeven hoe wij kunnen groeien op data & analytics gebied."

Mark van Geffen, ICT manager

Onze aanpak
De data & analytics maturity scan geeft handvatten om deze ambities ook daadwerkelijk te realiseren. De vraag lag voor in hoeverre de GGzE organisatie als geheel, dus óók de zorgverleners, klaar is voor het werkelijk en structureel toepassen van de data-gebaseerde inzichten in het primaire zorgproces. De data & analytics maturity scan heeft GGzE dat inzicht gegeven. Om data & analytics duurzaam in te zetten is het nodig te werken aan het “data bewustzijn” van de organisatie en het transparant inrichten van de data management processen.  

De uitkomsten van de scan zijn vertaald in een concrete roadmap. Deze toont GGzE op welke gebieden rond data & analytics men kan groeien, in welk tempo en in welke volgorde. En minstens zo belangrijk: de medewerkers zijn nu bekend met het onderwerp en gaan er gemotiveerd mee aan de slag.

Wat is de waarde voor GGzE?
De D&A data & analytics maturity scan heeft ons een helder inzicht gegeven hoe wij kunnen groeien op data & analytics gebied. Nog belangrijker voor mij is echter dat D&A door haar aanpak er voor heeft gezorgd dat er echt enthousiasme is ontstaan om de mogelijkheden van data & analytics voor onze organisatie multidisciplinair aan te pakken!”

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies