• Expertises

Een unieke samenwerking voor gegevensuitwisseling tussen 4 ziekenhuizen

Over GUTZ: Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders
De vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant (St. Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek en Maxima Medisch Centrum) hadden de wens en behoefte om de afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt omtrent gedeelde zorg voor patiënten optimaal te ondersteunen door met elkaar digitaal medische beelden en verslagen te delen. Voor patiënten biedt dit het voordeel dat onderzoeken niet opnieuw worden gedaan als ze van het ene ziekenhuis naar het andere moeten voor een behandeling. Voor de artsen biedt digitale gegevensuitwisseling het voordeel dat beelden en verslagen uit een ander ziekenhuis direct beschikbaar zijn. Deze beeldenuitwisseling komt de veiligheid van de zorg dus ten goede, dubbeldiagnostiek wordt voorkomen en de registratielast wordt minder. Onder andere omdat we geen dvd’s meer hoeven te branden en een ambulance niet hoeft te wachten tot een dvd is gebrand. 
 

Klant

St. Anna Ziekenhuis | Catharina Ziekenhuis | Elkerliek | Maxima Medisch Centrum

Markt

Zorg

Thema

Gegevensuitwisseling

Publicatiedatum

2 juni 2020

De vier ziekenhuizen werken nauw samen, onder meer op gebied van oncologie en hartfalen. Dat betekent dat patiënten ook vaak voor een ingreep van het ene naar het andere ziekenhuis gaan. 
Als bijvoorbeeld iemand zich bij de spoedpost van het Elkerliek meldt met klachten en een herseninfarct heeft gehad, dan gaat die patiënt naar het Catharina ziekenhuis voor verdere behandeling. De hersenscan van deze patiënt en andere medische gegevens zijn dan al bij het Catharina ziekenhuis voordat de patiënt zelf daar arriveert. 

De uitdaging 
Om het delen van medische beelden te kunnen faciliteren hebben de vier ziekenhuizen gezamenlijk een XDS-infrastructuur voor medische informatie-uitwisseling geïmplementeerd. Hiervoor is één leverancier (Philips, voorheen Forcare) aangetrokken. Over deze ‘digitale (XDS) snelweg’ kan op veilige wijze informatie over patiënten worden uitgewisseld. In eerste instantie beelden en verslagen van radiologie met de bedoeling om dit uit te breiden naar . correspondentie, laboratoriumuitslagen en andere diagnostische beelden en resultaten.  

Onze aanpak en resultaat 
D&A is vanaf het begin van dit netwerkinitiatief betrokken bij het opstellen van het programma van eisen, de selectie van de technische oplossing en contractvorming met de leverancier. Vervolgens heeft D&A de ziekenhuizen begeleid bij het inrichten en aansturen van het project. De grote uitdasging was om in alle vier de ziekenhuizen tegelijk de aansluitingen met het PACS te realiseren, te testen en incompatibiliteiten op te lossen. Zowel de governance over de samenwerking, als de technische realisatie vergen hierbij de nodige stuurmanskunst. Tevens is er een brug gerealiseerd met het Maastricht UMC voor optimale facilitering van Oncozon en een webportaal bij het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum voor het beveiligd uploaden van beelden. Vanzelfsprekend hebben we gezorgd voor de borging van alle veiligheids- en privacy aspecten, waaronder het inrichten van de opt-in procedure. 
 
De technische realisatie vergde de nodige aandacht en inspanning, maar de digitale snelweg gaat pas werken, als het delen van informatie goed ingebed wordt in de werkprocessen van de artsen. We hebben met de ziekenhuizen gewerkt aan diverse use cases waarvoor gegevensuitwisseling aantoonbare meerwaarde heeft zoals het terugplaatsingen van pasgeborenen van het Maxima medisch centrum naar het eigen ziekenhuis,  oncologische regionale MDO’s, beelden voor Radiotherapie bij het Catharina ziekenhuis. . Op regionaal niveau hebben wij zo de doorontwikkeling aangestuurd met name gericht op het implementeren van nieuwe use cases, het aanhaken van zorgprofessionals en (supra-)regionale afstemming. 
 
Toen de eerste radiologie use cases goed functioneerden heeft D&A het project overgedragen aan de nieuwe regionale samenwerkingsorganisatie. D&A heeft deze transitie begeleid en geadviseerd over de inrichting van de gebruikers- en beheerorganisatie die zorgt voor de instandhouding en doorontwikkeling.  

Meer weten over dit boeiende project? Zie dan ook dit artikel https://www.icthealth.nl/blog/beeldenuitwisseling-in-regio-kosten-en-baten/ in ICT & Health en het nieuwsbericht https://www.catharinaziekenhuis.nl/volledige-beeldbeschikbaarheid-in-ziekenhuizen-zuidoost-brabant/ over de uitbreiding van het netwerk met PACS2 beelden en de aansluiting van het eerstelijns diagnostisch centrum Diagnostiek voor U.  

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies