Zorg data: NEN-7510

Zorg is intensief. Zorg voor de data die nodig is om het zorgproces te ondersteunen ook.

Wij zorgen voor continuiteit, vertrouwelijkheid én integriteit van sensitieve gegevens. Bijv. door NEN-7510  implementaties. Wij helpen je risico's te benoemen, de beveiligingsprocessen te beschrijven en de juiste maatregelen te nemen.

Inzicht in uw compliance

Meer weten over NEN-7510?

Bel of mail mij

Dennis Pieterse

Dennis Pieterse

Unit Manager & Senior Security Expert
dpieterse@conclusion.nl