• Expertises

ISO 27001 implementatie en certificering in 6 maanden

Conclusion Digital Resilience begeleide deze klant binnen 6 maanden naar een eerste ISO 27001 audit en de daarna verkregen certificering.

Klant

Mobiliteit Ingenieursbureau

iStock 155442554

Markt

Reizigersvervoer

Publicatiedatum

11 december 2020

iStock 155442554

Certificeren, niet vanzelfsprekend, wel haalbaar

Aanleiding

Dit Mobiliteits Ingenieursbureau had een grote aanbesteding gewonnen. Randvoorwaardelijk voor de gunning was het werken volgens en het behalen van een ISO 27001 certificering. Dit certificaat diende daarom in korte tijd behaald te worden. Daarnaast was het Ingenieursbureau al ISO 9001 gecertificeerd en moesten zowel de ISO 27001 als de ISO 9001 in één gezamenlijk Management systeem worden ondergebracht, om efficient te kunnen werken. 

Onze aanpak

Conclusion Digital Resilience kwam met een op maat gemaakt implementatie traject voor de implementatie van de ISO 27001 norm en bijbehorende ISO 27002 maatregelenset.

GAP analyse

Allereerst werd door Conclusion een GAP analyse uitgevoerd waarbij de verbeteringen die noodzakelijk zijn om conform de ISO 27001 norm te kunnen werken, werden geïnventariseerd. Ook de relaties met het ISO 9001 management systeem werden onderzocht. In de eindrapportage en presentatie werd direct een concreet implementatieplan voorgelegd aan de directie. Hiermee kon het Ingenieursbureau de planning en effort direct goed inschatten, om het implementatietraject goed te keuren en te kunnen starten.

Implementatie

In de daarop volgende maanden werd in samenspraak met het Ingenieursbureau het Information Security Management Systeem (ISMS) vormgegeven. Conclusion organiseerde workshops, gaf 1:1 coaching aan stakeholders en leverde best practices en templates aan. Deze stelde het Ingenieursbureau in staat om direct met de juiste input, de processen, procedures en maatregelen in te richten. Conclusion faciliteerde ook in de voor het ISMS noodzakelijke Risico Analyses en Directie Beoordeling Vergaderingen. Daarnaast hielp het het Ingenieursbureau met het selecteren van een goede externe ge-accrediteerde auditor.

Interne audit 

Afsluitend aan de implementatiefase voerde Conclusion een Interne Audit uit. Aan de hand van het audit rapport konden de laatste puntjes op de i worden gezet en kon daarna met een gerust hart de externe auditor worden ontvangen.

Resultaat

De externe audit verliep voorspoedig en met slechts enkele minor bevindingen werd het ISO 27001 certificaat, binnen de gestelde deadline uitgereikt.  Minstens zo belangrijk is dat de organisatie nu  pro-actief,  gecontroleerd en risico gedreven werkt aan het veilig houden van de data van de organisatie en haar klanten. 

Ook certificeren?

Bel of mail met Alexander

Alexander de Boer

Alexander de Boer

Senior Compliance Specialist
alexander.de.boer@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies