• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Meten is weten met het Business Evaluatie Model

Bedrijfsprestaties lopen terug, de organisatieontwikkeling staat stil en medewerkers zijn ontevreden met de manier van werken. Alleen je krijgt maar niet de vinger achter het waarom. Met het Business Evaluatie Model krijg je op kwantitatieve wijze inzicht in waar jouw organisatie staat. Zodat je knelpunten bij de kern kunt aanpakken.

27 september 2021   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

Het Business Evaluatie Model maakt gebruik van een scan die zicht geeft op hoe je organisatie scoort op de pijlers Purpose, Process en People. Zonder duidelijke doelen (Purpose) weet je niet welke beslissingen te nemen. Zonder goed ingerichte en vastgelegde processen (Process) ontstaat er chaos. En zonder mensen (People) kan het werk niet worden uitgevoerd.

Knelpunten komen aan het licht

De uitkomst van de scan uit het Business Evaluatie Model geeft een score op alledrie de bovengenoemde pijlers. Knelpunten komen zo direct aan het licht en kunnen stap voor stap worden aangepakt. Een gezond evenwicht tussen de pijlers is een randvoorwaarde voor het optuigen van een optimale organisatie waarin verbetertrajecten ook écht zullen slagen.

Business Evaluatie Model van Conclusion Consulting
Fase 1
Analyse

 

Oriëntatiegesprek
Voorafgaand aan de scan voeren we een oriënterend gesprek om meer inzicht te krijgen in wat er speelt binnen jouw organisatie en om de achtergronden daarvan helder te hebben. Zijn er momenteel operationele zaken die niet goed lopen? Vallen opbrengsten tegen? Voorbeelden waar je misschien al mee zit, maar waarvan je de oorzaak niet kunt achterhalen.

Vooronderzoek
Voordat we de scan uitvoeren, is het van belang om inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen er deelnemen en wat we met deze doelgroep(en) willen bereiken. De scan neemt slechts vijftien minuten in beslag en kan door iedereen binnen de organisatie worden ingevuld, van medewerker tot management. Dat zorgt direct voor een mooie dwarsdoorsnede van je organisatie.

Uitvoeren scan
Op basis van het oriëntatiegesprek en vooronderzoek stellen we samen de weging van de verschillende pijlers (Purpose, Process, People) vast. Dan voeren we de scan uit. Een uitgebreide vragenlijst wordt gedeeld met de doelgroep(en). Als we de ingevulde formulieren retour hebben ontvangen, starten we met meten en het in kaart brengen van het verbeterpotentieel.

Fase 2
Rapportage en verbeterpotentieel

In een rapportage worden de inzichten per pijler weergegeven. De eerder vastgestelde weging wordt hierin meegenomen. De drie pijlers zijn onderverdeeld in subcategorieën, waardoor gedetailleerd kan worden weergegeven waar het verbeterpotentieel ligt voor jouw organisatie. De uitkomst van de scan is uniek en daarom schrijven onze business consultants altijd een advies op maat. 

Fase 3
Verbetervoorstel en implementatie

Aan de hand van de uitkomsten van het Business Evaluatie Model geeft Conclusion Consulting een advies over de vervolgmogelijkheden. Er wordt een concreet verbetervoorstel opgesteld, met handvatten die kunnen worden ingezet om te optimaliseren. Dit advies vormt de basis voor verandering.

Daarnaast kunnen wij nog een stapje verder gaan en helpen bij de daadwerkelijke implementatie van het verbetervoorstel. Met onze expertise op het gebied van Digitale Strategie, Leiderschap, Verandermanagement en Prestatieverbetering verzekeren wij een succesvolle implementatie. We reiken handige tools, methodes en misschien wel een compleet nieuwe werkwijze aan. Om zo een organisatie te creëren die in staat is om continu te leren en te verbeteren.

En niet geheel onbelangrijk: om de verbetering meetbaar te maken, voeren we de scan aan het einde van het traject nogmaals uit.

Wil jij samen aan de slag met het Business Evaluatie Model?

Onze business consultants realiseren samen met jou verbetertrajecten die daadwerkelijk slagen. Laat als een van de eerste vijf geïnteresseerden je gegevens achter en ontvang een gratis online adviesgesprek.
Verbeteren op basis van feiten?

Angelo Kaijser

Managing Consultant
akaijser@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security