Kan scaled Agile de belooftes van Agile waarmaken?

Lean, systems thinking, agile en scaled agile hebben gemeen dat er gezocht wordt naar nieuwe manieren om beter te worden. Is dat gelukt met Scaled Agile?

21 juni 2017   |   Nieuws   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

scaled agile - Conclusion Consulting

De wet van moore verdrongen door software ontwikkelingen

Nog niet zo heel lang geleden was de wet van Moore het credo. Elke 18 maanden een verdubbeling van de capaciteit van hardware. Deze versnelling heeft nieuwe wegen geopend. Inmiddels hebben tablet en mobieltje het gewonnen van de desktop. Het aantal transacties zonder tussenkomst van mensen neemt bij elke introductie van app’s snel toe. Het vertrouwen in de onfeilbaarheid van goede software is groot. Voeg daar het gemak om 24/7 op je mobieltje of tablet van alles te regelen aan toe en je begrijpt de achtergrond van de grote reorganisaties in bijvoorbeeld de financiële sector. Werk is en wordt overgenomen door goed werkende software.

Softwarerevolutie

En we hebben nog maar net het begin van deze revolutie gezien. Een revolutie die een ware kentering van onze verdienmodellen, samenwerking en uiteindelijk ook de inrichting van onze manier van leven zal veranderen. Alles doeltreffend en in een split second binnen handbereik. De beste call center medewerker is geen mens meer maar een stukje lerende software. Het beste advies waarin met alle complexe facetten van ons leven rekening wordt gehouden binnen handbereik. Een wereld van ongekende mogelijkheden ligt in het verschiet.

Relatievertrouwen is steeds meer geënt op vertrouwen in organisaties die werkende software aanbieden

Als dat qua ontwikkeling op een zolderkamertje kan worden geregeld wat betekent dit dan voor uw way of working? De winnende organisaties van vandaag realiseren zich dat de manier waarop zij hierop aanhaken van belang is om morgen nog steeds mee te doen. Om te voldoen aan legitieme verwachtingen van klanten en andere stakeholders leunen veel organisaties nog sterk op relatievertrouwen, waardoor zij ook als organisatie vertrouwen genieten. In snel tempo verliest dit model aan kracht en wordt vervangen door vertrouwen in de wijze waarop een organisatie haar klanten kan ontzorgen en verrassen met werkende software die complexiteit voor klanten beheersbaar maakt of zelfs wegneemt. Als on top off daar nog een goed werkend model voor customer problem solving aan wordt toegevoegd zoals bijvoorbeeld bij Cool Blue, dan is de digitale transitie succesvol.

Agile lijkt qua aanpak veelbelovend

Het gaat dus naast het behouden van relatievertrouwen vooral om zinvolle werkende software met een korte time to market. Agile lijkt daarin als aanpak veelbelovend maar is geschreven voor kleine teams.

In de praktijk zie je dat in agile teams development en test wordt geïntegreerd, waarna de teams met behulp van agile principes verder proberen te komen. In grotere organisaties wordt dit vaak nog vooraf gegaan en vergezeld door waterfall-methodieken. Daarnaast stokt het proces wederom als het op implementeren aan komt. De belofte van agile wordt dan ook nog niet of onvoldoende waar gemaakt. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de besturing van agile onvoldoende is vorm gegeven.

Only management can change the system (deming)

De hardnekkige cultuur waarin het management vaak nog blijft uitgaan van de gedachte dat zij vooral via rapportages wordt geïnformeerd over alle fases in het proces en daardoor feitelijk geen deel uitmaken van agile way of working draagt niet bij aan het oplossen van de problemen. Ze hebben nu vaak ook geen alternatief. Ga er maar aan staan om bij een grotere organisatie aan te sluiten bij de demo’s van alle teams. De meeste teams zien dan ook zelden of nooit een manager en of de sales / business-afdelingen aanhaken.

Scaled agile werkt

Stel dat je de toepassing van agile in de teams zou kunnen opschalen naar samenwerkende teams waarin de flow en dus afhankelijkheden optimaal worden gemanaged, waarin value en value streams om waarde te realiseren niet alleen als concept maar als een werkend systeem met elkaar zijn verbonden. Stel dat die teams dat onderling ook begrijpen en snappen. Stel dat zij begrijpen waar zij per epic aan bijdragen, stel dat er een team of teams is waarvan de demo’s geïntegreerd worden in begrijpelijke taal, stel dat ze enkel werken aan stories die afgeleid zijn van één enkel epic gelijktijdig en daardoor wel moeten acteren als een afhankelijkheid niet gemanaged blijkt te zijn, stel dat u samenhangende teams pre funded laat werken waardoor budgetdiscussies en rapportages geen waste of time meer generen, stel dat u dit waar wilt maken en faciliteren……………………………..dan is er een begin van een visie op wat nodig is.

Er is een scaled agile framework waarin de best practises van grotere en kleinere organisaties zijn verwerkt. Niet om 1:1 te volgen maar als inspiratiebron voor uw way of working. Passend bij uw bedrijf.

Het Scaled Agile Framework (Safe 4.0) is in 2015 uitgebouwd met een 4e laag, vandaar de duiding 4.0. Getrainde Safe Program Consultants (SPC 4.0) kunnen u helpen bij het vormen van uw visie op het realiseren van waarde door succesvolle teams én dit vervolgens samen met u en de betrokken teams implementeren. Think Big and Start Small.

Wilt u een aanpak die afwijkt van de gangbare praktijk? Wilt u dat vooral samen doen omdat u weet dat dit ‘samen’ een randvoorwaarde is voor succes? Neem dan contact op met mij of mijn collega’s om te ervaren dat onze aanpak werkt

scaled agile - Conclusion Consulting