Ja, ú daar! Hoe comfortabel zit u in uw eentje op die rots?

Onzeker geworden door de digitale wervelstorm die over ons land raast, trekken veel organisaties zich terug binnen de eigen muren van hun vertrouwde wereldje. Hoog en droog op de spreekwoordelijke veilige rots. Maar jezelf isoleren is wel het allerlaatste wat je vandaag de dag moet doen. Zoek elkaar op!

19 september 2017   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

Mensen op top van een berg - Conclusion Consulting

Hoezo: wachten op betere tijden? 

Ik begrijp het allemaal best. Digitale ontwikkelingen gaan zo snel, dat je door de bomen soms het bos niet meer ziet. Maar de reactie daarop begrijp ik minder. Ik zie veel organisaties in een kramp schieten bij alle digitale ontwikkelingen en zich terugtrekken en verschansen. Ze redeneren als volgt: ‘Kennis is macht, en dus houden we onze kennis voor onszelf. De rest moet het maar uitzoeken.’ En zo wachten ze op andere tijden. Alsof die optie überhaupt bestáát. Deze tijd is blijvend hoor! 

Ga gewoon es op de koffie bij elkaar! 

Terwijl het ook anders kan. Niet exclusief maar inclusief elkaar. Ga eens praten met concullega’s. Leg contact met mensen uit andere branches dan die van u. U zult merken dat iedereen in hetzelfde schuitje zit en dezelfde vragen en onzekerheden kent. Dat is om te beginnen al een verademing. Maar minstens zo belangrijk is de nieuwe kennis die u door dit soort nieuwe verbanden opdoet. Heel simpel: leren van elkaar. Kennis is dan geen instrument van macht en exclusiviteit, maar van kracht, mogelijkheden en kansen. Boost your business!

1 + 1 = 11 


Wilt u meer weten over hoe de digitalisering u verder brengt? Daal af van uw rots en bel en neem contact op via www.conclusionconsulting.nl. Zo kunnen wij u helpen bij de digitale versnelling van uw service richting uw klanten, werken aan een effectieve en toekomstbestendige bedrijfsvoering of uw processen digitaliseren en robotiseren. Ten grondslag aan die meerwaarde ligt het ecosysteem van Conclusion. Samen met onze klanten zetten we dagelijks onze tanden in vraagstukken, inspireren we elkaar en werken we in co-creatie aan innovaties. Want in je eentje bovenop een rots: dat gaat niet werken!