Nu we wendbaar aan het worden zijn, is het tijd dat we daar ons eigen ritme in vinden. Hoe vindt u het juiste ritme?

Het feit dat de wereld om ons heen al een hele tijd aan het versnellen is, begint langzaam echt tot ons door te dringen. Hoe leuk we het ook kunnen vinden om in deze tijd (succesvol) te zijn, het vraagt veel van ons. Het vraagt vooral flexibiliteit. Ontwikkelingen gaan nu zo snel, dat tegen de tijd dat we onszelf en onze organisatie hebben aangepast, de werkelijkheid al weer heel anders is. Dat is dan ook de reden dat consultants de Agile manier van werken zo promoten. “We moeten met z’n allen Agile worden!" Wendbare organisaties kunnen in de basis namelijk gelijk blijven, maar hun structuur aanpassen op de veranderende werkelijkheid wanneer dat nodig is. Op die manier kunnen organisaties Lean, Mean en rendabel zijn en blijven.

25 april 2019   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

ritme van creatie conclusion Consulting

Maar wat doet dat met de mensen in die organisatie? Efficiënt zijn is niet altijd leuk! Altijd aan staan is best vermoeiend. Dus fijn dat we als organisatie in staat zijn om Agile mee te bewegen en Lean te zijn, maar… What about us?

Conclusion Consulting is op zoek naar een manier van werken waarin de wendbaarheid van mensen in de organisatie centraal staat. We zijn een programma aan het ontwikkelen dat onze state of mind toevoegt aan de lineaire en agile aanpakken in verandertrajecten.

Conclusion Consulting Ritme van Creatie

“Wanneer we onze State of Mind en het soort werk bewust op elkaar afstemmen, dan ervaren we minder weerstand, kost het minder energie, en zijn we effectiever in wat we doen.”

Het Ritme van Creatie is een programma waarmee vanuit inzicht, creativiteit en individuele wendbaarheid, de efficiëntie van een organisatie wordt gevonden. Heeft u interesse in een interactieve lezing of advies voor uw organisatie neem contact op met Frans van der Pluijm.