Denk als een ontwerper met Design Thinking

In mijn vorige blog ging ik in op waar Design Thinking vandaan komt en welke leidende principes gelden om ervoor te zorgen dat je Design Thinking succesvol kan gaan inzetten. Ik vertelde ook dat er wat mij betreft geen onderscheid is tussen het bedenken van je bedrijfsstrategie en het ontwerpen van een gebruikerservaring. Dat betekent dat de mensen die normaliter niet als een ontwerper naar de wereld kijken, dat volgens mij moeten gaan leren.

26 maart 2020   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

Blog Conclusion Consulting - Denk als een ontwerper met Design Thinking

Denken als een ontwerper kan namelijk de manier veranderen waarop organisaties producten, diensten, processen en strategie ontwikkelen. Design Thinking brengt wat vanuit menselijk oogpunt wenselijk is samen met wat technologisch en economisch haalbaar is. Het stelt ook mensen die niet zijn opgeleid als ontwerpers in staat om creatieve tools te gebruiken om een breed scala aan uitdagingen aan te gaan.

Blog Conclusion Consulting - Denk als een ontwerper met Design Thinking

Design Thinking in context

We leven en werken in een wereld van in elkaar grijpende systemen. Waar veel van de problemen waarmee we worden geconfronteerd dynamisch, veelzijdig en inherent menselijk zijn.

Denk aan enkele van de grote vragen die worden gesteld door bedrijven, overheid, onderwijs- en sociale organisaties: hoe gaan we om met de ontwrichtende krachten van de dag, inclusief technologie en globalisme? Hoe zullen we groeien en verbeteren als reactie op snelle veranderingen? Hoe kunnen we individuen effectief ondersteunen en tegelijkertijd grote systemen veranderen? Design thinking biedt voor ons een aanpak om deze en andere grote vragen aan te pakken.

Blog Conclusion Consulting - Denk als een ontwerper met Design Thinking

Design Thinking vandaag de dag

Design Thinking wordt volwassen. Het gaat van een ontluikend idee naar een gevestigde methodiek, en daarmee komt interesse en kritiek. Mensen debatteren over de definitie en waarde ervan. Als beoefenaar van Design Thinking heb ik een belang in dit gesprek - en een verantwoordelijkheid om de waarde ervan in het huidige moment en, belangrijker nog, in de toekomst te contextualiseren.

Mindset van een ontwerper

Binnen Conclusion kennen we een gemeenschap van ontwerpers, consultants, Agile en Lean-experts, ontwikkelaars, projectmanagers en strategisten die van nature verschillende mentaliteiten hebben vanwege ons beroep. Samen hebben we ons verzameld rond Design thinking als een manier om de toepassingen en het nut van design uit te leggen, zodat anderen het ook kunnen oefenen. Design Thinking gebruikt creatieve activiteiten om samenwerking te bevorderen en problemen op een mensgerichte manier op te lossen. We nemen daarbij de ‘geest van een beginner’ aan, met de bedoeling open en nieuwsgierig te blijven, niets aan te nemen en dubbelzinnigheid als een kans te zien.

Blog Conclusion Consulting - Denk als een ontwerper met Design Thinking

Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen de wereld kan benaderen als een ontwerper. En om meer potentieel te ontsluiten bij mensen en om te leren werken als een dynamische probleemoplosser is creatief vertrouwen de sleutel: de overtuiging dat iedereen creatief is en dat creativiteit niet het vermogen is om te tekenen, componeren of beeldhouwen, maar een manier om de wereld te begrijpen.