De Omgevingswet stelt andere eisen!

Naar verwachting treed in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. Tientallen wetten en AMvB ’s worden in één wet en vier AMvB ‘s ondergebracht. Of u nu bestuurder, manager, vakspecialist of initiatiefnemer bent; u krijgt te maken met de impact van de wet. Er ligt een behoorlijke uitdaging om op alle niveaus aan de slag te gaan met de benodigde cultuurverandering. Kaders zijn minder scherp en defensieve regelgeving wordt losgelaten

23 juni 2017   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

omgevingswet - Conclusion Consulting

Participatie, maatwerk leveren en werken vanuit vertrouwen zijn nieuwe benaderingen die vragen om een andere cultuur, competenties en gedrag. De minister van I&M heeft aangegeven dat houding & gedrag voor 80% bepalend is of de implementatie van de Omgevingswet een succes wordt. Hierbij is het cruciaal dat goed leiderschap getoond wordt en het juiste voorbeeld wordt gegeven. Zelfkritisch durven zijn en ruimte bieden voor ontwikkeling is van essentieel belang om te veranderen naar de gewenste cultuur.

Weet u hoe uw organisatie ervoor staat en wat de werkelijke impact op uw organisatie is?

 Conclusion kan u hierbij helpen!

Wij hebben een complete aanpak ontwikkeld die overheden helpt om de belofte van de wet aan burgers en bedrijven waar te maken. Zodat medewerker denken en doen vanuit de wens van de burgers en bedrijven en hierbij met hen en de ‘keten’ samenwerken.

De aanpak rust op de vier pijlers:

1. Quick-scan huidige situatie
2. Changemanagement
3. Projectmanagement
4. Training en Begeleiding

 Wij hebben een quick-scan ontwikkeld die u snel inzicht geeft hoe uw organisatie ervoor staat en of de juiste kennis en competenties voorhanden zijn. Op basis daarvan kunnen vervolgstappen worden vastgesteld om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten en door te voeren. Eveneens hebben wij ruime ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten op het gebied van cultuur, organisatie en processen.

 

Voor extra support bieden we bovendien de PowerApp aan met als doel:

  • Meerjarige digitale ondersteuning aan medewerkers op de werkvloer om blijvend te werken aan kennis, competenties en gedrag
  • Deze te borgen door het regelmatig aanbieden van korte items via een app aan individuele medewerker (tijd- en plaats onafhankelijk). Dit op een interactieve, efficiënte en wetenschappelijk onderbouwde wijze.

 

Wij geloven erin dat u met onze aanpak tijdig voorbereid bent op de invoering van de omgevingswet. U kunt volledig of modulair gebruik maken van onze aanpak en diensten.