Agility en Innovatief Vermogen

De effecten van digitale disruptie, ofwel een ontwrichtende digitale innovatie, zijn door de aanwezige IT-Legacy voor veel organisaties, en zeker grote en complexe omgevingen, vaak moeilijk bij te benen. Niet voor niets dat organisaties veelvuldig links en rechts worden ingehaald door nieuwe toetreders in de markt. Berusting is uiteraard geen optie. Organisaties moeten zich aanpassen of accepteren dat ze blijvend achterlopen. 

22 juni 2017   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

creativity - Conclusion Consulting

De effecten van digitale disruptie, ofwel een ontwrichtende digitale innovatie, zijn door de aanwezige IT-Legacy voor veel organisaties, en zeker grote en complexe omgevingen, vaak moeilijk bij te benen. Niet voor niets dat organisaties veelvuldig links en rechts worden ingehaald door nieuwe toetreders in de markt. Berusting is uiteraard geen optie. Organisaties moeten zich aanpassen of accepteren dat ze blijvend achterlopen. 
De technologische ontwikkelingen bieden volop kansen, mits je als organisatie in staat bent hier snel op in te spelen. Dat vereist natuurlijk wel een organisatie die flexibel en adaptief is ingericht. Maar hoe doe je dat?

ONZE OPLOSSING

Aanpassen of achterlopen. Dat laatste is voor de meeste organisaties zeker geen optie. Dat vraagt wel dat het voortbrengingsproces van de organisatie zodanig wordt aangepast dat de klant blijvend met succes kan worden bediend.

Dit aanpassingsvermogen is sterk afhankelijk van de wendbaarheid en het adaptief vermogen van de organisatie. Naarmate organisaties verder digitaliseren, worden ze meer en meer afhankelijk van de inrichting van de  onderliggende IT-infrastructuur. Hoe business en onderliggend IT-infrastructuur zo te integreren dat een echt wendbare organisatie ontstaat? 

De alom bekende waterval methoden zijn niet aangepast op een wereld vol met snelle uitdagingen en veranderingen. Een responsieve veranderingsgezinde aanpak is nodig om het voortbrengingsproces, de klantwensen én de eisen van de moderne technologische mogelijkheden te verenigen.

Bij Conclusion Consulting hebben we die aanpak: de Conclusion Scaling Agile methodiek. Scaling Agile (SAFe) is een veel gebruikt Framework, waarin de kracht van lean-agile en systems thinking wordt gecombineerd en benut om de organisatie als geheel wendbaar en adaptief te organiseren.

blog agile aangepast - Conclusion Consulting

SAFE

Het Scaling Agile is geënt op de principes van lean-agile en beoogt de flow en afhankelijkheden tussen teams beheersbaar te maken. Dit zorgt ervoor dat door het agile inrichten van portfoliomanagement de utilisatie van teams zo georganiseerd wordt, dat de time to market aanzienlijk verkort wordt.

Het werken en doorontwikkelen van het Scaled Agile Framework heeft al meerdere succesvolle business cases opgeleverd.

blog agile aangepast - Conclusion Consulting

ONZE AANPAK

De implementatiestrategie van Conclusion Consulting kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

  • Think Big, Start SmallQuick start binnen 2 weken binnen 1 Value Stream met 5 – 12 teams gelijktijdig
  • Trainen van MT én betrokken teams on the job (learning by doing)
  • Doorlooptijd van 12 weken totaal voor 1 volledige cyclus
  • Herijking tussentijds en aan einde met alle betrokkenen (verbeteren)
  • Vanaf 4e week kan elke 2 weken  een volledige cyclus worden opgestart etc.

 

Lean Agile principes als rode draad

  • Principes geven richting
  • Goed begrip daarvan door training en feedback tijdens roll-out

RESULTAAT

Wij denken en doen vanuit de Lean-Agile filosofie en werken vanuit uw organisatievisie en strategie aan de verbetering van de verhoging van uw klantwaarde en bedrijfsdoelen. Dit doen wij met als doel uw organisatie adoptief en wendbaar te maken waardoor inspelen op snelle verandering in de markt mogelijk is.