‘Een trein waar ik wel op moest springen’

Ze vindt het een vreselijk woord, maar toch valt Inge Haak het best te typeren als mensenmens. “Pas als je écht oog hebt voor wat er omgaat in de hoofden van mensen, kun je succes boeken als team en organisatie”, zegt de agile consultant gedecideerd.

20 juli 2022   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

Conclusion Consulting Inge Haak

Psyche van de consultant

Dat ze aan de slag zou gaan als consultant was voor Inge bepaald geen uitgemaakte zaak. “Ik was typisch zo iemand met een cultuur en maatschappij-profiel”, glimlacht ze. “Een studie Psychologie voelde dan ook als een logische stap.” Gaandeweg in haar carrière belandde Inge toch in het bedrijfsleven. “Dat was een evolutie die ik zelf ook niet zag aankomen. Toch helpt mijn achtergrond me nog altijd. Ik kan snel een band scheppen met mensen. Weet hoe ik de aandacht op hun emoties en gedachten kan leggen.”

Agile aan de slag

Die kennis past Inge, die onderdeel is van het team Verandermanagement, nu toe bij ProRail. “Dat was een trein waar ik wel op moest springen”, maakt ze zelf de woordgrap maar. Vanuit haar rol bij Conclusion Consulting zet Inge haar grote expertise van agile in voor de spoorwegnetbeheerder. “ProRail is een grote organisatie waarbinnen al een aantal scrumteams werkzaam is. De vraag aan mij is: hoe laten we meerdere Agile-teams in één klantwaardestroom van Assetmanagement samenwerken, hun afhankelijkheden managen, en zodoende steeds sneller en wendbaarder hun klantwaarde voortbrengen? Daar stort ik me sinds begin maart van dit jaar op.”

Samen successen boeken

Inge gedijt goed in de fase waarin ProRail momenteel zit. “Ze zoeken naar een pragmatische invulling van de agile werkwijze voor hun organisatie. Ik vind het superleuk om samen met de teams een agile framework in te vullen en dat vervolgens te implementeren. Door in de beginfase al in te springen, kan ik samen met de teams veel bereiken en écht successen boeken.” Een consultant die uitgebreide plannen schrijft, wacht op goedkeuring en dan eens gaat denken aan de uitvoering; daar krijgt Inge enigszins de kriebels van. “Ik breng direct de knelpunten in kaart en vogel on the job uit hoe we die het beste op kunnen lossen.”

Geloof doet werken

Zie je ergens een groot whiteboard vol post-its, dan is de kans groot dat Inge ervoor staat. “Van die sessies samen met medewerkers word ik erg vrolijk. We genereren gezamenlijk ideeën en ordenen en prioriteren die. Door die werkwijze maken mensen zich hard voor het agile werken. Pas als zij het begrijpen of geloven, gaat het ook echt werken.” In het algemeen weet Inge in een periode van zeven tot tien maanden al een flinke verandering te bewerkstelligen. “Dan is ook de waardeketen procesmatig ingericht”, voegt ze toe.

Opgaan in de organisatie

“Co-creatie betekent voor mij écht onderdeel uitmaken van de organisatie van de opdrachtgever”, definieert Inge het begrip. “Ik stel me niet op als consultant van buitenaf, maar ga op in de organisatie waarin ik terecht kom. Daardoor word ik ook opgenomen door de teams waarmee ik werk.” De agile consultant verliest tegelijkertijd de zakelijke distantie niet uit het oog. “Maar zo stel ik me vooral tegenover de inhurende manager op. Zodat ik daar de afstand behoud die nodig is voor het kritische gesprek.”

Verrijkend Conclusion ecosysteem

Bij Conclusion Consulting zit Inge volledig op haar plek. “Het is een fijne omgeving vol gelijkgestemde, spontane collega’s. We hebben allemaal dezelfde drive.” Ook de klantopdrachten die ze uitvoert geven haar energie: “Het interessante palet aan klanten van Conclusion Consulting biedt veel perspectief voor zakelijke en persoonlijke ontwikkeling. En ook het Conclusion ecosysteem is een verrijking. Binnen Conclusion Consulting vormen we een hechte groep van tachtig collega’s, maar tegelijkertijd heb ik een team van ruim tweeduizend specialisten om me heen.”

Obscure bordspellen

Als Inge niet aan het werk is, is ze graag samen met haar gezin. Maar eens in de zoveel tijd komt er een bordspel op tafel en vergeet Inge de tijd. “Ik ben best wel een grote bordspellennerd”, lacht ze. “En dan ben ik meer van de wat minder bekende spellen zoals Orléans, The Voyages of Marco Polo en Tzolk'in. Je moet je brein flink aan het werk zetten en je strategie bepalen.” Of ze een beetje tegen haar verlies kan? “Nou …”, valt Inge stil. Dat zegt genoeg. “Ook tijdens het spelen van bordspellen komt mijn kennis van de psyche van de mens weer mooi van pas”, maakt ze vervolgens zelf de cirkel rond.

Wil je meer informatie over agile werken?

Neem dan contact op

Inge Haak Conclusion Consulting

Inge Haak

Consultant
inge.haak@conclusion.nl