5 tips voor succesvolle Daily Scrums

Is de Daily Scrum een verplichte meeting waarin de welbekende vragen worden beantwoord? Wat heb je gisteren gedaan, wat ga je vandaag doen en heb je obstakels? De ervaring leert dat dit door de teamleden als een verplichte ‘saaie’ meeting wordt ervaren. Zij ‘rapporteren’ aan de Scrum Master door het beantwoorden van de vragen. Jammer, want het gaat juist om de dialoog, het met elkaar in gesprek gaan over deze vragen in relatie tot het sprintdoel.

20 november 2019   |   Blog   |   Door: Conclusion Consulting

Deel

5 tips voor succesvolle Daily Scrums - Conclusion Consulting

5 tips om als Scrum Master het verschil te maken

1.     Focus op het sprintdoel

Daily Scrum is een hulpmiddel voor het scrumteam om het sprintdoel te behalen. Door het sprintdoel centraal te stellen krijg je een ander gesprek. Vragen die in het team gesteld kunnen worden zijn: “wat hebben we gisteren gedaan wat bijdraagt aan ons sprintdoel?” “wat gaan we vandaag doen wat bijdraagt aan ons sprintdoel?” en “welke obstakels zijn er op weg naar ons sprintdoel?”. 

2.     Zorg voor een dialoog

Als Scrum Master is jouw rol ervoor te zorgen dat er een constructieve dialoog op gang komt. Stop daarom met elke dag de 3 zelfde vragen te stellen! In plaats daarvan kun je uitleggen dat we tijdens de Daily Scrum als team met elkaar in gesprek gaan. Soms kan de vraag: “wie wil er beginnen?” al genoeg zijn om het gesprek te laten starten.

3.     Maak voortgang en obstakels zichtbaar 

Door te werken met een burndown chart, of een vergelijkbare techniek, worden voortgangen en obstakels zichtbaar. Ook het duidelijk noteren van de obstakels met de acties die daarop volgen, kan het team helpen. Acties die onvoorzien lastiger blijken om af te ronden kun je zichtbaar maken met een  waarschuwingsbord op een post-it, een rood stoplicht of een ander opvallend kenmerk. Bij een digitaal scrumboard kun je hiervoor een kenmerk toevoegen aan het desbetreffende item.

4.     Zorg voor commitment om struggles op te lossen 

Als Scrum Master is het niet jouw taak om alle problemen van het development team op te lossen. Het is wel jouw taak ervoor te zorgen dat het team issues opspoort, benoemt en op een constructieve manier oplost. Om de issues in kaart te brengen is het van belang om voldoende van de inhoud te weten, goed te kunnen doorvragen en te vertrouwen op je gevoel als je het idee hebt dat iets niet lekker loopt. Bij het doorvragen is het van belang om open vragen te stellen en te verrassen. De vraag “gaan we het sprintdoel halen?” levert vaak weinig op. Met de vraag “waarom gaan we het niet halen?” kun je een team verrassen en ervoor zorgen dat de echte issues naar boven komen. Het oplossen van issues is een gezamenlijke verantwoordelijkheid,  zorg er wel voor dat het duidelijk is wie, wat en wanneer oppakt.  

5.     Varieer en maak fun 

Als je elke dag op dezelfde manier de Daily Scrum doet dan is de kans groot dat het team op een gegeven moment mentaal afhaakt. Zorg voor variatie. Je kunt het werken met de 3 standaardvragen afwisselen met het doorlopen van de items op het bord, het bespreken van de burndown chart of het centraal stellen van een prikkelende vraag. Ook het rouleren van de facilitator van het overleg kan zorgen voor de nodige variatie. Durf als Scrum Master ook af en toe niet bij de Daily Scrum aanwezig te zijn.

Een fun element kan ook verrassend werken. Zo ken ik een team dat elke dag begint met het open maken van een Chinees koekje met daarin een spreuk. Dit werd geïntroduceerd door het team, er wordt plezier aan beleefd en het brengt ze in een ‘leer-mindset’. Een kleine toevoeging aan de Daily Scrum, met grote waarde.

Met deze 5 simpele en direct toepasbare tips inspireren we jou de kwaliteit van de Daily Scrum te verbeteren. Start eens met één van deze tips, toets jezelf en je team of het werkt. Succes boeken gaat stap voor stap. Ergens moet het begin zijn, het advies is dan ook, probeer en ervaar.