HeartBeats

Leiderschapsprogramma

Conclusion Consulting

Authentiek en mensgericht leiden, zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Dát is de focus van HeartBeats.

Traditiegetrouw hebben organisaties veel aandacht voor de kwantitatieve kant van de bedrijfsvoering, ook wel de Beats. Zaken als efficiëntie en effectiviteit zijn zeker belangrijk, maar staan niet op zichzelf. De menselijke kant (Heart) heeft een significante invloed op het behalen van de doelstellingen. Succesvolle organisaties vinden de balans tussen Heart en Beats. Op deze manier worden organisatiedoelstellingen behaald, zonder dat de werksfeer daaronder lijdt.

Het HeartBeats leiderschapsprogramma bestaat uit modules die elk een eigen effect creëren op basis van de klantbehoefte. Deze modules zijn gebaseerd op toonaangevende theoretische modellen, klantcases en onze eigen leiderschapservaring. Het leiderschapsprogramma biedt aanknopingspunten en geeft een praktische invulling aan het dagelijks leiderschap. We gaan uit van een co-creatie met een effectieve afwisseling van voordoen, samen doen en zelf doen.

Nieuwsgierig? Bekijk onze case

Case: Waterschap Rivierenland

Een team dat na vier jaar ook eindelijk als team functioneert

Het datamanagement van Waterschap Rivierenland is enkele jaren geleden gecentraliseerd. Met als doel om de steeds complexer wordende datastroom beter te kunnen beheersen. Vanuit verschillende afdelingen werd één team gevormd, wat echter maar mondjesmaat daadwerkelijk als één team ging functioneren. Aan Conclusion Consulting de taak daar verandering in te brengen.

Leiderschap gaat om mensen én resultaten

HeartBeats

Authentiek en mensgericht leiden, zonder het resultaat uit het oog te verliezen.  Dát is de focus van Heartbeats. Leiderschap op elk niveau is de sleutel voor groei en bewustwording. Zodat je als organisatie je ambities kunt verwezenlijken. Ons leiderschapsprogramma Heartbeats past zich aan op de ‘hartslag’ van jouw organisatie. Zo stimuleren we (persoonlijk) leiderschap en ontstaat er een ritme dat jouw mensen, team en organisatie vooruit stuwt.

Conclusion Consulting

Mogelijke leiderschapsvraagstukken die wij kunnen beantwoorden:

  • Hoe maak ik mijn team meer zelfsturend en minder afhankelijk van mij als manager?
  • Hoe kan ik medewerkers (meer) meenemen in business-keuzes?
  • Hoe kunnen we van een strakke hiërarchie naar een autonoom team bewegen?
  • Hoe kan ik de ruimte krijgen van mijn manager om meer eigenaarschap te tonen?

HeartBeats ervaren binnen jouw organisatie?

Wij matchen met jullie hartslag.

Conclusion Consulting

Maxime Broekhuizen

Consultant
mbroekhuizen@conclusion.nl