Conclusion Advanced Readiness Scan

Waardevolle aanbevelingen voor een ijzersterke veranderaanpak

Consulting

De Conclusion Advanced Readiness Scan (CARS) geeft inzicht in het huidige adoptieniveau en de veranderbereidheid binnen jouw organisatie.

Je staat aan de vooravond van een grote verandering, waar je lang naartoe hebt gewerkt. Maar je weet ook dat een verandering in je technologische landschap grote impact kan hebben op mens, organisatie, proces en systeem. Daarom is het van belang om voorafgaand aan de verandering een goed beeld te hebben van de huidige staat van de organisatie. Hoe groot is de impact op je organisatie en bestaande processen? In hoeverre wordt het besluit voor de verandering door de organisatie gedragen? Zijn je bedrijfsdoelen en projectdoelen voldoende aligned? Met behulp van de CARS maakt Conclusion Consulting het mogelijk om samen een op maat gemaakt Interventieplan op te stellen.

Veranderinterventies bepalen

Aan de hand van de resultaten van de scan bepalen we samen welke veranderinterventies nodig zijn en helpen we je op een praktische wijze jouw verander-indicatoren te meten. Denk hierbij aan zachte indicatoren zoals de acceptatie van de geplande verandering of het vertrouwen van de medewerkers in de verandering, maar ook harde indicatoren zoals de impact op je bestaande bedrijfsprocessen of de invloed van de verandering op de organisatiedoelen. Zo stellen wij jou in staat de juiste beslissingen te nemen en zorgen we voor een succesvolle verandering.

Krachtig en to-the-point dashboard

Met de CARS brengen de business consultants van Conclusion Consulting binnen enkele dagen en op een laagdrempelige manier de huidige staat van jouw organisatie in relatie tot de verandering in kaart. Na het bepalen van de juiste veranderindicatoren met de betrokken stakeholders, volgt een kwantitatief onderzoek dat de consultants door middel van een online enquête binnen de organisatie uitzetten. Op basis van de resultaten worden meerdere verdiepende interviews gevoerd. Hierbij houden we rekening met een representatieve doorsnee van de organisatie. Tijdens de uitvoering van de CARS werken we samen met alle organisatie-, management- en procesniveaus. Het resultaat: een krachtig en to-the-point dashboard dat je inzicht geeft in de veranderbereidheid van je organisatie. Je verkrijgt dus inzicht in je huidige situatie, maar ook in de succesvolle voortgang van de verandering.

CARS CAS

De CAR Scan heeft Sekisui Alveo een zeer goed inzicht gegeven waar we als organisatie staan ​​op het gebied van verandervermogen en adoptie. Op basis van deze informatie was het mogelijk om veranderinterventies te definiëren en te implementeren die op maat van onze organisatie en dus het meest effectief zijn. Ik kan de CAR Scan van harte aanbevelen aan elk bedrijf, het is het startpunt voor gerichte activiteiten.

Patricia Ugolini

Chief Human Resources

Wit vlak

Leg pijnpunten bloot

De CARS meet een vijftal factoren die kritisch zijn voor een succesvolle (technologische) verandering. Zo geeft de scan je inzicht in;

  • De business-continuïteit van je huidige processen
  • De haalbaarheid van de business case
  • De impact op mens, organisatie, proces en systemen
  • De adoptiebereidheid van medewerkers
  • De veranderbereidheid van de organisatie

Met de juiste mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek helpt de CARS in de verander-uitdaging van de organisatie. Deze pakken we vervolgens samen met jou aan middels een Interventieplan. Zo maak je de verandering meetbaar, communiceerbaar en bepaal je de juiste acties.

Voorgestelde veranderinterventie

Door jouw organisatie met de Conclusion Advanced Readiness Scan te analyseren, ontvang je input voor een meer specifieke en op jouw organisatie gerichte veranderaanpak. Door dit assessment kan er bepaald worden welke interventies nodig zijn en welke mate van ondersteuning hierbij gewenst is. De uitkomst is een advies met bevindingen, aanbevelingen en voorgestelde veranderinterventies. Het gehele traject van opzet tot uitkomsten neemt ongeveer twee weken in beslag. Zo kun je gerust je verandering aangaan!

Bepaal de juiste veranderinterventies

Voor een herkenbare veranderaanpak

Conclusion Consulting

Lucas Krüger

Consultant
lucas.kruger@conclusion.nl