• Expertises

  Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

 • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Een team dat na vier jaar ook eindelijk als team functioneert

Het datamanagement van Waterschap Rivierenland is enkele jaren geleden gecentraliseerd. Met als doel om de steeds complexer wordende datastroom beter te kunnen beheersen. Vanuit verschillende afdelingen werd één team gevormd, wat echter maar mondjesmaat daadwerkelijk als één team ging functioneren. Aan Conclusion Consulting de taak daar verandering in te brengen.

Klant

Waterschap Rivierenland

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Thema

Leiderschap

Publicatiedatum

21 september 2022

Uitdaging: het team in de lead zetten

Vier jaar geleden richtte Waterschap Rivierenland het team Datamanagement (DAM) op. Vanuit de hele organisatie werd kennis gebundeld. Dit zorgde voor een uitdaging, aangezien mensen gewend waren om binnen een eigen afdeling met ‘hun’ data-experts te werken. Het nieuwbakken team werd geconfronteerd met een grote hoeveelheid werk en werd structureel overvraagd. Tel daar een aantal wisselingen van teamleiders bij op en het is niet vreemd dat team DAM behoefte had aan handvatten om beter als één team te kunnen functioneren.

 “Ons team was al ruim twee jaar onderweg en nog steeds was er weinig samenhang. Door de grote hoeveelheid werk die er lag, was er geen ruimte om een goed team te vormen. Onze teamleider erkende dat en werkte er hard aan. Hij ondervond dat externe begeleiding noodzakelijk was, omdat het niet van bovenaf maar vanuit ons team zelf moest komen.”

 • Luuk Visschedijk, databeheerder team DAM

Eerder hielp Conclusion Consulting Waterschap Rivierenland al bij een goed op elkaar ingespeeld MT. Van directief leiderschap werd de transitie ingezet naar verbindend leiderschap. Meer over dat traject lees je hier: ‘Van nieuw en onwennig naar een MT dat elkaar de waarheid durft te zeggen’.

Oplossing: leiderschapsprogramma op maat

Carline Pauw en Maxime Broekhuizen maken deel uit van het team Leiderschap van Conclusion Consulting. De business consultants trokken samen op in het persoonlijk leiderschapstraject met team DAM. In co-creatie begeleidden zij tijdens de eerste sessie vier groepen van ieder vijf deelnemers. “Bij binnenkomst troffen we een groep aan die op zoek was naar: wie zijn we nu eigenlijk?”, vertelt Carline. “Een groep die graag verder wilde, maar continu tegen muren aanliep. Tijdens de teamcanvassessies die als aftrap dienden, legden we de focus op wat er allemaal wél goed ging.” Daar kwamen mooie dingen uit. Maxime: “In de eerste sessie zag ik al een omslag in denken en houding. Teamleden gingen écht met elkaar in gesprek en toonden begrip. En ze vonden ook heel wat positieve punten om op verder te bouwen.”

 De keuze voor kleinere groepen in deze eerste sessie was een bewuste. “Dat biedt de ruimte om sneller de diepte in te duiken”, verklaart Maxime. “Iedereen komt aan het woord en voelt zich vrij om in gesprek te gaan, zonder dat het meteen een hele lange dag wordt. De verschillen die per groep naar boven kwamen, dienden weer als uitgangspunten voor de volgende sessies.” In totaal vonden er tien sessies plaats, verspreid over een jaar. “Voor iedere sessie richtten Maxime en ik het dagprogramma op maat in, volledig ondersteunend aan het effect van de geplande dag”, legt Carline uit. “Zo konden we continu inspelen op de vraag vanuit het team. Een van de sessies ging bijvoorbeeld over stakeholders. Wie zijn dat allemaal? En spreken we als team dezelfde taal met ze? Het bleek dat dezelfde woorden regelmatig anders geïnterpreteerd werden door teamleden. Daarop werd besloten een ‘Dikke van DAM’ als eigen woordenboek te maken.”

 “Vlak voor de eerste sessie kwam ik nieuw binnen bij Waterschap Rivierenland. Binnen de kortste keren ontdekte ik de stand van het team waarin ik terecht kwam. Aan het begin van de sessie moest een aantal teamleden ook echt even hun frustratie op tafel gooien. Dat was fijn, want daarna konden we constructief aan de slag. Al snel werden we als team steeds hechter. Ik zag het team geleidelijk groeien en één worden.”

 • Jolan Harbrecht, functioneel beheerder team DAM

Resultaat: een weerbaar team dat praat met één stem

Inmiddels is er binnen team DAM veel meer controle over de teamprocessen. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn helder en de teamleden werken constructief samen. Maxime: “De belangrijkste vraag die tegenwoordig gesteld wordt, is: wat kan ik hier zelf aan doen? Zaken worden aangekaart en ik zie dat het team een stuk weerbaarder is geworden.”

“Ik ben ontzettend blij dat Maxime en Carline ons de handvatten hebben gegeven om als team te groeien. Vanuit onze teamleider kregen we ook echt de ruimte om hier tijd in te steken, ook al bleef er werk door liggen. De oude stramienen binnen ons team zijn doorbroken. We praten als team nu met één stem tegen de rest van de organisatie.”

 • Luuk Visschedijk, databeheerder team DAM

 Wat business consultants Maxime en Carline het meest is bijgebleven over dit traject? “Een team dat in een afwachtende houding zat, pakte al snel volledig de lead. De teamleider was bewust niet bij de sessies aanwezig, maar werd door het team wel elke keer bijgepraat en meegenomen in wat er nodig is om samen succesvol te zijn. Dat maakte dat het echt een traject van het team zelf was.”

 “Teamgevoel is niet iets wat je van bovenaf kunt opleggen. De sessies met Conclusion Consulting wakkerden het teamgevoel aan. Het komt nu uit onszelf. Al zal het, mede door de veranderingen binnen ons speelveld en de organisatie, een blijvend aandachtspunt zijn. Fijn dat we nu meer houvast hebben hoe daar als team mee om te gaan.”

 • Jolan Harbrecht, functioneel beheerder team DAM

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een van de 21 waterschappen in Nederland. De organisatie werkt aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. De belangrijkste taken van het waterschap richten zich op sterke dijken, voldoende en schoon water, (vaar)wegbeheer en crisisbeheersing.

Meer informatie over het leiderschapsprogramma?

Neem contact op met onze consultants

Maxime Broekhuizen

Business Consultant

Carline Pauw

Consultant

Meer cases

Heijmans User eXperience: gericht gebruikersbeleving optimaliseren

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
 • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies